Af: Carsten Jensen

29. oktober 2011

Scenekunstudvalget udråber ZeBU til fyrtårn for børneteaterområdet og kvitterer med flere penge til sæson 2012-13. Det bringer minder om tiden, da ZeBU hed Corona La Balance og var statsensemble (2005-09) og ligeledes erklæret fyrtårn. Illustrationen er derfor genbrug fra Børneteateravisen nr. 141 fra maj 2007, hvor statsensemblet/fyrtårnet netop var blevet positivt evalueret – men kunne se frem til både nedskæringer og afvikling. ZeBU er nu også lille storbyteater på Amager, men kommer skam over vandet til hele landet... Illustration: Bob Katzenelson

Så er de fyrtårn igen!

Det nye Scenekunstudvalg har netop offentliggjort sin første uddeling af drifts- og projektstøtte til børneteatrene, gældende for næste sæson. Med 38 bevillinger blev lidt over en tredjedel af ansøgningerne imødekommet, og de mange ’faste’ teatre i ordningen er blevet tilgodeset, om end i varieret omfang. Derudover har man lagt vægt på at give støtte til forskellige udtryksformer – og udpeget ZeBU som fyrtårn...

Fakta

Scenekunstudvalgets støtte til børneteaterområdet i sæson 2012-13:

 

- AbstraxTeater: Aktiviteter efter eget valg – 400.000

- Aliaz Production: Projekt (’Fucking Fattig’) – 600.000

- Asterions Hus: Prod. efter eget valg – 1.700.000

- Barkentins Teater: Projekt (’Uro’)  – 300.000

- Batida: Projekter og turne inkl. basisomkost.  – 900.000

- Teatret st.tv: Projekt (’Skinsisters’) – 800.000

- DramatikerVæksthus: Sæson 2012-13 – 400.000

- Carte Blanche: Projekt (’MayDay’) – 500.000

- Dansk Rakkerpak: Projekt og gadeteaterfestivaler – 650.000

- De Røde Heste: Projekt (’Den gamle mand og haven’) – 200.000

- Det Kommende Teater: Projekt (’Min digitale virkelighed’) – 200.000

- Det Olske Orkester: Projekt (’Dengang vi blev væk’) – 850.000

- Grønnegade Teater: Projekt (’Vi, de druknede’) – 400.000

- HILS DIN MOR: Projekt (’Hate Crime’) – 350.000

- Hvid Støj Sceneproduktion: Projekt (’INTET’) – 650.000

- Saga Dance Art Collective: Projekt efter eget valg – 600.000

- Teater 770 grader Celcius: Projekt (’Jeux Sans Frontieres) – 500.000

- Loops 360 grader: Projekt (’Verdens Første’) – 450.000

- Lydmur: Projekt (’Klike’) – 300.000

- Meridiano: Prod. efter eget valg + basisomkost. – 2.000.000

- Månegøgl: Prod. + basisomkost. – 500.000

- Nils P. Munk: Projekt (’Findes der gribbe på Grønland?’) – 600.000

- Quasi Teater: Projekt efter eget valg – 600.000

- Reher Production: Projekt (’Far, mor og skillemis’) – 300.000

- Tali Razga: Projekt, turne og basisomkost. – 1.000.000

- Teater 2Tusind: Projekter og turne inkl. basisomkost. – 1.100.000

- Teater Hund: Projekter og basisomkost. – 1.800.000

- Teater O: Projekter og basisomkost. – 1.800.000

- Teater Patrasket: Projekter og turne inkl. basisomkost. – 1.000.000

- Teater Refleksion: Prod. og int. aktiv. inkl. basisomkost. – 1.600.000

- Teater Ta Tar: Projek (’Ingen kære mor’) – 700.000

- Teaterforeningen Graense-Loes: Projekt (’Øst-Vest-Hjemme-Bedst’) – 850.000

- Teateriet Apropos: Projekt (’FUCK!’) – 300.000

- Teatret Fair Play: Projekter og turne – 300.000

- Teatret NEO: Genopsætning og basisomkost. – 450.000

- Uppercut Danseteater: Prod. og turne – 1.500.000

- VÆRK: Projekt (’SMACK!) – 650.000

- ZeBU: Projekter og turne inkl. basisomkost. – 2.200.000

Det er altid spændende, når en ny udgave af Statens Kunstrådet Scenekunstudvalg (SKU) skal træde i karakter med deres første uddeling af støttemidler. Som det nu er sket med fordelingen til bl.a. dansk børneteater for sæson 2012-13.

Og nu er det så blevet alvor for Scenekunstudvalget, der blev indsat 1. april i år for en fireårig periode og består af Rikke Juellund (f. 1968), scenograf – og formand; 
Niels Andersen (f. 1949), producent, tidl. leder af Svalegangen – og næstformand,  Lene Vestergård (f. 1955), skuespiller og instruktør; 
Erik Pold (1971), koreograf og danser og Anders Ahnfeldt-Rønne (f. 1950), musiker og instruktør.

Der var 94 ansøgninger om støtte til scenekunstaktiviteter for børn, og de fem teatersagkyndige har imødekommet 38 ansøgere, som til sammen vil modtage ca. 30 mio. kr. i støtte til projekter og basisdrift i sæson 2012-13.

Sidste år var tallet i øvrigt 90 ansøgere, 43 bevillinger og et samlet beløb på ca. 31 mio. kr.

Støtte til gamle, nyere og helt nye

Og så til listen over støtte til børneteater i sæson 2012-13, hvor SKU udtaler, at man   i prioriteringen har lagt vægt på at give tilskud til scenekunstområdets mange forskellige udtryksformer.

Man har også valgt at fastholde støtten til de mange ’faste kunder’ i butikken, dvs. de mange teatre der har produceret forestillinger i årevis som turnerende teatre og/eller stationære teatre uden at opnå plads i mere permanente støtteordninger. Og de mange  nyere teatre, der har vist deres kvalitative værd over de seneste sæsoner og derfor er blevet belønnet med støtte til endnu et projekt.

Dertil kommer helt nye aktører på børneteaterområdet – her udtaler SKU sin glæde over at kunne give støtte til ’nye ansigter og anderledes genrer’ – og endelig må en lang række af de periodevist støttede små teatre se langt efter projektstøtte i den kommende sæson. Det gælder givet også flere etablerede egnsteatre og små storbyteatre, der traditionelt søger om penge til ekstraordinære projekter, turneaktiviteter m.v.

Til gengæld har man vel lov at undre sig over, hvorfor BørneTeaterSammenslutningens succesrige DramatikerVæksthus-projekt pludselig er røget på listen over støtte til producerende teatre. De plejer at stå under ’Andre aktiviteter’ – hvor man for næste sæson bl.a. finder CafeTeatrets dramatikerworkshops, der er lidt i samme boldgade.

Det er godt og rigtigt fortsat at give penge til BTS' dramatikerudviklingsprojekt – hvor SKU-medlem Lene Vestergård i øvrigt er en af denne sæsons deltagere – men det ligner en mystisk omplacering af 400.000 kr., der kunne have gjort godt til et af de teatre, som fik afslag…

Opgradering af ZeBU til fyrtårn

Nørregaards Teater, der har fået støtte via Scenekunstudvalget (og den nu nedlagte RBOT-ordning) siden stiftelsen, er ikke at finde i støttelisten for næste sæson.

Det skyldes, at man nu har status som lille storbyteater i Odense. Men sådan behøver det ikke altid at gå.

Da det tidligere statsensemble Corona La Balance skiftede navn til ZeBU og blev lille storbyteater på Amager, blev SKU-støtten delvist opretholdt – teatret fik 1,5 mio. til indeværende sæson – og nu er ZeBU så med 2,2 mio. kr. i støtte til projekter og drift ligefrem blevet udnævnt til fyrtårn for dansk børneteater. Igen, fristes man til at sige, for det var jo også fhv. kulturminister Brian Mikkelsens (K) tanke og udtryk, da han i sin tid gjorde Corona La Balance til statsensemble.

I pressemeddelelsen omkring støttelisten hedder det efter overskriften ’Teater med muskler’: ’Det er Scenekunstudvalgets opfattelse, at dansk børneteaters meget høje standard kun kan opretholdes, hvis der er en blanding af små og store teatre i forskellige genrer og med forskellige tilgange og visioner, som sikrer gensidig inspiration og udvikling.

Derfor er det vigtigt, at der er et stort børneteater, der som fyrtårn kan favne flere aktiviteter, og udvalget har derfor øget tilskuddet til ZeBU’.De 2,2 mio. kr. kan så lægges oveni de tre mio. kr. som lille storbyteater under Københavns Kommune – og andre indhentede tilskud og donationer.

Det er svært at være uenig i ZeBU’s høje niveau både kunstnerisk og aktivitetsmæssigt. Udover en række anmelderroste forestillinger står ZeBU bag den nys afviklede Amager Børneteaterfestival, den biennale internationale Springfestival, det dramapædagogiske udviklingsscener ZeRUM og en række andre tiltag.

Upcoming teatre

Det har hørt til sjældenhederne – om overhovedet – at SKU direkte omtaler enkelte teatre fra støttelisten i den vedhæftede pressemeddelelse, men udover ZeBU får også Teater O og Tali Razga både et par gode ord og flere penge med på vejen.

Og hvor ZeBU altså både er fyrtårn og teater med muskler, er de to udnævnt til ’Upcoming teatre’ med følgende kommentar fra formanden Rikke Juellund:

’Efter flere års støtte har både det århusianske Teater O og koreografen Tali Rázga støt og roligt arbejdet sig frem til et interessant repertoire, som turnerer landet rundt. Vi synes derfor, at det er nu, at deres tilskud skal øges. Med støtten til Tali Rázga vil vi ydermere gerne løfte danseområdet for børn’.

Lars Dammark og Anders Valentinus Dam  har med deres Teater O (der er gået fra 550.000 i denne sæson til 1,8 mio. næste sæson)  i flere omgange kredset om en Reumert-pris med deres energifortættede ungdomsforestillinger med nerve og indhold og udgør afgjort en spændende niche i dansk børneteater. Tali Razga (fra 600.000 til 1 mio.)  laver udfordrende danseforestillinger både for de vanskelige ungdomsårgange (’Spejl’) og de helt nygjorte mennesker (’Blåt’) og får altså nu SKU’s kvalitetstempel til den videre færd på danseområdet, der i flere sæsoner har været fokusområde for Scenekunstudvalget.

Således har Uppercut Danseteater i øvrigt også fået et løft i støtten – fra 900.000 kr. i denne sæson til 1,5 mio. kr. næste sæson.

Kun et-årige bevillinger

Mindre glæde er der sikkert hos flere af de fast-støttede teatre, der har fået et hak i støttetildelingen.

Det gælder ikke mindst Meridiano, der i indeværende sæson (og forrige) har haft 2,7 mio. kr. til rådighed, men i næste sæson må nøjes med 2,0 mio. kr. Også Teater Hund må se 400.000 kr. færre i støtte til næste sæson (fra 2,2 til 1,8 mio. kr. – de fik 1,6 mio. kr. sidste år), mens Batida går fra 1,25 mio. i denne til 900.000 kr. næste sæson. Altså fra SKU-puljen – for det musikcentrerede teater har nemlig osse modtaget 400.000 kr. fra musikdramatisk pulje (til projekt 'Min mor') og er således på omgangshøjde med indeværende sæson.

Også Musikteatret Undergrunden, der af og til er at finde på børneteaterpuljen, har fra musikdramatisk pulje modtaget 350.000 kr. til en ny opera ('Vandhullet'), ligesom Dukketeatret Svantevit er blevet tildelt 200.000 til projekt '13 til bords'.

Musikdramatisk udvalg består i øvrigt af fem medlemmer, et fra Statens Kunstråd, to fra Musikudvalget og to fra Scenekunstudvalget (Anders Ahlfelt-Rønne og Erik Pold), så der er også internt overblik fra pulje til pulje…

Således fremgår det også, at der kan gælde særlige forhold for de ’fast’ støttede teatre med mindre støtte i næste sæson. Udover støtte fra andre puljer kan der være særlige forhold som genopsætninger frem for nye produktioner, mindre aktivitet osv. – men selvfølgelig også en mere hårdhændet vurdering af teatrets potentiale fra Scenekunstudvalget, der i øvrigt sjældent giver helt det beløb, som teatrene beder om i deres bevillingsansøgninger.

Som de skal i gang med at skrive igen om et halvt års tid. Allesammen. For SKU har kun givet et-årige bevillinger – og det begrundes med en forventet snarlig lovrevision på teaterområdet, der kan ændre fundamentalt på teaterlandskabet. Det lyder nu efterhånden som ønsketænkning – i hvert fald for børneteaterområdets vedkommende – men udvalget lover dog at vende tilbage til (givet behersket) brug af flerårige bevillinger, når tingene er afklaret. Der bliver næppe flere penge i støttekassen til professionel scenekunst for børn og unge.

Fakta

Scenekunstudvalgets støtte til børneteaterområdet i sæson 2012-13:

 

- AbstraxTeater: Aktiviteter efter eget valg – 400.000

- Aliaz Production: Projekt (’Fucking Fattig’) – 600.000

- Asterions Hus: Prod. efter eget valg – 1.700.000

- Barkentins Teater: Projekt (’Uro’)  – 300.000

- Batida: Projekter og turne inkl. basisomkost.  – 900.000

- Teatret st.tv: Projekt (’Skinsisters’) – 800.000

- DramatikerVæksthus: Sæson 2012-13 – 400.000

- Carte Blanche: Projekt (’MayDay’) – 500.000

- Dansk Rakkerpak: Projekt og gadeteaterfestivaler – 650.000

- De Røde Heste: Projekt (’Den gamle mand og haven’) – 200.000

- Det Kommende Teater: Projekt (’Min digitale virkelighed’) – 200.000

- Det Olske Orkester: Projekt (’Dengang vi blev væk’) – 850.000

- Grønnegade Teater: Projekt (’Vi, de druknede’) – 400.000

- HILS DIN MOR: Projekt (’Hate Crime’) – 350.000

- Hvid Støj Sceneproduktion: Projekt (’INTET’) – 650.000

- Saga Dance Art Collective: Projekt efter eget valg – 600.000

- Teater 770 grader Celcius: Projekt (’Jeux Sans Frontieres) – 500.000

- Loops 360 grader: Projekt (’Verdens Første’) – 450.000

- Lydmur: Projekt (’Klike’) – 300.000

- Meridiano: Prod. efter eget valg + basisomkost. – 2.000.000

- Månegøgl: Prod. + basisomkost. – 500.000

- Nils P. Munk: Projekt (’Findes der gribbe på Grønland?’) – 600.000

- Quasi Teater: Projekt efter eget valg – 600.000

- Reher Production: Projekt (’Far, mor og skillemis’) – 300.000

- Tali Razga: Projekt, turne og basisomkost. – 1.000.000

- Teater 2Tusind: Projekter og turne inkl. basisomkost. – 1.100.000

- Teater Hund: Projekter og basisomkost. – 1.800.000

- Teater O: Projekter og basisomkost. – 1.800.000

- Teater Patrasket: Projekter og turne inkl. basisomkost. – 1.000.000

- Teater Refleksion: Prod. og int. aktiv. inkl. basisomkost. – 1.600.000

- Teater Ta Tar: Projek (’Ingen kære mor’) – 700.000

- Teaterforeningen Graense-Loes: Projekt (’Øst-Vest-Hjemme-Bedst’) – 850.000

- Teateriet Apropos: Projekt (’FUCK!’) – 300.000

- Teatret Fair Play: Projekter og turne – 300.000

- Teatret NEO: Genopsætning og basisomkost. – 450.000

- Uppercut Danseteater: Prod. og turne – 1.500.000

- VÆRK: Projekt (’SMACK!) – 650.000

- ZeBU: Projekter og turne inkl. basisomkost. – 2.200.000

Flere artikler

Marc og Joop og Det første bogstav

Marc og Joop og Det første bogstav

På Horsens Teaterfestival i september kunne man møde et helt nyt teater med et temmelig særegent navn, hvis første forestilling var et autentisk flygtningsdrama. Bag forestilling og teater står en af dansk børne- og ungdomsteaters mest erfarne kunstnere
Læs mere
Scenekunst og julestemning

Scenekunst og julestemning

De første store juleforestillinger er allerede sat i gang rundt omkring på landets store scener, mens de lidt mindre og helt små teatre venter med at uddele dramatisk juleknas til slutningen af november og starten af december. Teateravisen prøver som vanligt at levere et overblik over de scenekunstneriske julerier.
Læs mere
Teateravisen skifter digital ham

Teateravisen skifter digital ham

Efter 15 år som nyhedsportal i de samme grafiske gevandter sker der endelig noget. Så velkommen til en 2023-udgave af Teateravisen.dk, som forhåbentlig gør det endnu mere behageligt at besøge denne særlige medie-niche for professionel scenekunst for børn og unge.
Læs mere
Et blåt egern taler ud!

Et blåt egern taler ud!

I kølvandet på bl.a. Horsens Teaterfestivals tema-spækkede fokus på publikumsinddragelse og medskabelse og interaktivitet er Teateravisens anmelder, Kirsten Dahl, taget på en oplevelsesorienteret rundtur i tidens scenekunst for børn og unge for at se, hvad der egentlig gemmer sig bag de mange buzzwords.
Læs mere

Seneste artikler

Seneste artikler

Marc og Joop og Det første bogstav

Marc og Joop og Det første bogstav

På Horsens Teaterfestival i september kunne man møde et helt nyt teater med et temmelig særegent navn, hvis første forestilling var et autentisk flygtningsdrama. Bag forestilling og teater står en af dansk børne- og ungdomsteaters mest erfarne kunstnere
Læs mere
Scenekunst og julestemning

Scenekunst og julestemning

De første store juleforestillinger er allerede sat i gang rundt omkring på landets store scener, mens de lidt mindre og helt små teatre venter med at uddele dramatisk juleknas til slutningen af november og starten af december. Teateravisen prøver som vanligt at levere et overblik over de scenekunstneriske julerier.
Læs mere
Teateravisen skifter digital ham

Teateravisen skifter digital ham

Efter 15 år som nyhedsportal i de samme grafiske gevandter sker der endelig noget. Så velkommen til en 2023-udgave af Teateravisen.dk, som forhåbentlig gør det endnu mere behageligt at besøge denne særlige medie-niche for professionel scenekunst for børn og unge.
Læs mere
Et blåt egern taler ud!

Et blåt egern taler ud!

I kølvandet på bl.a. Horsens Teaterfestivals tema-spækkede fokus på publikumsinddragelse og medskabelse og interaktivitet er Teateravisens anmelder, Kirsten Dahl, taget på en oplevelsesorienteret rundtur i tidens scenekunst for børn og unge for at se, hvad der egentlig gemmer sig bag de mange buzzwords.
Læs mere
Marc og Joop og Det første bogstav

Marc og Joop og Det første bogstav

På Horsens Teaterfestival i september kunne man møde et helt nyt teater med et temmelig særegent navn, hvis første forestilling var et autentisk flygtningsdrama. Bag forestilling og teater står en af dansk børne- og ungdomsteaters mest erfarne kunstnere
Læs mere
Scenekunst og julestemning

Scenekunst og julestemning

De første store juleforestillinger er allerede sat i gang rundt omkring på landets store scener, mens de lidt mindre og helt små teatre venter med at uddele dramatisk juleknas til slutningen af november og starten af december. Teateravisen prøver som vanligt at levere et overblik over de scenekunstneriske julerier.
Læs mere
Teateravisen skifter digital ham

Teateravisen skifter digital ham

Efter 15 år som nyhedsportal i de samme grafiske gevandter sker der endelig noget. Så velkommen til en 2023-udgave af Teateravisen.dk, som forhåbentlig gør det endnu mere behageligt at besøge denne særlige medie-niche for professionel scenekunst for børn og unge.
Læs mere
Et blåt egern taler ud!

Et blåt egern taler ud!

I kølvandet på bl.a. Horsens Teaterfestivals tema-spækkede fokus på publikumsinddragelse og medskabelse og interaktivitet er Teateravisens anmelder, Kirsten Dahl, taget på en oplevelsesorienteret rundtur i tidens scenekunst for børn og unge for at se, hvad der egentlig gemmer sig bag de mange buzzwords.
Læs mere