Af: Carsten Jensen

16. september 2008

Kære Carina…

Med Carina Christensen som ny kulturminister følger også forhåbninger og ønsker til hendes virke fra teaterlivet. Vi har spurgt formændene for BTS, FAST og DT...

Nu forhenværende kulturminister Brian Mikkelsen (K) var ikke karrig med at erklære sin støtte til og interesse for dansk børneteater – og han stod da også fadder til statsensemblet for børneteater.

Det står nu foran afvikling, og det er næppe en sag, som hans efterfølger og partifælle, Carina Christensen har tænkt sig at ændre på.

I det hele taget er det ikke lige de store kulturpolitiske armbevægelser, der har kendetegnet den nye minister – der dog har været sit partis kulturordfører i en kortere periode.

Det forhindrer jo ikke hele det danske kulturliv i at have våde drømme om nytænkning, udvikling og bevågenhed fra ministeren omkring netop deres område.

børneteateravisen.dk har spurgt formændene for BørneTeaterSammenslutningen (BTS), Foreningen Af Små Teatre (FAST) og Danmarks Teaterforeninger (DT) – der udpeger de tre repræsentanter, som udgør Udvalget for Børneteater og Opsøgende Teater – om deres forventninger til den nye kulturminister.

Spørgsmålet var enkelt: ‘Hvad håber du allermest på, at den nye kulturminister vil gøre for teaterområdet?’

Carlslund: Fasthold tilsagn om børneteatrets vigtighed

Jørgen Carlslund, formand for BTS, danser og koreograf og en del af den kunstneriske ledelse Corona La Balance, statsensemblet for børneteater.

»Vi både ønsker og tror, at Carina Christensen vil videreføre sin forgængers positive holdning til børneteaterområdet. Herunder hans helt konkrete tilsagn om at give børneteatret en vigtig plads i den kommende lovrevision.

Og det handler selvfølgelig også om penge, men vigtigst er viljen til at sikre, at der både tages hånd om vækstlaget, de nye generationer og projektteatre via øgede midler til Scenekunstudvalget – samtidig med at man tør satse på noget større: Hvis staten ikke længere vil have et statsensemble for børneteater, ser vi frem til støtte til andre projekter. Et scenekunstcenter eller et centralt teaterhus – eller måske regionale børneteaterhuse, der kan fremstå som lokale kraftcentre.

Men den nye kulturminister skal have lov at vise, hvad hun står for. Vi håber, at hun vil tage godt imod vores invitation til dialog, så hun lærer os og børneteaterområdet godt at kende.«

Holm: Behov for en Fehmern-bro i dansk teater

Mogens Holm, formand for FAST, leder af Taastrup Teater og medlem af flere udvalg omkring egnsteater, teaterlovgivning m.v.:

»Ifølge Berlingske Tidende vil Carina Christensen følge sin forgængers fodspor. ’Men jeg vil også følge mine egne’, sagde hun, da hun tiltrådte som ny kulturminister.

Det kan blive en interessant gangart.

Lad os håbe på, at Carina snart finder sine egne ben og realiserer noget af det politiske håndværk, hun er kendt for. Vi har brug for en ’Fehmern-bro’ i dansk teater. Vi har ikke brug for en teaterlov der skubber egnsteatrene over på kommunerne, storbyteatrene over på Scenekunstudvalget, børneteaterforpligtelsen over på Det Kongelige Teater, og turneforpligtigelsen over på Folketeatret. Vi har behov for en teaterlov, der forbinder de forskellige dele af dansk teater. Og skal det lykkes, så må Kulturministeriet og regeringen ændre kurs. De må igen begynde at samarbejde, dels med Folketingets øvrige partier, dels med kommunerne.

Carina Christensen gjorde ikke meget væsen af sig, da hun i sin tid var kulturpolitisk ordfører. Men det kan skyldes, at kulturministeren var fra hendes eget parti og hed Brian Mikkelsen. Nu har Carina muligheden for at træde i karakter. Imens må Domstolsstyrelsen under Justitsministeriet belave sig på snarlige forandringer. Det er ikke usandsynligt, at Brian Mikkelsen vil lade staten bygge en ny og flottere Højesteret ved Københavns havn. Til gengæld må det forventes, at driften af de lokale by-retter vil blive overladt til kommunerne.«

Flygare: Tænk publikum og formidling ind i den nye lov

Henrik Flygare, formand for DT, underviser i dramatik ved VUC Sønderjylland m.v.

»Kære Carina Christensen, velkommen til dit nye, særdeles spændende job fra det Danmark, som det udfolder sig uden for de store byer.

På vegne af Danmarks 65 frivilligt arbejdende teaterforeninger og de små 400.000 billetter til professionelt kvalitetsteater, som der årligt formidles helt uden udgifter til administration osv., vil jeg gerne gøre dig opmærksom på et par helt åbenlyse muligheder for forbedringer i en kommende teaterlov:

• Bevar formidlingsstøtten i statsligt regi – det er afgørende for sammenhængskraften

• Drop dokumentationskravet om, at pengene skal gå direkte til rabatter til publikum og indfør i stedet et fast grundbeløb for hver opførelse, baseret på det hidtidige forbrug af formidlingsstøtte. Det andet er umoderne og urimeligt ressourcekrævende for både teaterarrangører og Kunststyrelsen. Det handler jo grundlæggende om at få ”gang i butikken” for publikums skyld. Hvis politikerne har brug for et kriterium for at legitimere støtten, så kunne det være ”publikumsrelaterede aktiviteter” kombineret med et krav om, at pengene ikke går til administration, selv om det sidste egentlig også er noget rigidt. Al støtte går jo til publikum i sidste ende, da aktivitetsniveauet opretholdes.

• Sørg for, at støtten følger udviklingen af produktionsstøtten, således at de lige konkurrencevilkår bevares. Støtten er på samme niveau som i 1992, altså ikke pristalsreguleret. Og det kan mærkes i det daglige og er i øvrigt stærkt konkurrenceforvridende…

• Tænk publikum og formidling ind i alle aspekter af en kommende lov – uden publikum intet teater!

• Lad Danmarks Teaterforeninger opnå ret til at indhente refusion uden om kommunerne – til gavn for publikum og børneteatrene…

• Sørg for en rimeligere balance mellem København og provinsen. Pt. er det sådan, at kun 10 % af støtten til teater går til de 75 % af befolkningen, der bor vest for Storebælt

Mange gode hilsner og held og lykke med det store arbejde, der ligger forude.«

Teaterlovskommission ret forude

Således beriget af gode ord og ønsker fra væsentlige aktører fra det organisatoriske bagland, der sætter dansk børneteater højt, er det jo bare for kulturminister Carina Christensen at tage fat. Lige her og nu venter Lars Seeberg vel bl.a. på at finde ud af, hvem der skal sidde med i den tre-mands teaterlovskommission, som Brian Mikkelsen nåede at søsætte, inden han drog videre til Justitsministeriet.

Seneste artikler

Seneste artikler

God Sommer!

God Sommer!

Teateravisen sættes på lavt blus frem til starten af august, men der kan dog fortsat dukke aktuelle nyheder og anmeldelser op på portalen. Imens byder sommeren som vanlig på både gratis og entrebelagt teater for børn og familier i form af gadeteaterfestivaler og forestillinger i det offentlige rum m.v.
Læs mere
Med Sofokles i Caribien

Med Sofokles i Caribien

Midler fra EU’s Creative Europe-pulje er med til at finansiere mange forskellige kulturprojekter i EU-medlemslandene. Ét af disse projekter er BABEL – or the art of listening in TYA, hvis hovedaktivitet er afholdelsen af en række workshops over hele Europa – men også på udvalgte lokationer rundt omkring i resten af verden. En sådan ’extra-europæisk’ workshop fandt sted i Cuba i maj.
Læs mere
Scenekunsten hyldet og fejret

