26. november 2015

29 vil være lille storbyteater i København 2017-20

Da fristen for at ansøge om at blive lille storbyteater i København 2017-20 udløb 16. november, var der 29 ansøgere i bunken. Det fortæller Line Nissen, der er ansvarlig embedsmand for storbyteaterområdet i Københavns Kommune.

Dermed er der fem flere ansøgere end ved seneste udbudsrunde for den nuværende periode 2013-2016. Og 18 flere end de nuværende 11 teatre i ordningen.

Med de ændrede principper for at kunne søge – ikke mindst at en fast, stationære scene eller adgang til samme ikke længere er et ultimativt krav – kunne man måske have forventet endnu flere. Men der er jo altså nok at tage fast på endda for kommunen, som endnu ikke har meldt ud om den økonomiske ramme eller det ønskede antal teatre i næste periode.

Det forhandles og afgøres i løbet af de kommende måneder, og først til april vil Kultur- og Fritidsudvalget træffe en beslutning om valg af teatre og fordeling af tilskudsrammen.

Det kan man bl.a. læse mere om i artiklen 'Mange om buddet' her på portalen, hvori der også nævnes bud på nye ansøgere udover de nuværende 11, der nu har søgt  om at forblive i ordningen.

Teateravisen.dk nævnte ved den lejlighed nye potentielle ansøgere som Teatergrad, Teaterøen, Teater Hund og Batida, men også Sydhavns Teater og Københavns Internationale Teater (K.I.T.) – der p.t. har en anden driftsaftale med Københavns Kommune – vides at være med i bunken.

Ifølge en artikel af Erik Bjørn Møller på altinget.dk lyder der i øvrigt nye toner blandt københavnske politikere i kølvandet på statens planer om markant at mindske sit tilbud til bl.a. Det Kgl. Teater og flytte statslige arbejdsplaner ud af hovedstaden.

København leverer p.t. 48 mio. kr. årligt i driftstilskud til Nationalscenen, og bl.a. Socialdemokraterne skal være rede til at drøfte, om støtten kunne justeres. I artiklen udtaler Tue Hækkerup, medlem af Kultur- og Fritidsudvalget således bl.a., at 'Vi har jo nogle hovedstadsforpligtelser, som ikke altid kommer til orde i den nationale kulturdebat. Og i den forbindelse kunne det være nærliggende at tage nogle af de penge, vi giver til den fælles nationale kulturscene, og i stedet bruge dem på eksempelvis de små storbyteatre'.

(Billedet: Illustration af indgangene til de fem nuværende børneteatre i Københavns Kommunes lille storbyteater-ordning)

(caj) 

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne