4. marts 2011

Kreativ intervention

I dag, fredag den 4. marts, udsender Københavns Universitet en antologi, der beskæftiger sig med den nye forskning vedrørende samarbejdet mellem danske teatre og erhvervslivet.

Antologien, ’Theatre-in-Business – udfordringer og potentialer’, sætter fokus på et område der ikke er specielt belyst. Man ved godt, at Det Kgl. Teater har et stort økonomisk sponsorarbejde – udover Operaen fra Mærsk – og man har bl.a. hørt forskellige teaterdirektører udtale sig om, at det kræver meget arbejde at få erhvervslivet til at indgå økonomiske aftaler. Men der findes faktisk også en masse økonomiske samarbejdsaftaler mellem fx. egnsteatre og små lokale virksomheder. Bl.a. har Randers Egnsteater med Peter Westphael i spidsen været fænomenal til at få det lokale erhvervsliv i tale.

Men en af de første teaterledere for små teatre herhjemme, der åbenlyst havde succes med erhvervslivets medvirken, var Mogens Holm, teaterchef for Taastrup Teater, der nu har et halvt hundrede virksomheder som ’erhvervsklubpartnere’, – og han er da også blandt bidragyderne i antologien. If. en pressemeddelelse fra teatret har han begået artiklen ’Den kreative interventions dramaturgi’, der er baseret på erfaringer fra konkrete arbejdsfællesskaber med erhvervslivet, og giver eksempler på den udveksling af viden, som gør kreative processer anvendelige udenfor teatret.

Bogen udgives af Institut for Kunst- og Kulturvidenskab (IKK), KUA, og henvender sig til studerende, forskere, politikere, journalister m.fl. der ønsker at vide mere om emnet og danne sig et overblik over, hvor feltet er i dag i Danmark.

Fredag den 11. marts (kl. 8,00) er Taastrup Teater vært for et møde, arrangeret af Høje-Taastrup Erhvervsård, hvor Mogens Holm fortæller om nogle bogens temaer – og hvor han meget passende kan tage udganspunkt i nogle af de mange innovative netværk, som Taastrup Teater har etableret.

Mere om teatret og dets erhvervssamarbejde på www.taastrupteater.dk

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne