Af: Carsten Jensen

5. august 2009

Tomlen op for Taastrup

Egnsteaterkonsulenterne har lavet en positiv evaluering af Taastrup Teater, men har også bedømt, at teatret - der p.t. er i gang med en større ombygning - ikke rigtig egner sig til børneteater.

Sidste år indledte egnsteaterkonsulenterne deres arbejde med at evaluere landets p.t. 36 egnsteatre. Det ‘gik ud over’ Teatret Fair Play i Holbæk, Carte Blanche i Viborg og

Cantabile 2 i Vordingborg, der dog alle fik rimeligt pæne ord med på vejen.

Senest er Taastrup Teater så blevet gransket af konsulenterne Susanne Danig og Kirsten Dahl.

Det er et led i implementeringen af den nye egnsteaterlov, der påbyder en omfattende evaluering af de enkelte egnsteatre hvert fjerde år, hvor de kunstneriske. organisatoriske, økonomiske, tekniske og ledelsesmæssige ressourcer vurderes.

Også Taastrup Teater slipper dog fint fra evalueringen, der bl.a. fremhæver professionelle tilstande inden for såvel kunst som bestyrelse og ledelse. Teatrets bestyrelse får pæne ord med på vejen som følge af en tæt adgang til det politiske system i kommunen og et aktivitetsniveau og ansvar, der ‘er større end vi sædvanligvis ser i egnsteatres bestyrelser’, som det noteres.

Svært med børneteater

På den kritiske side undrer konsulenterne sig over at: ’der ikke er etableret et samarbejde mellem kommunen/biblioteket og teatret omkring organisering af scenekunst for børn og unge og en fælles formidlingsindsats herfor. Ligesom vi mener, at det kan være frugtbart at få etableret et samarbejde omkring de tre kulturskoler; dramaskolen og musikskolen og billedkunstskolen’.

Og selvom teatret er ved at være færdig med en ombygning/renovering til mange millioner kroner, påpeger konsulenterne, at der bl.a. mangler snoreloft, scenetårn og bag-/sidescener. Det er med til at begrænse de tekniske og kunstneriske muligheder – og vurderingen er kontant: Teatersalen er uegnet til børneteater, der kræver en hel anden form for intimitet.

Teaterchef Mogens Holm erkender, at egnsteaterkonsulenterne har sat fokus på et svagt punkt.

»Jeg er sådan set ikke uenige med dem. Og kan godt se behovet for en mindre og mere intim sal. Men vi skal heller ikke glemme, hvad vi kom fra. Fra at have en grå og trist betonklods har vi nu et gennembygget, moderne og funktionelt teater, der er så meget bedre end før. Men jeg kan da godt røbe, at vi faktisk kigger efter et satellit-spillested, hvor bl.a. børneteater-forestillinger kunne få bedre forhold. Vi HAR haft et godt øje til det lokale vandtårn, der ville have været et fantastisk sted, men det ville blive for dyrt – så nu kigger vi efter andre muligheder,« lyder det fra Mogens Holm, der dog også mener, at der trods alt ER forskellige former for børne- og ungdomsforestillinger, der godt kan tåle en større teatersal.

Her refererer han primært til, at Taastrup Teater har specialiseret sig i en del store samspilsprojekter med de lokale unge fra kvarteret og det lokale gymnasium.

God integration i lokalsamfundet

Egnsteaterkonsulenternes samlede konklusion er ganske positiv, hvilket ikke mindst tilskrives et ‘flammende engagement i forhold til at integrere og sammentænke teatret med lokalsamfundet’.

Evalueringen fremhæver således, at teatret har ‘stor betydning nationalt omkring arbejdet med kulturel mangfoldighed, hvor teatret er gået i front med afsøgning af et nyt område’. Evalueringen refererer her til Trevor Davies’ rapport for Kunstrådet, hvor ‘påpeges Taastrup Teaters evne til at skabe helhedstænkning i den måde, hvorpå teatret engagerer sig i det omkringliggende samfund’.

Her tænkes bl.a. på kvarterløftsprojekter, ‘Kulturringen’ og teatrets foregangsvirksomhed med ‘kulturambassadører’, ligesom teatret er involveret i bl.a. dramauddannelser, erhvervssamarbejde etc.

Taastrups Teaters placering i et multikulturelt område – teatret ligger midt i et såkaldt socialt belastet kvarter med store boligkarreer og en meget stor koncentration af beboere med anden etnisk baggrund end dansk – er således blevet vendt til noget positivt.

Mange kasketter

Det er bl.a. teaterchef Mogens Holms fortjeneste. Han er en særdeles aktiv og synlig person i allehånde (teater)sammenhænge. Udover at være mangeårig formand for FAST – Foreningen Af Små Teatre – er han bl.a. bestyrelsesformand i formidlingsorganisationen Teaterbilletter.dk og har div. poster som underviser og censor ved uddannelsesinstitutioner med fokus på oplevelsesøkonomi. Han har også haft sæde i bl.a. Kulturministeriets forrige teaterlovskommission, siddet i Teaterrådets Kontaktudvalg og meget mere.

Og så er han en af de teaterledere, der har været først med at involvere erhvervslivet i teaterlivet – både i form af sponsorater og direkte samarbejde.

Taastrup Teater har således gennem årene opbygget en kreds af partnere fra erhvervslivet bestående af et halvt hundrede virksomheder, som i løbet af sæsonen deltager i en lang række arrangementer, og som også bidrager til udvikling af nye aktiviteter, såsom workshops, ekskursioner, seminarer, konferencer, kompetenceudviklingsprojekter, fyraftensmøder eller lignende på teatret eller på de enkelte virksomheder.

Teaterchef Holm er også en flittig blogger på teatrets hjemmeside, hvor man så kan følge den travle teatermands gøren og laden.

Klar 31. oktober

Men lige nu gælder det om at få ombygningen af Taastrup Teater færdigt. Der er i princippet afleveringsforretning i starten af oktober, men byggeplaner har det jo med at skride lidt i terminerne.

»Men vi lukker tilskuerne ind til åbningsforestillingen 31. oktober – hvad enten håndværkerne er færdige eller ej,« lyder det håndfast fra Mogens Holm.

Forestillingen en musical af Sebastian, ‘Jernbyrd’, der altså spilles fra 31. oktober. Og fra 4.-20. februar næste år opføres den meget roste samarbejdsproduktion med Møllen, ‘Tre søstre’, der fik mange gode ord med på vejen i en anmeldelse
her på portalen.

Læs mere om teatret på www.taastrupteater.dk
– hvor også egnsteaterrapporten findes.

Seneste artikler

Seneste artikler

Historien om at være menneske

Historien om at være menneske

Fortællingen før historien eller den sigende før det er sagt. Om at skabe teater for babyer og kunstgallerier. Tanker forud for opsætningen af danseforestillingen og installationen 'Mig Dig Os' for Åben Dans.
Læs mere
Teater i tilbageblik

Teater i tilbageblik

Teaterårbogen: Mens regeringen svinger sparekniven over felter, som rammer dansk børneteater, blev der i sæson 2006-07 igangsat flere initiativer til at synliggøre, beskrive og videreformidle den værdifulde kæmpeerfaring, som feltet scenekunst for børn og unge rummer. Og nedskæringerne til trods er området stadig arnested for noget af det mest spændende og avantgardistiske scenekunst i Danmark.
Læs mere
Historien om at være menneske

Historien om at være menneske

Fortællingen før historien eller den sigende før det er sagt. Om at skabe teater for babyer og kunstgallerier. Tanker forud for opsætningen af danseforestillingen og installationen 'Mig Dig Os' for Åben Dans.
Læs mere
Teater i tilbageblik

Teater i tilbageblik

Teaterårbogen: Mens regeringen svinger sparekniven over felter, som rammer dansk børneteater, blev der i sæson 2006-07 igangsat flere initiativer til at synliggøre, beskrive og videreformidle den værdifulde kæmpeerfaring, som feltet scenekunst for børn og unge rummer. Og nedskæringerne til trods er området stadig arnested for noget af det mest spændende og avantgardistiske scenekunst i Danmark.
Læs mere