Af: Carsten Jensen

19. september 2016

Støtte i afmålte doser

Så har Projektstøtteudvalget barslet med sommeruddelingen og afgjort statslig støtte til drift og projekter fra håbefulde teatre fra både voksen- og børneteatersegmentet, som udvalget nu har samlet i en fælles pulje. Hvilket hverken har gjort midlerne flere eller de gode ansøgninger færre. Her er et lille overblik.

Så foreligger resultatet af den store uddeling af puljepenge til børne-, ungdoms- og voksenteatret fra Projektstøtteudvalget for Scenekunst – nu kærligt forkortet til PUS.

Denne 'sommeruddeling' er den største af de to årlige uddelinger, idet der her indgår driftsstøtte, mens 'vinteruddelingen' primært består af støttetilsagn til enkeltprojekter.

Efter seneste uddeling (i marts i år/vinteruddeling) lancerede bl.a. teateravisen.dk utilfredshed med, at udvalget havde samlet puljerne, så man ikke længere umiddelbart kunne aflæse, hvad der var støtte til voksenteater og støtte til børne- og ungdomsteater – hvor man fra sidstnævnte side altid har vogtet nidkært over, at mindst 25 pct. af pengene gik til området.

PUS beklagede den manglende gennemsigtighed med begrænsninger i Kulturstyrelsens it-system, men både teateravisen.dk og TIO lovede dengang, at man ville holde godt øje med fordelingsnøglen. (se artiklen 'Vi holder dem i ørerne')

Sagen blev også taget op på de dialogmøder, som PUS holder for/med teatrene, og her har man så også fået fortalt, at fordelingen kan findes i de mødereferater for udvalget, der lægges ind på kunst.dk – men at de altså ikke fremgår af selve tilsagnslisterne hos styrelsen.

Der kom en liste

Udvalget havde og har ikke onde hensigter – og forleden mailede man så fluks og forlods Projektstøtteudvalgets beslutningsliste vedr. puljen Scenekunst for børn, unge og voksne' til teateravisen.dk (hvor placering af voksen- og børn/unge-støtte fremgår), fulgt op af et 'oversigtspapir' fra PUS-medlem Sara Topsøe-Jensen, hvori hun specifikt oplister støtte til børn/unge-teater og projekter og 'delvis børn/unge'-teater og projekter.

Sara Topsøe-Jensen, der også er kunstnerisk leder af egnsteatret Carte Blanche, skriver, at hun ved en hurtig hovedregning placerer den procentvise fordeling af støtte til teater for børn og unge til omkring 30 procent. Og at 'delvis børn/unge' ikke er medregnet.

Teateravisen.dk tager hermed Saras mail og liste for positivt pålydende – og man kan se navne og støttebeløb (sidstnævnte hentet fra den officielle liste) i vedstående faktaboks.

Og som Sara Topsøe-Jensen skriver, så er udvalgets ide med at lægge puljerne sammen, at det ikke altid giver mening med en afgrænsning, der tvinger teatrene til at definere 'deres identitet og netværk', fordi mange teatre laver ting for både voksne og børn/unge og ofte med glidende overgange…

Tilsagn og afslag

Det er i øvrigt det nuværende Projektstøtteudvalgs næstsidste store 'sommeruddeling' –  udvalget takker af i slutningen af 2017.

Udvalget har med seneste uddeling sørget for at holde de flerårige støttetilsagn i live ud over egen embedsperiode, og listen antyder i øvrigt mestendels business as usual – men selvfølgelig slet ikke for de teatre, som udvalget har sendt helt eller delvist ud i mørket efter flere sæsoners driftsstøtte, ligesom der er smertefulde afslag til flere små teatre.

Og som vanligt har stort set ingen af de støttetildelte teatre fået det ansøgte beløb – nogle er endda flere millioner fra den måske lidt for håbefulde ansøgning. Og flere steder skal man i gang med at file projekter og drift og planer til efter den økonomiske virkelighed.

Går man listen nærmere efter og sammenligner den med tidligere års, øjner man bl.a. fravær af normalt støttede teatre. De fleste af disse har dog tidligere fået tilsagn om støtte i den kommende eller sågar de kommende sæsoner, mens relativt højt-støttede Teater Hund er ude af billedet. Hvilket jo forklares så glimrende med, at man bliver  lille storbyteater fra årsskiftet.

Teatergrad – der søgte om samme kommunalstøttet status, men ikke kom med i gruppen – er blevet samlet op af PUS og tildelt en mindre treårig driftsstøtte (til produktioner for både voksne og børn)

Mere påfaldende er det, at Teater Patrasket, der gennem flere sæsoner har modtaget en årlig million til drift og projekter, er røget helt ud af støttelisten, mens Batida efter fire sæsoners driftsstøtte er tilbage på enkeltstående projektstøtte.

Samme skæbne er overgået dansekompagniet Gazart, der ligeledes har fået vekslet flere års tildelt driftsstøtte til projektstøtte.

Blandt de gode, gamle børneteatre kan det også konstateres, at Teater2Tusind fortsætter den nedadgående støttetendens, der de senere år har ført teatret fra lidt over en million årligt til nu omkring trekvart af slagsen.

Og endelig kan man notere, at Grønnegade Teater – der afløses af Dansk Rakkerpak som egnsteater i Næstved ved årsskiftet og dermed mister den årlige driftsstøtte fra kommunen – får støtte til tre forskellige projekter/turne, mens man redefinerer teatret og skifter navn.

Til gengæld kan Dansk Rakkerpak glæde sig over nu at have kommunal driftsstøtte i mindst fire år, hvilket så også skaffer luft i PUS-puljen…

Støtte for 81 mio. kr.

Af den samlede oversigt fremstår det, at der var i alt 273 ansøgninger, som løb op i næsten 250 mio. kr. Hverken før eller efter den kulturelle grønthøster har Projektudvalget jo haft midler i den størrelsesorden, og man har givet måtte prioritere benhårdt i den vanskelige udvælgelsesprojekt, der indikerer, at puljepengene slipper op ganske længe før de gode ansøgninger gør det…

Men der blev da givet penge til 95 ansøgninger, som med alle sæsoners driftsstøtte talt med løber op i knap 81 mio. kr.

Der er if. listen flere projekter, der får støtte i indeværende sæson 2016/17, mens de fleste som forventet får støtte til den kommende sæson 2017/18 og nogle altså driftsstøtte i flere efterfølgende sæsoner.

Og så er der projekter og organisationer, som ikke er målrettet den specifikke teaterproduktion.

Her har DramatikerVæksthus fået støtte til en enkelt sæson (17/18), hvor man har været forvænt med flerårige tilsagn.

Det Forsøgsstationen fået med treårig støtte (1 mio. pr. sæson) – og selvom de altså ikke figurerer som børn og unge, er der dog en del børneteatre tilknyttet udviklings- og forskningscentret og deres aktiviteter.

Blandt afslagene finder man til gengæld 'Hodja fra Danmark' – det stort anlagte projekt, der vil sende 140 børneteaterforestillinger ud til 6.000 børn i asyllejrene. Man havde søgt halvanden million og må nu håbe på mere velvillig indstilling fra de fonde, som man også har søgt penge fra.

De mange afslagsramte skal nu i gang med at finde ud af, hvordan man kommer videre – virkeligheden for teaterproduktion er afgjort af den hårdhændede slags.

Seneste artikler

Seneste artikler

God Sommer!

God Sommer!

Teateravisen sættes på lavt blus frem til starten af august, men der kan dog fortsat dukke aktuelle nyheder og anmeldelser op på portalen. Imens byder sommeren som vanlig på både gratis og entrebelagt teater for børn og familier i form af gadeteaterfestivaler og forestillinger i det offentlige rum m.v.
Læs mere
Med Sofokles i Caribien

Med Sofokles i Caribien

Midler fra EU’s Creative Europe-pulje er med til at finansiere mange forskellige kulturprojekter i EU-medlemslandene. Ét af disse projekter er BABEL – or the art of listening in TYA, hvis hovedaktivitet er afholdelsen af en række workshops over hele Europa – men også på udvalgte lokationer rundt omkring i resten af verden. En sådan ’extra-europæisk’ workshop fandt sted i Cuba i maj.
Læs mere
Scenekunsten hyldet og fejret

Scenekunsten hyldet og fejret

Med et forrygende show viste Årets Reumert 2024, at essensen af al scenekunst er levende mennesker. Sådan lød dommen fra Teateravisens anmelder, Randi K. Petersen, som i stedet for som normalt at levere faglige kritik af børne- og ungdomsteatrenes forestillinger var blevet bedt om at anmelde prisfesten
Læs mere
Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Over 1.000 teaterfolk fra over 70 lande, 65 faglige arrangementer og 25 håndplukkede forestillinger fra fem kontinenter - dét dannede til sammen en meget multikulturel begivenhed, der under ét havde fået navnet Den 21. Verdenskongres for Scenekunst for Børn og Unge. Det hele blev afviklet i den cubanske hovedstad, Havana, i dagene 24. maj til 1. juni. En talstærk dansk delegation deltog også i dette omfangsrige arrangement, som uden sammenligning er det største af sin art inden for børne- og ungdomsteatret.
Læs mere
Til verdenskongres i Havana

Til verdenskongres i Havana

En større flok danske børneteaterfolk tager til Cuba for at deltage i ASSITEJ’s 21. verdenskongres med tilhørende festival og workshop og andre faglige aktiviteter. Med deltagere fra over 60 lande er det en ultimativ mulighed for at skabe og udbygge internationale kontakter i arbejdet med scenekunst for børn og unge. Teatergruppen Batida er selvfølgelig også med og fortsætter fra kongres og festival med en udfordrende turne i Cuba.
Læs mere
STOP & SWOP

STOP & SWOP

Dansefestivalen for børn og unge i Roskilde bød på danseforestillinger for både babyer og teenagere. Men SWOP 2024 bredte også kunstarten ud, så tilskuernes kroppe mødte andre kunstarter i inkluderende crossover
Læs mere
God Sommer!

God Sommer!

Teateravisen sættes på lavt blus frem til starten af august, men der kan dog fortsat dukke aktuelle nyheder og anmeldelser op på portalen. Imens byder sommeren som vanlig på både gratis og entrebelagt teater for børn og familier i form af gadeteaterfestivaler og forestillinger i det offentlige rum m.v.
Læs mere
Med Sofokles i Caribien

Med Sofokles i Caribien

Midler fra EU’s Creative Europe-pulje er med til at finansiere mange forskellige kulturprojekter i EU-medlemslandene. Ét af disse projekter er BABEL – or the art of listening in TYA, hvis hovedaktivitet er afholdelsen af en række workshops over hele Europa – men også på udvalgte lokationer rundt omkring i resten af verden. En sådan ’extra-europæisk’ workshop fandt sted i Cuba i maj.
Læs mere
Scenekunsten hyldet og fejret

Scenekunsten hyldet og fejret

Med et forrygende show viste Årets Reumert 2024, at essensen af al scenekunst er levende mennesker. Sådan lød dommen fra Teateravisens anmelder, Randi K. Petersen, som i stedet for som normalt at levere faglige kritik af børne- og ungdomsteatrenes forestillinger var blevet bedt om at anmelde prisfesten
Læs mere
Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Over 1.000 teaterfolk fra over 70 lande, 65 faglige arrangementer og 25 håndplukkede forestillinger fra fem kontinenter - dét dannede til sammen en meget multikulturel begivenhed, der under ét havde fået navnet Den 21. Verdenskongres for Scenekunst for Børn og Unge. Det hele blev afviklet i den cubanske hovedstad, Havana, i dagene 24. maj til 1. juni. En talstærk dansk delegation deltog også i dette omfangsrige arrangement, som uden sammenligning er det største af sin art inden for børne- og ungdomsteatret.
Læs mere
Til verdenskongres i Havana

Til verdenskongres i Havana

En større flok danske børneteaterfolk tager til Cuba for at deltage i ASSITEJ’s 21. verdenskongres med tilhørende festival og workshop og andre faglige aktiviteter. Med deltagere fra over 60 lande er det en ultimativ mulighed for at skabe og udbygge internationale kontakter i arbejdet med scenekunst for børn og unge. Teatergruppen Batida er selvfølgelig også med og fortsætter fra kongres og festival med en udfordrende turne i Cuba.
Læs mere
STOP & SWOP

STOP & SWOP

Dansefestivalen for børn og unge i Roskilde bød på danseforestillinger for både babyer og teenagere. Men SWOP 2024 bredte også kunstarten ud, så tilskuernes kroppe mødte andre kunstarter i inkluderende crossover
Læs mere