5. september 2010

Fusion trækker ud

Den kommende fusion mellem BørneTeaterSammenslutningen (BTS) og Foreningen Af Små Teatre (FAST) er næppe i fare for ikke at blive realiseret, men planen var, at BTS skulle stemme om fusionen på den snarlige generalforsamling 10-11. september, og det sker ikke, fordi forskellige elementer i fusionsarbejdet ikke er på plads.

Hvor arbejdet med fælles vedtægter og struktur er gået glat, har der været knaster omkring formålsparagraf og kontingent – sidstnævnte ikke mindst fordi mange teatre har haft dobbeltmedlemskab, som nu vil ophøre og dermed skabe en mindre fælles økonomi, med mindre kontingentet generelt sættes op for alle.

Heller ikke fusionens navn er afklaret. Tidligere har man talt om TAO (Teatrenes Arbejdsgiver Organisation), men under fusionssnakkene har man opereret med arbejdstitlen Scenekunst.dk, som rigtig mange medlemsteatre dog ikke mener signalerer hverken arbejdsgiver- eller interesseorganisation.

TID – Teater I Danmark er nu bragt i spil, men endnu mangler det endegyldige navn på fusionsorganisationen altså at falde i god jord hos medlemmerne.

Det betyder alt i alt, at BTS altså IKKE nedlægger sig selv og sit 40-årige virke med den kommende generalforsamling, men bestyrelsen satser på, at fusionen vil være på plads inden årets udgang.

Også den anden fusionspartner, FAST, afholder i øvrigt generalforsamling i september for på tilsvarende vis at tage stilling den aktuelle situation og den kommende fusion, der skal give større forhandlingskraft, synergieffekt og øget synlighed for landets små stationære og turnerende teatre.

Se mere om organisationerne på www.btsam.dk
og www.fast.dk

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne