30. december 2022

Fokus på egnsteatrene

Center for Center for Kulturevaluering (CKE), der hører under Aarhus Universitet, holdt midt i december et webinar om egnsteatrenes vilkår. CKE har i samarbejde med Limfjordsteatret og Bornholms Teater gennemført en analyse af rammevilkårene for landets egnsteatre, der som særligt for dem modtager støtte fra staten og fra kommunerne og derfor skal forholde sig til to forskellige kulturpolitiske rammesætninger.

Arbejdet med ’Analyse af egnsteaterlandskabet og dets kulturpolitiske vilkår’ er støttet af Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS)– og har haft de fleste af landets egnsteatre i en projektgruppe.  

Der foreligger nu en diger og detaljeret analyse, der viser, at egnsteatrene har et godt og aktivt samarbejde med deres støttekommuner, som anerkender den faglighed, der også kommer til udtryk i de løbende evalueringer af egnsteatrene, som PUS iværksætter for at sikre at der produceres professionel scenekunst.

Med en markant kunstnerisk produktion står egnsteatrene således for scenekunst til alle aldre i værtskommunen og bidrager med andre aktiviteter til at teatermediet kommer i spiller omkring pædagogiske tiltag for børn og unge, byudvikling m.v.  

Samtidig med at teatrene sørger for gæstespil og ofte indgår i samarbejdsprojekter og selv har en ofte markant turnevirksomhed bidrager man med bringe professionel scenekunst både til lokalområdet og ud i landet og viser, at egnsteatrene er og har været en stor scenekunstnerisk gevinst både lokalt, regionalt og nationalt.

Men analysen tager selvfølgelig også fat på de udfordringer, som mange   egnsteatre har: Man ønsker at vokse både med nye og bedre rammer og i forhold til støtte niveau. Ikke mindst støtten til de mindste egnsteatre er blevet udhulet i en grad, der gør det vanskeligt for dem at leve op til både de kommunale forventninger og de statslige krav.

Med oprettelse af tre nye §5-teatre i 2019/20 (Vendsyssel Teater, Randers Teater og Fredericia Teater) med ekstra finansbevilget støtte og krav om større regional aktivitetsniveau blev det netop her vist, at det kan lade sig gøre at lade egnsteatrene vokse. 

Forfatterne til den 50 sider lange analyse er Louise Ejgod Hansen, Christiane Særkjær og Hans-Peter Degn. Der er indsamlet nye data i forår og sommer 2022, men analysen bygger også videre på Louise Ejgod Hansens egnsteater-afhandling fra 2010, der således er analyse-periodens startår.

25 af 27 egnsteatre har medvirket ved svar på spørgeskemaer, mens tallet var 27 af 35 værtskommuner (nogle teatre får jo støtte fra flere kommuner)

Man kan læse og downloade hele rapporten her:

https://pure.au.dk/portal/files/296620241/Egnsteaterrapport_2022.pdf

(Analysens forsideillustration, hvor man har valgt Teatret Møllens sommerturne, ’Den vægelsindede’. Fotokreditering: Søren Hasselgaard)

(caj)  

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne