27. januar 2010

Teaterfolk mødes

De danske og svenske arrangører af ASSITEJ’s verdenskongres i København og Malmø i maj 2011 er i fuld gang med at finde de internationale forestillinger til den tilknyttede festival. Og det myldrer med forslag og tilbud.

Danske og svenske teatre og forestillinger indgår ikke i den internationale festival, men får deres egen kavalkade i tilknytning til verdenskongressen.

Og helt i tråd med verdenskongressens slogan, ’BUILDING BRIDGES CROSSING BORDERS’, bliver der 14. februar afholdt et fællesskabsskabende arrangement for at bringe teaterfolk sammen for at informere om kongres og festival og kavalkade og sikre, at de både føler ejerskab til arrangementet og får et fælles afsæt til et konstruktivt netværk, som også kan fungere efter 2011.

Dagen begynder i Malmø på Teater 23 med en ’get-together’-workshop under ledelse af Kjell Moberg fra NIE –
New International Encounter, efterfulgt af en præsentation af verdenskongressen og en frokost. Derefter går det mod København og yderligere en workshop, inden der afsluttes med middag i København.

Teatre og teaterfolk med interesse for Øresundsturen, kan – senest 9. februar – kontakte Peter Manscher på pm@assitej2011.info
.

Og man kan læse mere om ASSITEJ’s 17. verdenskongres på www.assitej2011.info

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne