Af: Carsten Jensen

10. maj 2011

Snart går det løs

De store linjer er for længst afstukket, men der knokles for at få alle detaljer på plads, inden mega-arrangementet ASSITEJ 2011 med verdenskongressen og den tilhørende teaterfestival går i gang på begge sider af Øresund fra 20.-29. maj. Der er 240 forestillinger i de to byer i løbet af ti dage. Og lige nu er det faktisk DSBFirst, der udgør den største trussel mod arrangementets succesrige gennemførelse.

(10.5.2011) Pendlerne over Øresund har konstante forsinkelser og en usikker transportfremtid i disse tider, hvor det skandaleombruste DSBFirst er truet af konkurs og dermed kan skabe store problemer for den faste togtrafik mellem Malmø og København.

Og således er et trafikselskab pludselig også blevet en af de ubekendte i en ligning, hvis resultat gerne skulle være en spektakulær begivenhed for alverdens børneteater i form af ASSITEJ’s 17. verdenskongres og den tilhørende festival med scenekunst for børn og unge fra 24 forskellige lande samt Sverige og Danmark.

For forbindelseslinjen mellem Malmø og København er helt essentiel for arrangementet, der blev sat i gang ved udpegelsen af værtskabet til Danmark og Sverige i maj 2008 under det smukke tema: ‘Building Bridges, Crossing Borders’.

Dels bliver selve generalforsamlingen, der er den organisatoriske del af verdenskongressen afholdt på skift i de to storbyer på hver sin side af Øresund, dels skal op mod et par tusinde deltagere hver dag fragtes mellem de to byer for at se de i alt 47 teaterforestillinger, deltage i seminarer, workshops m.v.

Til lejligheden har arrangørerne forhandlet et Travel Pass på plads med DSBFirst, der sikrer uhindret transport i de to byer og ikke mindst over Øresund til en billig penge – men det kræver jo, at der rent faktisk kører tog.

»Der er p.t. 20 minutters drift mellem København og Malmø – og det er planlægningen af events, forestillinger m.v. sket ud fra. Men den megen uro omkring virksomheden kan betyde, at der måske etableres drift med færre afgange – eller det der er værre – og det vil være en bet for os,« siger Peter Manscher, der er den ene af to generalsekretærer i spidsen for den praktiske afvikling af ASSITEJ 2011.

Gallaåbning 20. maj

Men uanset togproblemerne kører ASSITEJ 2011 altså på skinner (undskyld!) forsikrer arrangørerne, De store linjer ER for længst på plads – nu gælder det om at lokalisere de mange huller og mangler i programmet, som uundgåeligt findes i et så stort arrangement. Og få gjort noget ved det.

Derfor arbejdes der ihærdigt på sekretariaterne på begge sider af Sundet for at optimere begivenheden i alle ledder og kanter. Og som et sandt globalt arrangement er der indkaldt forstærkning af personer fra bl.a. Tyskland og Skotland.

Sikkert er det, at der blændes op for Gallaåbningen fredag 20. maj kl. 19 i Operaen i Malmø. Og at de to festivalcentre, henholdsvis Odd Fellow Palæet i København og Spegelsalen på Malmø Stadsteater vil være klar til at informere, guide og løse alle mulige opgaver.

Og så går det ellers slag i slag med arrangements mange delelementer i form af verdenskongressen, hvor delegerede fra alverdens ASSITEJ-centre mødes for at evaluere de foregående års indsats og
udstikker retningslinjer for de kommende år; i form af festivalen med dens 27 internationale forestillinger fra alle kontinenter og en dansk-svensk kavalkade med 20 udvalgte forestillinger; med seminarer og workshops og foredrag og readings og samlinger – og frem for alt samtaler om scenekunst for børn og unge på allehånde tungemål og på kryds og tværs mellem de nationale, politiske og økonomiske skel, som deltagerne repræsenterer.

Teater til diskussion på alle måder

Blandt de mange tilbud til teaterfolk og teaterinteresserede udover de mange forestillinger skal nævnes en forelæsningsrække om børn og børnekultur (med kapaciteter som Beth Juncker, Krister Svensson og Ann Bamford); en særlig temadag om handicap-teater (’Who’s theatre is it anyway?’); et arrangement med Det Kgl. Teaters skuespilschef Emmet Feigenberg og instruktør Catherine Poher om samarbejde mellem børneteatre og de store institutionsteatre; tea-sessions i begge byer med mulighed for at netværke med alverdens teaterfolk osv. osv.

Et helt unikt element er ’Teater til Beslans børn’ – et terapiprojekt som Russisk ASSITEJ kører med teatre, psykologer m.v. med børn og deres familier i Beslan efter tragedien i 2004. Dengang angreb en gruppe terrorister en skole i Beslan i Nordossetien og tog over 1200 skolebørn og voksne som gidsler, inden sikkerhedsstyrker på tredjedagen angreb og nedkæmpede terroristerne. 334 civile blev dræbt, herunder 186 børn, mens hundredvis blev såret.

Siden har Corona La Balance (nu ZeBU) været derovre og spille ’Den lille farbror’ som led i teaterprojektet. I arrangementet i København 27. maj deltager bl.a. tre lærere fra Skole Nr. 1, hvor gidseldramaet udspillede sig.
Men der er også seancer omkring teater i Afrika og Mexico, om teater med og for unge; solidaritetsteater og meget, meget mere.

Se hele listen
– og den er lang.

Lidt trægt salg

Det er endnu et åbent spørgsmål, HVOR mange internationale delegerede og festivaldeltagere, der møder op, for der vil traditionelt komme interesserede fra nær og fjern op til og i løbet af verdenskongressen og festivalen – og mange vil agere på helt egen hånd uden om de faste muligheder, som arrangørerne tilbyder.
Således er forventningerne om ca. 1500 såkaldte festivalpakker endnu ikke indfriet. Peter Manscher gør det små to uger før start op til omkring 1.000 pakker, hvoraf et par hundrede er tildelt de mange frivillige hjælpere fra teatre og organisationer m.v.
Heller ikke det direkte billetsalg til de i alt 47 forestillinger er helt oppe i omdrejninger – men dels er det først nu, at den helt store markedsføringskampagne rettet mod lokalbefolkningen i Øresundsregionen er sat i værk, og dels hører det med til historien, at det primært er de danske teaterfolk og –interesserede, der er i ’restance’ – og som arrangørerne håber snart veksler deres afventende holdning til festivalpakker og billetter.

Med hensyn til den officielle registrering via hjemmesiden, så lukker den faktisk i morgen tidlig – og efter den dato tager man kun imod tilmeldinger ‘manuelt’ – dvs via en mail til congress@bdp.dk
og kun til 17.maj, fortæller Peter Manscher.

Så det er altså om at skynde sig lidt. Traditionelt er danske (børne)teaterfolk vant til at vente til sidste øjeblik, til ofte at kunne snige sig (gratis) ind til festivalforestillinger, som traditionen er ved de to store festivaler i Danmark – og ellers købe sig adgang, når det kræves.

Men festivalpakkerne giver udover et antal forestillingsbilletter også adgang til seminarer, workshops, foredrag, åbningsgalla, internationale træf – og festival- og kongrescafeerne i henh. København og Malmø. Samt muligheden for billig Øresundstransport og ubegrænset færdsel med metro, S-tog, busser m.v. i hele perioden.
Så udover at det er en støtte til arrangementet i sig selv, er det også en god investering. Og en garanti for overhovedet at få gratis adgang til fx. de kongres-subsidierede festivalcafeer i de to byer.

Markant markedsføring

Det samlede program kan måske forekomme at være mest for scenekunstnere og fagfolk, men der ER altså mulighed for alle at deltage. Og arrangørerne håber i hvert fald på, at rigtig mange lokale børn og voksne har lyst til at se internationalt teater på højt plan.

Således er en massiv pr-indsats sat i gang og skal ’peake’ – som man vist siger på nudansk – helt op til de ti dages scenekunstfestival.

Derfor kan man se plakater og posters og flyers og reklamer overalt i disse dage.

Pressekoordinator Hanne Vestergaard – der modsvares af en svensk kollega på den anden side af sundet – har fået ansvaret for en stor del af markedsføringen i de sidste kritiske uger op til 20, maj.

Hun er uddannet grafiker, men har arbejdet både med sit fag og med markedsføring i bl.a. ARTE og Wallmans Salonger i Cirkusbygningen, og hun har allieret sig med både Jesus og det internationale miljø i hovedstadsområdet for at få alle i tale…

Hvad førstnævnte angår, er der tale om den navnkundige plakatopsætter i København, hvor ’Jesus’ vil sætte 700 ASSITEJ2011-plakater op de nærmeste dage.

De kommer også på metrostationer og udvalgte perroner på Hovedbanegården – nemlig dem, der afsender tog til og fra Malmø – og der bliver uddelt plakater og flyers til biblioteker, cafeer, medborgerhuse osv.

Hanne Vestergaard fortæller også om stor interesse og velvilje hos bl.a. ambassader og venskabsforeninger fra de 24 lande, der har forestillinger med på festivalen. Her gløder deres intranet i den gode sags tjeneste. Og ikke mindst de afrikanske klubber er stærkt optaget af at møde kultur fra deres i denne del af verden ofte noget oversete hjemlande.

75 kr. pr. teaterbillet

Traditionelt er store internationale børneteaterfestivaler bundet meget op på deltagelse af teater- og organisationsfolk, mens det kan være sværere at få rigtigt mange lokale i tale.

Men skoler, institutioner, SFO’er m.fl. bliver også bestormet af Hanne Vestergaard og hendes tropper.

Man håber således både på mange besøg fra institutioner og skoler og uddannelsessteder generelt, men også at familier får lyst til at kigge nærmere på noget af det bedste, der tilbydes af internationalt børneteater. Mange af forestillingerne er i øvrigt også ordløse eller på anden vis nemme at kapere sprogligt – og teatersproget er jo i forvejen universelt.

Og så skal det jo lige nævnes, at forestillingsprisen er så lav som 75 kroner. Mens skoleklasser og institutioner kan få billetter til halv pris via refusionsordningen…

Michael Ramløse, der er den overordnede leder af hele ASSITEJ2011-arrangementet, glæder sig over, at 20. maj rykker nærmere og ser frem til en begivenhed, der samler teaterfolk og –interesserede i det største arrangement i dansk og svensk børneteaters historie.

»At gennemføre et internationalt arrangement af denne størrelse havde aldrig været muligt uden den betragtelige og generøse finansielle støtte fra en stor gruppe af offentlige og private sponsorer på begge sider af Øresund, som har troet på ideen med at bringe teaterfolk fra hele verden sammen og skabe denne unikke teaterfestival for vore børn og unge i København og Malmø,« lyder det fra Michael Ramløse, der opfordrer til, at man skal prøve at få det hele med, når det går løs fra 20. maj…

Seneste artikler

Seneste artikler

God Sommer!

God Sommer!

Teateravisen sættes på lavt blus frem til starten af august, men der kan dog fortsat dukke aktuelle nyheder og anmeldelser op på portalen. Imens byder sommeren som vanlig på både gratis og entrebelagt teater for børn og familier i form af gadeteaterfestivaler og forestillinger i det offentlige rum m.v.
Læs mere
Med Sofokles i Caribien

Med Sofokles i Caribien

Midler fra EU’s Creative Europe-pulje er med til at finansiere mange forskellige kulturprojekter i EU-medlemslandene. Ét af disse projekter er BABEL – or the art of listening in TYA, hvis hovedaktivitet er afholdelsen af en række workshops over hele Europa – men også på udvalgte lokationer rundt omkring i resten af verden. En sådan ’extra-europæisk’ workshop fandt sted i Cuba i maj.
Læs mere
Scenekunsten hyldet og fejret

Scenekunsten hyldet og fejret

Med et forrygende show viste Årets Reumert 2024, at essensen af al scenekunst er levende mennesker. Sådan lød dommen fra Teateravisens anmelder, Randi K. Petersen, som i stedet for som normalt at levere faglige kritik af børne- og ungdomsteatrenes forestillinger var blevet bedt om at anmelde prisfesten
Læs mere
Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Over 1.000 teaterfolk fra over 70 lande, 65 faglige arrangementer og 25 håndplukkede forestillinger fra fem kontinenter - dét dannede til sammen en meget multikulturel begivenhed, der under ét havde fået navnet Den 21. Verdenskongres for Scenekunst for Børn og Unge. Det hele blev afviklet i den cubanske hovedstad, Havana, i dagene 24. maj til 1. juni. En talstærk dansk delegation deltog også i dette omfangsrige arrangement, som uden sammenligning er det største af sin art inden for børne- og ungdomsteatret.
Læs mere
Til verdenskongres i Havana

Til verdenskongres i Havana

En større flok danske børneteaterfolk tager til Cuba for at deltage i ASSITEJ’s 21. verdenskongres med tilhørende festival og workshop og andre faglige aktiviteter. Med deltagere fra over 60 lande er det en ultimativ mulighed for at skabe og udbygge internationale kontakter i arbejdet med scenekunst for børn og unge. Teatergruppen Batida er selvfølgelig også med og fortsætter fra kongres og festival med en udfordrende turne i Cuba.
Læs mere
STOP & SWOP

STOP & SWOP

Dansefestivalen for børn og unge i Roskilde bød på danseforestillinger for både babyer og teenagere. Men SWOP 2024 bredte også kunstarten ud, så tilskuernes kroppe mødte andre kunstarter i inkluderende crossover
Læs mere
God Sommer!

God Sommer!

Teateravisen sættes på lavt blus frem til starten af august, men der kan dog fortsat dukke aktuelle nyheder og anmeldelser op på portalen. Imens byder sommeren som vanlig på både gratis og entrebelagt teater for børn og familier i form af gadeteaterfestivaler og forestillinger i det offentlige rum m.v.
Læs mere
Med Sofokles i Caribien

Med Sofokles i Caribien

Midler fra EU’s Creative Europe-pulje er med til at finansiere mange forskellige kulturprojekter i EU-medlemslandene. Ét af disse projekter er BABEL – or the art of listening in TYA, hvis hovedaktivitet er afholdelsen af en række workshops over hele Europa – men også på udvalgte lokationer rundt omkring i resten af verden. En sådan ’extra-europæisk’ workshop fandt sted i Cuba i maj.
Læs mere
Scenekunsten hyldet og fejret

Scenekunsten hyldet og fejret

Med et forrygende show viste Årets Reumert 2024, at essensen af al scenekunst er levende mennesker. Sådan lød dommen fra Teateravisens anmelder, Randi K. Petersen, som i stedet for som normalt at levere faglige kritik af børne- og ungdomsteatrenes forestillinger var blevet bedt om at anmelde prisfesten
Læs mere
Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Over 1.000 teaterfolk fra over 70 lande, 65 faglige arrangementer og 25 håndplukkede forestillinger fra fem kontinenter - dét dannede til sammen en meget multikulturel begivenhed, der under ét havde fået navnet Den 21. Verdenskongres for Scenekunst for Børn og Unge. Det hele blev afviklet i den cubanske hovedstad, Havana, i dagene 24. maj til 1. juni. En talstærk dansk delegation deltog også i dette omfangsrige arrangement, som uden sammenligning er det største af sin art inden for børne- og ungdomsteatret.
Læs mere
Til verdenskongres i Havana

Til verdenskongres i Havana

En større flok danske børneteaterfolk tager til Cuba for at deltage i ASSITEJ’s 21. verdenskongres med tilhørende festival og workshop og andre faglige aktiviteter. Med deltagere fra over 60 lande er det en ultimativ mulighed for at skabe og udbygge internationale kontakter i arbejdet med scenekunst for børn og unge. Teatergruppen Batida er selvfølgelig også med og fortsætter fra kongres og festival med en udfordrende turne i Cuba.
Læs mere
STOP & SWOP

STOP & SWOP

Dansefestivalen for børn og unge i Roskilde bød på danseforestillinger for både babyer og teenagere. Men SWOP 2024 bredte også kunstarten ud, så tilskuernes kroppe mødte andre kunstarter i inkluderende crossover
Læs mere