Af: Carsten Jensen

4. februar 2009

Næste stop: Ballerup

Teatercentrum og Ballerup Kommune er i fuld gang med arbejdet forud for Festival 2009, der finder sted fra 19.-26. april. Blandt nyskabelserne er en international teaterdag og virksomhedsteater.

Danmark og verdens største teaterfestival med scenekunst for børn og unge finder i år sted fra 19.-26. april med Ballerup som værtskommune.

Selvom det endelige program langt fra er på plads, forventes ca. 100 professionelle børne- og ungdomsteatre at møde op med omkring 150 forskellige forestillinger, som opføres omkring 500 gange i alt.

Det sker efter det ‘sædvanlige’ mønster:

– Teater hos børnene: Fra mandag til torsdag i dagtimerne spilles lukkede forestillinger for alle skole- og dagsinstitutionsbørn i Ballerup Kommune. Om eftermiddagen spiller teatrene desuden på Ballerup Kommunes SFO’er.

– Teater i hverdagene: Der spilles offentlige forestillinger på udvalgte spillesteder i kommunen mandag til torsdag kl. 17 og 19.

– Teater i weekenden: Over 250 forestillinger spilles fra fredag den 24. april kl. 17 til søndag den 26. april sidst på eftermiddagen. De afvikles alle i spillelokaler centralt i Ballerup.

Med i dette overvældende program – hvortil der som vanligt er gratis adgang til alle forestillinger – vil også være to-tre udenlandske gæstespil.

Men som noget nyt byder årets festival desuden på:

– Virksomhedsforestillinger: Teatrene tilbyder at spille på Ballerups virksomheder i tidsrummet fra kl. 15 til kl. 19.

– International teaterdag: Torsdag den 23. april afvikles en festival i festivalen – specielt rettet mod udenlandske gæster og med henblik på salg til udlandet. Her vil de danske børne- og ungdomsteatre præsentere deres forestillinger på et eller flere fremmedsprog. Omfanget af denne internationale teaterdag kendes endnu ikke.

Klare tendenser

Om disse to ny tiltag siger sekretariatsleder på Teatercentrum, Henrik Køhler:

»I de senere år har der, i de politiske udmeldinger om prioriteringer i det kunstneriske liv, været to klare tendenser: Opprioriter samarbejdet med erhvervslivet og sats på det internationale marked!

Det kan man mene om, hvad man vil, men Teatercentrum har taget konsekvensen og har udvidet aktiviteterne på netop disse områder. Når vi prøver at sparke døren ind til virksomhederne er det både for at give dem og deres ansatte gode oplevelser, men i lige så høj grad for at skabe varige kontakter mellem kunst- og erhvervsliv. Vi håber da, at de virksomheder, vi besøger, vil kunne se det store potentiale i at samarbejde med et område, som har stor politisk goodwill.

På samme måde ved vi, at mange af de danske børneteatre har brug for platforme til at præsentere deres forestillinger for et udenlandsk marked. Da vi har et stort netværk af opkøbere fra hele verden, der er interesserede i vores festival, er det kun naturligt, at vi skaber muligheder for at fremme mødet mellem teatrene og de udenlandske gæster.«

Et broget festivallandskab

Netop fordi dansk scenekunst for børn og unge er kendetegnet af mange turnerende teatre og relativt få stationære scener, er teaterfestivaler vigtige kollegiale og faglige mødesteder for både teatrene selv og de formidlere (lærere, bibliotekarer, teaterforeningsfolk m.fl., der køber og arrangerer børneteater), der skal orientere sig om teatrenes repertoire.

De danske festivaler har naturligvis forskellige formål, profiler og interesser. Nogle festivaler arrangeres alene, fordi børn og unge i et lokalområde skal præsenteres for professionel scenekunst til glæde og inspiration, andre kan være led i et kulturpolitisk fremstød eller for at fremme interessen for specifikke scenekunstneriske udtryk, f.eks. dans, figurteater, gadeteater m.v. Enkelte børneteatre afholder sågar deres helt egen festival, hvor de udelukkende spiller egne forestillinger.

Dertil kommer nyere festivaler, der specifikt går efter at introducere internationalt børneteater i Danmark. Det gælder de biennale festivaler Caravanen (med start i 2003) og Springfestival (med start i 2007) samt Møllens tysk-danske grænselandsfestival – og i en vis udstrækning Festival of Wonder i Silkeborg, der dog præsenterer animationsteater for såvel børn og voksne.

Kulturfremstød og salgsmesse

De to største danske festivaler er led i en større cyklus, der handler om udbredelsen af scenekunst for børn og unge, dvs. teatrenes vindue til at sælge forestillinger på turné. Og de har begge som noget unikt gratis adgang til alle forestillinger.

April-festivalen, der har fundet sted siden 1971 og arrangeres af Teatercentrum, er så langt den største og har potentiel deltagelse af alle refusionsgodkendte børne- og ungdomsteatre. Horsens Børneteaterfestival daterer sig fra 1985 og var oprindeligt en regional festival, arrangeret af det nu hedengangne Kaskadeteatret. Siden overtog Horsens Kommune og indbød samtlige medlemmer af BørneTeaterSammenslutningen (BTS) – mens den kommende version er blevet til en decideret invitationsfestival for ca. 30 udvalgte teatre.

Ikke mindst den store april-festival, der arrangeres i et tæt samarbejde med BørneTeaterSammenslutningen (BTS) – som organiserer hovedparten af landets fuldtidsprofessionelle børneteatre – skal opfylde mange formål: Det er et kulturpolitisk fremstød i et lokalområde, som giver områdets børn og unge – og deres forældre – lejlighed til at opleve et overflødighedshorn af professionel kunst. Det er en national og international begivenhed, som skal skabe opmærksomhed og synlighed omkring en enestående kunstart og en kulturpolitisk succes. Det er et mødested for professionelle scenekunstnere, hvor de kan udveksle ideer, hente inspiration og diskutere fag.

Og det er altså teatrenes suverænt største salgsmesse, hvor de har mulighed for at vise deres produktioner og sætte forestillinger til salg til næste sæson.

Børneteateravisen.dk vil løbende bringe artikler og information om Festival 2009 i Ballerup – men man kan også følge med i den løbende opdatering af information om festivalen, program m.v. på www.teatercentrum.dk/festival

Seneste artikler

Seneste artikler

God Sommer!

God Sommer!

Teateravisen sættes på lavt blus frem til starten af august, men der kan dog fortsat dukke aktuelle nyheder og anmeldelser op på portalen. Imens byder sommeren som vanlig på både gratis og entrebelagt teater for børn og familier i form af gadeteaterfestivaler og forestillinger i det offentlige rum m.v.
Læs mere
Med Sofokles i Caribien

Med Sofokles i Caribien

Midler fra EU’s Creative Europe-pulje er med til at finansiere mange forskellige kulturprojekter i EU-medlemslandene. Ét af disse projekter er BABEL – or the art of listening in TYA, hvis hovedaktivitet er afholdelsen af en række workshops over hele Europa – men også på udvalgte lokationer rundt omkring i resten af verden. En sådan ’extra-europæisk’ workshop fandt sted i Cuba i maj.
Læs mere
Scenekunsten hyldet og fejret

Scenekunsten hyldet og fejret

Med et forrygende show viste Årets Reumert 2024, at essensen af al scenekunst er levende mennesker. Sådan lød dommen fra Teateravisens anmelder, Randi K. Petersen, som i stedet for som normalt at levere faglige kritik af børne- og ungdomsteatrenes forestillinger var blevet bedt om at anmelde prisfesten
Læs mere
Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Over 1.000 teaterfolk fra over 70 lande, 65 faglige arrangementer og 25 håndplukkede forestillinger fra fem kontinenter - dét dannede til sammen en meget multikulturel begivenhed, der under ét havde fået navnet Den 21. Verdenskongres for Scenekunst for Børn og Unge. Det hele blev afviklet i den cubanske hovedstad, Havana, i dagene 24. maj til 1. juni. En talstærk dansk delegation deltog også i dette omfangsrige arrangement, som uden sammenligning er det største af sin art inden for børne- og ungdomsteatret.
Læs mere
Til verdenskongres i Havana

Til verdenskongres i Havana

En større flok danske børneteaterfolk tager til Cuba for at deltage i ASSITEJ’s 21. verdenskongres med tilhørende festival og workshop og andre faglige aktiviteter. Med deltagere fra over 60 lande er det en ultimativ mulighed for at skabe og udbygge internationale kontakter i arbejdet med scenekunst for børn og unge. Teatergruppen Batida er selvfølgelig også med og fortsætter fra kongres og festival med en udfordrende turne i Cuba.
Læs mere
STOP & SWOP

STOP & SWOP

Dansefestivalen for børn og unge i Roskilde bød på danseforestillinger for både babyer og teenagere. Men SWOP 2024 bredte også kunstarten ud, så tilskuernes kroppe mødte andre kunstarter i inkluderende crossover
Læs mere
God Sommer!

God Sommer!

Teateravisen sættes på lavt blus frem til starten af august, men der kan dog fortsat dukke aktuelle nyheder og anmeldelser op på portalen. Imens byder sommeren som vanlig på både gratis og entrebelagt teater for børn og familier i form af gadeteaterfestivaler og forestillinger i det offentlige rum m.v.
Læs mere
Med Sofokles i Caribien

Med Sofokles i Caribien

Midler fra EU’s Creative Europe-pulje er med til at finansiere mange forskellige kulturprojekter i EU-medlemslandene. Ét af disse projekter er BABEL – or the art of listening in TYA, hvis hovedaktivitet er afholdelsen af en række workshops over hele Europa – men også på udvalgte lokationer rundt omkring i resten af verden. En sådan ’extra-europæisk’ workshop fandt sted i Cuba i maj.
Læs mere
Scenekunsten hyldet og fejret

Scenekunsten hyldet og fejret

Med et forrygende show viste Årets Reumert 2024, at essensen af al scenekunst er levende mennesker. Sådan lød dommen fra Teateravisens anmelder, Randi K. Petersen, som i stedet for som normalt at levere faglige kritik af børne- og ungdomsteatrenes forestillinger var blevet bedt om at anmelde prisfesten
Læs mere
Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Over 1.000 teaterfolk fra over 70 lande, 65 faglige arrangementer og 25 håndplukkede forestillinger fra fem kontinenter - dét dannede til sammen en meget multikulturel begivenhed, der under ét havde fået navnet Den 21. Verdenskongres for Scenekunst for Børn og Unge. Det hele blev afviklet i den cubanske hovedstad, Havana, i dagene 24. maj til 1. juni. En talstærk dansk delegation deltog også i dette omfangsrige arrangement, som uden sammenligning er det største af sin art inden for børne- og ungdomsteatret.
Læs mere
Til verdenskongres i Havana

Til verdenskongres i Havana

En større flok danske børneteaterfolk tager til Cuba for at deltage i ASSITEJ’s 21. verdenskongres med tilhørende festival og workshop og andre faglige aktiviteter. Med deltagere fra over 60 lande er det en ultimativ mulighed for at skabe og udbygge internationale kontakter i arbejdet med scenekunst for børn og unge. Teatergruppen Batida er selvfølgelig også med og fortsætter fra kongres og festival med en udfordrende turne i Cuba.
Læs mere
STOP & SWOP

STOP & SWOP

Dansefestivalen for børn og unge i Roskilde bød på danseforestillinger for både babyer og teenagere. Men SWOP 2024 bredte også kunstarten ud, så tilskuernes kroppe mødte andre kunstarter i inkluderende crossover
Læs mere