Af: Carsten Jensen

28. september 2017

Sverige får nationalteater for børn og unge

Unga Klara skal fra årsskiftet være nationell scen för barn och unga - med en årlig statsstøtte på over 15 mio. kr. Det internationalt berømte børne- og ungdomsteater, der blev grundlagt af Suzanne Osten i 1975, skal sikre kvalitativt og nyskabende teater i hele Sverige. I Danmark er der næppe statslige planer om at genoplive den udmærkede ide med et statsensemble for børneteater.

Den svenske regering har udpeget teatret Unga Klara til ny nationalscene for børn og unge. Dermed får Sverige fra januar 2018 for første gang et statsensemble for børneteater, og rent økonomisk kan det i høj grad matche det tilsvarende og alt for kortvarige danske intermezzo fra 2005-09, idet Unga Klara får statsstøtte på 16,2 mio. kr. i 2018 og derefter 15,4 mio. kr. om året fremadrettet.

Godt nok er det jo svenske kroner, men et årligt driftstilskud svarende til 12 mio. danske kroner er ikke sådan at kimse af. Og er i øvrigt en fordobling af det hidtidige tilskud til den også internationalt både kendte og anerkendte teatervirksomhed.

'Det føles fantastisk, at Sverige endelig får et nationalteater med scenekunst for børn og unge – og der er mange mennesker, som har kæmpet for det', sagde den svenske kultur- og demokratiminister, Alice Bah Kuhnke, da nyheden blev offentliggjort på en pressekonference for et par uger siden.

Og selvom den gode nyhed fra nabolandet altså noget forsinket har nået Teateravisen, så er det ikke mindst i disse nedskæringstider på de kulturelle budgetter – som også Sverige oplever – noget, der bør vække glæde.

Arven fra Suzanne Osten

Aftalen er indgået mellem regeringen og det socialistisk-orienterede Vänsterpartiet, og tanken er, at Unga Klara som nationalteater skal arbejde for, at alle børn og unge i Sverige får øget muligheder for at opleve nyskabende kvalitetsteater – bl.a. ved at indgå samarbejder med andre kunstneriske aktørerer.

Og det skal da også med, at der allerede findes en lang række gode og eksperimenterende børneteatre, der ligesom Danmark er værdsat internationalt.

Men Unga Klara har i årevis været kendt for sin banebrydende scenekunst for børn og unge, suppleret af faglig forskning med børn og unges vilkår i fokus – og det stort set lige siden instruktøren og dramatikeren Suzanne Osten grundlagde teatret i 1975 som en selvstændig del af Stockholms Stadsteater.

Unga Klara blev i sommeren 2009 udskilt som en selvstændig teatervirksomhed, hvor Suzanne Osten (f. 1944) fortsatte som kunstnerisk leder frem 2014, hvorefter Farnaz Arbabi og Gustav Deinoff overtog posten.

I de mange opnåede Suzanne Osten, udover et hav af priser og udmærkelser, international status som teaterforsker og -udvikler indenfor børne- og ungdomsteatret – og hun har da også været professor ved Dramatiska Institutet (1995-2009).

Suzanne Osten var derfor en selvfølgelig gæst ved annonceringen af den nye status for hendes gamle teater.

'En historisk dag'

Og den nuværende ledelse af Unga Klara er klar i mælet:

'Vi har haft en usikker økonomisk situation de sidste otte år, men har alligevel formået at møde børn med kunst, som tager dem alvorligt. Vi har lavet teater om emner, som børn og unge møder i deres hverdag, men som vi voksne måske har svært ved at tale med dem om', lyder det fra teatrets administrative leder, Nisha Besara, på Unga Klaras hjemmeside efter udnævnelsen til nationalscene.

Og kunstnerisk leder Farnaz Arbabi følger trop:

'Det her er en historisk dag. Betydningen af, at Sverige endelig får en nationalscene for børn og unge kan ikke overdrives. Unga Klara har længe været et kendt navn i verden og stået som et forbillede for andre kunstneriske institutioner, som aktivt har arbejdet for børn og unges rettigheder. 40 års arbejde har endelig båret frugt'.

Dengang i Danmark

Mens Unga Klara om føje tid tager fat på arbejdet som nationalteater for børn og unge, kan vi i Danmark se tilbage til en kort status som foregangsland, idet vi fra 2005-2009 havde et statsensemble for børneteater, initieret af daværende kulturminister Brian Mikkelsen (K).

Efter en ansøgningsrunde blev Corona La Balance – der var en til lejligheden skabt fusion af Corona Danseteater og Theater La Balance, udvalgt og etableret med en statslig støtte, der de første tre år var på ni mio. kr. og siden skåret ned til seks mio. kr., inden Statens Kunstråd/Scenekunstudvalget besluttede, at man ikke kunne finde midler til en fortsættelse af det ellers ambitiøse og vellykkede projekt.

Siden 1. juli 2009 har Corona La Balance i stedet været lille storbyteater under Københavns Kommune under navnet ZeBU.

Og der synes absolut ingen udsigt til, at eksperimentet med en nationalscene for børneteater gentages i Danmark.

Seneste artikler

Seneste artikler

God Sommer!

God Sommer!

Teateravisen sættes på lavt blus frem til starten af august, men der kan dog fortsat dukke aktuelle nyheder og anmeldelser op på portalen. Imens byder sommeren som vanlig på både gratis og entrebelagt teater for børn og familier i form af gadeteaterfestivaler og forestillinger i det offentlige rum m.v.
Læs mere
Med Sofokles i Caribien

Med Sofokles i Caribien

Midler fra EU’s Creative Europe-pulje er med til at finansiere mange forskellige kulturprojekter i EU-medlemslandene. Ét af disse projekter er BABEL – or the art of listening in TYA, hvis hovedaktivitet er afholdelsen af en række workshops over hele Europa – men også på udvalgte lokationer rundt omkring i resten af verden. En sådan ’extra-europæisk’ workshop fandt sted i Cuba i maj.
Læs mere
Scenekunsten hyldet og fejret

Scenekunsten hyldet og fejret

Med et forrygende show viste Årets Reumert 2024, at essensen af al scenekunst er levende mennesker. Sådan lød dommen fra Teateravisens anmelder, Randi K. Petersen, som i stedet for som normalt at levere faglige kritik af børne- og ungdomsteatrenes forestillinger var blevet bedt om at anmelde prisfesten
Læs mere
Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Over 1.000 teaterfolk fra over 70 lande, 65 faglige arrangementer og 25 håndplukkede forestillinger fra fem kontinenter - dét dannede til sammen en meget multikulturel begivenhed, der under ét havde fået navnet Den 21. Verdenskongres for Scenekunst for Børn og Unge. Det hele blev afviklet i den cubanske hovedstad, Havana, i dagene 24. maj til 1. juni. En talstærk dansk delegation deltog også i dette omfangsrige arrangement, som uden sammenligning er det største af sin art inden for børne- og ungdomsteatret.
Læs mere
Til verdenskongres i Havana

Til verdenskongres i Havana

En større flok danske børneteaterfolk tager til Cuba for at deltage i ASSITEJ’s 21. verdenskongres med tilhørende festival og workshop og andre faglige aktiviteter. Med deltagere fra over 60 lande er det en ultimativ mulighed for at skabe og udbygge internationale kontakter i arbejdet med scenekunst for børn og unge. Teatergruppen Batida er selvfølgelig også med og fortsætter fra kongres og festival med en udfordrende turne i Cuba.
Læs mere
STOP & SWOP

STOP & SWOP

Dansefestivalen for børn og unge i Roskilde bød på danseforestillinger for både babyer og teenagere. Men SWOP 2024 bredte også kunstarten ud, så tilskuernes kroppe mødte andre kunstarter i inkluderende crossover
Læs mere
God Sommer!

God Sommer!

Teateravisen sættes på lavt blus frem til starten af august, men der kan dog fortsat dukke aktuelle nyheder og anmeldelser op på portalen. Imens byder sommeren som vanlig på både gratis og entrebelagt teater for børn og familier i form af gadeteaterfestivaler og forestillinger i det offentlige rum m.v.
Læs mere
Med Sofokles i Caribien

Med Sofokles i Caribien

Midler fra EU’s Creative Europe-pulje er med til at finansiere mange forskellige kulturprojekter i EU-medlemslandene. Ét af disse projekter er BABEL – or the art of listening in TYA, hvis hovedaktivitet er afholdelsen af en række workshops over hele Europa – men også på udvalgte lokationer rundt omkring i resten af verden. En sådan ’extra-europæisk’ workshop fandt sted i Cuba i maj.
Læs mere
Scenekunsten hyldet og fejret

Scenekunsten hyldet og fejret

Med et forrygende show viste Årets Reumert 2024, at essensen af al scenekunst er levende mennesker. Sådan lød dommen fra Teateravisens anmelder, Randi K. Petersen, som i stedet for som normalt at levere faglige kritik af børne- og ungdomsteatrenes forestillinger var blevet bedt om at anmelde prisfesten
Læs mere
Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Over 1.000 teaterfolk fra over 70 lande, 65 faglige arrangementer og 25 håndplukkede forestillinger fra fem kontinenter - dét dannede til sammen en meget multikulturel begivenhed, der under ét havde fået navnet Den 21. Verdenskongres for Scenekunst for Børn og Unge. Det hele blev afviklet i den cubanske hovedstad, Havana, i dagene 24. maj til 1. juni. En talstærk dansk delegation deltog også i dette omfangsrige arrangement, som uden sammenligning er det største af sin art inden for børne- og ungdomsteatret.
Læs mere
Til verdenskongres i Havana

Til verdenskongres i Havana

En større flok danske børneteaterfolk tager til Cuba for at deltage i ASSITEJ’s 21. verdenskongres med tilhørende festival og workshop og andre faglige aktiviteter. Med deltagere fra over 60 lande er det en ultimativ mulighed for at skabe og udbygge internationale kontakter i arbejdet med scenekunst for børn og unge. Teatergruppen Batida er selvfølgelig også med og fortsætter fra kongres og festival med en udfordrende turne i Cuba.
Læs mere
STOP & SWOP

STOP & SWOP

Dansefestivalen for børn og unge i Roskilde bød på danseforestillinger for både babyer og teenagere. Men SWOP 2024 bredte også kunstarten ud, så tilskuernes kroppe mødte andre kunstarter i inkluderende crossover
Læs mere