8. maj 2021

52 scenekunstnere får arbejdslegater

Legatudvalget for Scenekunst under Statens Kunstfond har i kølvandet på den langvarige nedlukning af teaterbranchen fremfor præmiering af projekter valgt at uddele arbejdslegater for næsten 3,8 mio. kr.

Der var 291 ansøgninger om arbejdslegater og 52 af dem er blevet udvalgt.

'Det har være stort at få indsigt i så mange af landets skabende scenekunstneres virke og idéer. Der er et højt niveau og feltet har en stor mangfoldighed, der viser vidt forskellige tilgange til scenekunsten. Et at de helt store temaer har været mødet med naturen og en søgen efter, hvordan vi er forbundet med den. Vi ser også et stærkt kollektivt spor, hvor mange indgår i kollektive arbejdsfælleskaber og kunstnergrupper og udvikler scenekunsten nonhierarkisk. Det tværæstetiske tager fortsat fart med nye hybridværker på tværs af genrer. Vi oplever, at der er et stort samfundsengagement blandt scenekunstnerne, og mange er optaget af, hvordan scenekunsten kan forbinde os med verden både i mikro- og makroperspektiv i en tid med store globale udfordringer', lyder det fra Lisbeth Burian, udvalgsleder for Legatudvalget for Scenkunst, der tillige består af Karen-Maria Bille og Nikolaj Mineka. 

'I 2021 har vi valgt ikke at præmiere, da hele branchen har været hårdt ramt af nedlukningen og mange forestillinger er blevet aflyst eller vist på alternative måder digitalt. Vi har i stedet valgt at få legater ud og arbejde, nu hvor der virkelig er brug for et skud energi til at genstarte scenekunsten. Vi har stor respekt for alle de scenekunstnerne, der har insisteret på at blive ved med at skabe på trods og udvikle nye arbejdsformer, uden at kende en dato for hvornår scenerne ville åbne igen'.

De uddelte arbejdslegater ligger typisk på 50.000 eller 100.000 kr. Fire har dog modtaget 200.000 kr., mens tre scenekunstneriske kollektiver modtager arbejdslegater på mellem 100.000-141.176 kr.

Blandt de udvalgte er også kendinge fra børne- og ungdomsteaterområdet, hvor dansekompagniet Gazart ved Tali Razga modtager 100.000 kr., mens Gertrud Exner (Teater Blik) og Sara Topsøe-Jensen (Carte Blanche 2.0) hver modtager 50.000 kr.

Man kan se hele listen på kunst.dk: https://www.kunst.dk/for-ansoegere/tildelinger

(Billedet: Gertrud Exner, der er ses i en af hendes tidligere forestillinger, 'Sommervækster', er modtager af et af de 52 arbejdslegater. Foto: Teater Blik)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne