18. maj 2012

Kantet katalog

Tonny Lyngbirk er medstifter af Ishøj Teater, hvor han var leder og instruktør gennem flere årtier, mens hans kone, Jytte Lyngbirk (f. 1935), skrev alle teatrets skuespil og deres børn indtog funktioner på og bag scenen, i administrationen osv. frem til et bittert brud i kølvandet på den evalueringsrapport i starten af 2011, der fratog Ishøj Teater status som egnsteater med udgangen af 2011 og også har medført en ny organisatorisk og kunstnerisk ledelse, hvor der ikke blev plads til familien Lyngbirk.

Og altså heller ikke den faste leverandør af skuespil siden teatrets start i 1965. Jytte Lyngbirk nåede at skrive imponerende 134 stykker til Ishøj Teater – flest i eventyrgenren – og det er en hyldestrune over hendes dramatik, som Tonny Lyngbirk har villet riste med den lille bog ’Et fantastisk forfatterskab’. Med undertitlen ’Kommenteret katalog over Jytte Lyngbirks dramatiske værker 1960-2012’.

Men udover en ultrakort biografi og en registrant med ganske korte handlingsreferater  af Jytte Lyngbirks imponerende dramatiske produktion – der bl.a. også omfatter 102 hørespil, udsendt i Danmarks Radio – indeholder bogen kun et ganske kort forord og en afsluttende konklusion på en side, som mest er helliget et angreb på de statslige, kommunale og organisatoriske indgreb i Ishøj Teater, der bl.a. førte til afskedigelsen af Jytte Lyngbirk som husdramatiker i en alder af 76 år. Effektueret af den konstituerede leder med opbakning fra bestyrelse og kommune.

’Afskedigelsen blev effektueret uden opposition fra intern eller offentlig side. Medvirkende årsager til, at afskedigelsen, der fremsattes uden begrundelse, kunne gå ubemærket hen, kunne være, at Jytte Lyngbirk fortrinsvis har skrevet for børn, uden offentlighedens bevågenhed, og at hun ikke har ønsket at fremhæve sine manuskripters betydning for teatret succes’, hedder det fra Tonny Lyngbirk, der altså helt vælger at overse kravet om, at der SKULLE ske fornyelser i både kunstnerisk og organisatorisk øjemed, hvis Ishøj Teater skulle genvinde status som egnsteater.

’Et fantastisk forfatterskab’ havde således været en betydelig mere interessant bog/registrant, hvis Tonny Lyngbirk – der selv er cand.phil. og exam.art i teatervidenskab og har undervist og instrueret i årevis – havde brugt plads på at fortælle, HVORFOR Jytte Lyngbirks dramatik var så fantastisk (udover omfanget). Man havde gerne hørt meget mere om hendes (arbejds)liv og arbejdsmetoder, ligesom det rent fagligt havde være interessant at høre om genrevalg, dramaturgiske valg, opsætninger m.v. og således fået et mere helstøbt billede af både Jytte Lyngbirk og det teater, hun virkede for.

Nu fremstår bogen blot som et noget surt opstød i stedet for en hyldest til en ualmindelig produktiv dramatiker. Tonny Lyngbirk er i øvrigt også forfatter til jubilæumsskriftet 'Rejsen til de blå bjerge', der blev udgivet i anledning af Ishøj Teaters 40-års jubilæum i 2005.

Tonny Lyngbirk: Et fantastisk forfatterskab. Kommenteret katalog over Jytte Lyngbirks dramatik. 96 sider. Bogen kan fås ved kontakt til tonnylyngbirk@live.dk

(caj)

Om evalueringen af Ishøj Teater: Læs artiklen ’Ishøj Teater i modvind’ og Tonny Lyngbirks kommentar til evalueringen. 

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne