Af

10. februar 2009

Ingen plads til børneteatret?!

Åbent brev til Scenekunstudvalget:

Først: Det er jo skønt, at der er sat penge af til endnu en international showcase i form af p@rt
.

Dernæst: Efter showcasen i 2006 var der diskussion om, hvorfor børneteatret ikke var repræsenteret. Og spørgsmålet blev da også rejst ved Scenekunstudvalgets åbne hus i januar 2008, hvor formanden svarede, at naturligvis skulle børneteater være med i den kommende p@rt
. Hvilket også fremgår af det kommissorium, som intersserede har søgt på basis af.

Nu er indkaldelsen til ansøgninger fra p@rt
så kommet – og det fremgår klart, at børneteater ‘ikke få(r) en plads under p@rt.dk 09, da dette stærke område allerede har sine egne præsentations-platforme og et stort internationalt netværk’.

De vandtætte skotter, som findes i Danmark mellem børne- og voksenteater, er absolut ikke det normale udenlands. Ligesom det bedste af dansk børneteater ses med lige så stort udbytte af voksne. Og ligesom der inden for det, vi i Danmark definerer som børneteater, eksperimenteres og nytænkes med teaterMEDIET i samme om ikke større grad end inden for det voksne område. (Jeg nævner i flæng ‘Du må være en engel, Hans Christian’ med Gruppe 38; Teaterpatraskets klovneforestilling; Odsherred Teater ‘Rejsen hjem’; Corona La Balances ‘Kong Ubu’, Møllens ‘Oskar’ etc.)

Jeg synes, det er ærgerligt, at et SKU-støttet projekt som p@rt
på denne måde er med til at fastholde skotterne – og vil da gerne vide, om SKU har givet p@rt dispensation i forhold til kommissoriet?

Anette Eggert
, administrator

Flere debatindlæg

Seneste debatindlæg

Seneste debatindlæg