Scenekunsten hyldet og fejret

Med et forrygende show viste Årets Reumert 2024, at essensen af al scenekunst er levende mennesker. Sådan lød dommen fra Teateravisens anmelder, Randi K. Petersen, som i stedet for som normalt at levere faglige kritik af børne- og ungdomsteatrenes forestillinger var blevet bedt om at anmelde prisfesten
Læs mere
Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Over 1.000 teaterfolk fra over 70 lande, 65 faglige arrangementer og 25 håndplukkede forestillinger fra fem kontinenter - dét dannede til sammen en meget multikulturel begivenhed, der under ét havde fået navnet Den 21. Verdenskongres for Scenekunst for Børn og Unge. Det hele blev afviklet i den cubanske hovedstad, Havana, i dagene 24. maj til 1. juni. En talstærk dansk delegation deltog også i dette omfangsrige arrangement, som uden sammenligning er det største af sin art inden for børne- og ungdomsteatret.
Læs mere
Til verdenskongres i Havana

Til verdenskongres i Havana

En større flok danske børneteaterfolk tager til Cuba for at deltage i ASSITEJ’s 21. verdenskongres med tilhørende festival og workshop og andre faglige aktiviteter. Med deltagere fra over 60 lande er det en ultimativ mulighed for at skabe og udbygge internationale kontakter i arbejdet med scenekunst for børn og unge. Teatergruppen Batida er selvfølgelig også med og fortsætter fra kongres og festival med en udfordrende turne i Cuba.
Læs mere
STOP & SWOP

STOP & SWOP

Dansefestivalen for børn og unge i Roskilde bød på danseforestillinger for både babyer og teenagere. Men SWOP 2024 bredte også kunstarten ud, så tilskuernes kroppe mødte andre kunstarter i inkluderende crossover
Læs mere
God Sommer!

God Sommer!

Teateravisen sættes på lavt blus frem til starten af august, men der kan dog fortsat dukke aktuelle nyheder og anmeldelser op på portalen. Imens byder sommeren som vanlig på både gratis og entrebelagt teater for børn og familier i form af gadeteaterfestivaler og forestillinger i det offentlige rum m.v.
Læs mere
Med Sofokles i Caribien

Med Sofokles i Caribien

Midler fra EU’s Creative Europe-pulje er med til at finansiere mange forskellige kulturprojekter i EU-medlemslandene. Ét af disse projekter er BABEL – or the art of listening in TYA, hvis hovedaktivitet er afholdelsen af en række workshops over hele Europa – men også på udvalgte lokationer rundt omkring i resten af verden. En sådan ’extra-europæisk’ workshop fandt sted i Cuba i maj.
Læs mere
Scenekunsten hyldet og fejret

Scenekunsten hyldet og fejret

Med et forrygende show viste Årets Reumert 2024, at essensen af al scenekunst er levende mennesker. Sådan lød dommen fra Teateravisens anmelder, Randi K. Petersen, som i stedet for som normalt at levere faglige kritik af børne- og ungdomsteatrenes forestillinger var blevet bedt om at anmelde prisfesten
Læs mere
Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Over 1.000 teaterfolk fra over 70 lande, 65 faglige arrangementer og 25 håndplukkede forestillinger fra fem kontinenter - dét dannede til sammen en meget multikulturel begivenhed, der under ét havde fået navnet Den 21. Verdenskongres for Scenekunst for Børn og Unge. Det hele blev afviklet i den cubanske hovedstad, Havana, i dagene 24. maj til 1. juni. En talstærk dansk delegation deltog også i dette omfangsrige arrangement, som uden sammenligning er det største af sin art inden for børne- og ungdomsteatret.
Læs mere
Til verdenskongres i Havana

Til verdenskongres i Havana

En større flok danske børneteaterfolk tager til Cuba for at deltage i ASSITEJ’s 21. verdenskongres med tilhørende festival og workshop og andre faglige aktiviteter. Med deltagere fra over 60 lande er det en ultimativ mulighed for at skabe og udbygge internationale kontakter i arbejdet med scenekunst for børn og unge. Teatergruppen Batida er selvfølgelig også med og fortsætter fra kongres og festival med en udfordrende turne i Cuba.
Læs mere
STOP & SWOP

STOP & SWOP

Dansefestivalen for børn og unge i Roskilde bød på danseforestillinger for både babyer og teenagere. Men SWOP 2024 bredte også kunstarten ud, så tilskuernes kroppe mødte andre kunstarter i inkluderende crossover
Læs mere