Af: Carsten Jensen

17. juni 2020

Goddag til Anemonen, Teatergrad og Glimt

Den nye pulje af små storbyteatre i Københavns Kommune for perioden 2021-24 består af 14 teatre mod de nuværende 12. Anemonen er således tilbage i ordningen og har fået følgeskab af Teatergrad og Teater Glimt, der både står for voksenteater og teater for børn og unge. Til gengæld er Teaterøen valgt fra. Generelt fremstår den nye pulje som en styrkelse af scenekunst for børn og unge.

Københavns Kommune får 14 små storbyteatre i perioden 2021-24. Det vedtog Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) på et møde tirsdag aften. Det er en stigning fra de nuværende 12 teatre. Nye er Teatergrad og Teater Glimt, tilbage er Anemonen (tidligere Anemone Teatret) – mens Teaterøen er røget ud efter blot en enkelt periode som lille storbyteater.

Med fem deciderede børne- og ungdomsteatre mod fire i nuværende pulje og tre teatre med produktioner både for voksne og børn og unge (Teater V og de to nye: Teatergrad og Teater Glimt) mod en i den nuværende pulje må det alt andet lige siges at fremstå som en styrkelse af udbuddet af scenekunst for børn og unge i den københavnske pulje af små storbyteatre. 

Gensyn med Anemonen

Anemone Teatret og Zangenbergs Teater røg ud af storbyteater-puljen fra 2017, men har formået at overleve med lejlighedsvis projektstøtte fra Statens Kunstfond, kommunale bidrag, sponsorater m.v. 

Nu kan Anemonen glæde sig over at være tilbage i ordningen som støttet børneteater i Indre By – det lå næsten i luften efter at Københavns Kommune flere gange har ydet støtte til teatret fra andre kasser, senest 1,5 mio. kr. her i 2020 – mens skuffelsen hos Zangenbergs Teater må være massiv. Man har kæmpet energisk og haft kunstnerisk succes med få midler, men skal nu finde ud af, om teatret magter at overleve endnu fire år med sporadisk støtte og donationer.

Teatergrad tilfører som nyt teater i puljen erfaring og succes med en lang række byrumsforestillinger for voksne – og den tilsvarende anmelderroste og prisbelagte succes med børneteaterforestillingerne ’i øjenhøjde’ har givet også vakt genklang i udvælgelsesprocessen.

Med ligeledes nye Glimt er der også kommet nycirkus og fysisk teater med storbyteater-puljen.

26 ansøgninger – 12 afslag

Til gengæld blev det fravalg af en række andre kvalitetsteatre, der søgte en fast økonomisk basis frem for årlige støtteansøgninger til Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS).

Der var i alt 26 ansøgninger og dermed blev 12 teatre valgt fra, heriblandt Gazart og Teater Patrasket med mange fine produktioner på børneteaterfronten.

Også Hils Din Mor; Meridiano Teatret og Liminal kan tillade sig at være skuffede – de var i kommunens liste rubriceret som voksenteatre eller teatre for såvel børn og unge som voksne, men alle er kendt for produktioner for børn og unge og i familieteatergenren.

Se artiklen ’26 vil være lille storbyteater i København’.

Den såkaldte Scenekunstpakke – en pulje der indgår i perioden 2021-24 som en del af den samlede aftale – indeholder bl.a. støtte til 100 gratis familieteaterforestillinger årligt  i København NV (Teater Nordvest), administreret af Batida.

En svær opgave

»Det har ikke været en let opgave at fordele midlerne til lille storbyteatrene og hele scenekunstpakken generelt.  Vi har måttet sortere fra, smøre midlerne ud efter bedste evne, men vi har også fået plads til nogle nye og én, der vender tilbage,« siger Christopher Røhl Andersen, medlem af Kultur- og Fritidsudvalget og Københavns Borgerrepræsentation for De Radikale 

»Jeg glæder mig særligt over prioriteringen af Sydhavn Teater, der geares yderligere, og tilbagekomsten af Anemonen. Derudover bliver det spændende at følge de nye skud på stammen, Teatergrad og teater GLiMT. De byder både ind med deres helt eget særkende og derudover kommer GLiMT til at spille ind med interessant teater i et område, Amager, hvor vi trænger til stærke lokale kræfter med voksenteater. Forhåbentlig ser vi et teater, der udvikler sig og udvikler området i samme stil, som vi har set med Sydhavn Teater i den seneste periode,« siger Christopher Røhl Andersen.

De fleste teatre får reduceret årlig støtte 

Det samlede årlige støttebeløb til de 14 små storbyteatre og de fire teatre fra den tilknyttede scenekunstpakke (se faktaboks) beløber sig fremover til 46,5 mio. kr. årligt mod de nuværende 43,7 mio. kr.

Staten bidrager dog med cirka en tredjedel – ca. 15 mio. kr. i 2021. Det beløb reduceres i øvrigt med omkring en halv million de efterfølgende år. Det skyldes daværende kulturminister Bertel Haarders beslutning fra 2016 om at omfordele statstilskuddet, så flere af provinsens små storbyteatre i perioden 2017-2024 overtager en del af hovedstadens statslige tilskud.

Alligevel valgte Kultur- og Fritidsudvalget at udvide antallet af små storbyteatre i København. Det kommer til at koste lidt ekstra, men betyder også, at flere af de nuværende teatre i ordningen kan se frem til reduceret årligt støtte trods forhåbninger om at få forhøjet de nuværende tilskudsrammer.

Det gælder bl.a. de hidtidige topscorere, Husets Teater og Sort/Hvid, der går fra 6,2 til 5,0 mio. kr. årligt. Mens Sydhavns Teater modsat går fra 1,1 til 2,8 mio. kr. årligt. Også Teater V får et løft på ca. 400.000 kr. mens alle nuværende teatre i ordningen bliver beskåret i større eller mindre grad. Det gælder følgelig også børneteatrene: Det Lille Teater & Marionet Teatret mister godt 600.000 kr. årigt, ZeBU næsten en halv million, mens Teatret Zeppelin beskæres med lidt over 100.000 kr. og Teater Hund stort set bevarer sin nuværende støtte. 

Det får selvsagt konsekvenser for produktionsmuligheder, medarbejderantal m.v. alle steder, og i et interview i Iscene.dk er et bud fra teaterleder Trine Wisbech, at Marionet Teatret fremadrettet kun kan producere en enkelt gratis sommerforestilling – mod nu to – som så spiller i en kortere periode.

Og trods Projektstøtteudvalgets status som kommenterende og godkendende instans ligger de nu aftalte beløb fast:

»Fordelingen er fastlagt fra mødet tirsdag aften. Statens udvalg anbefaler, men vi vælger og fordeler. Valget gør, at alle de store teatre får lige meget. Altså fem mio. kr., hvilket vi mener både er fair og må sikre, at vi har nogle store teatre spredt over byen med deres eget særkende,« siger KFU-medlem Christopher Røhl Andersen til Teateravisen.

Nu er køreplanen frem mod årsskiftet, at der skal udarbejdes aftaler med de enkelte teatre på baggrund af aktivitetskrav og udviklingsmål. 

Herefter kommenterer Projektstøtteudvalget for Scenekunst de konkrete aftaleudkast, som siden godkendes af KFU og PUS, således at Københavns Kommunes små storbyteatre for perioden 2021-24 er på banen fra januar 2021.

Seneste artikler

Seneste artikler

God Sommer!

God Sommer!

Teateravisen sættes på lavt blus frem til starten af august, men der kan dog fortsat dukke aktuelle nyheder og anmeldelser op på portalen. Imens byder sommeren som vanlig på både gratis og entrebelagt teater for børn og familier i form af gadeteaterfestivaler og forestillinger i det offentlige rum m.v.
Læs mere
Med Sofokles i Caribien

Med Sofokles i Caribien

Midler fra EU’s Creative Europe-pulje er med til at finansiere mange forskellige kulturprojekter i EU-medlemslandene. Ét af disse projekter er BABEL – or the art of listening in TYA, hvis hovedaktivitet er afholdelsen af en række workshops over hele Europa – men også på udvalgte lokationer rundt omkring i resten af verden. En sådan ’extra-europæisk’ workshop fandt sted i Cuba i maj.
Læs mere
Scenekunsten hyldet og fejret

Scenekunsten hyldet og fejret

Med et forrygende show viste Årets Reumert 2024, at essensen af al scenekunst er levende mennesker. Sådan lød dommen fra Teateravisens anmelder, Randi K. Petersen, som i stedet for som normalt at levere faglige kritik af børne- og ungdomsteatrenes forestillinger var blevet bedt om at anmelde prisfesten
Læs mere
Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Over 1.000 teaterfolk fra over 70 lande, 65 faglige arrangementer og 25 håndplukkede forestillinger fra fem kontinenter - dét dannede til sammen en meget multikulturel begivenhed, der under ét havde fået navnet Den 21. Verdenskongres for Scenekunst for Børn og Unge. Det hele blev afviklet i den cubanske hovedstad, Havana, i dagene 24. maj til 1. juni. En talstærk dansk delegation deltog også i dette omfangsrige arrangement, som uden sammenligning er det største af sin art inden for børne- og ungdomsteatret.
Læs mere
Til verdenskongres i Havana

Til verdenskongres i Havana

En større flok danske børneteaterfolk tager til Cuba for at deltage i ASSITEJ’s 21. verdenskongres med tilhørende festival og workshop og andre faglige aktiviteter. Med deltagere fra over 60 lande er det en ultimativ mulighed for at skabe og udbygge internationale kontakter i arbejdet med scenekunst for børn og unge. Teatergruppen Batida er selvfølgelig også med og fortsætter fra kongres og festival med en udfordrende turne i Cuba.
Læs mere
STOP & SWOP

STOP & SWOP

Dansefestivalen for børn og unge i Roskilde bød på danseforestillinger for både babyer og teenagere. Men SWOP 2024 bredte også kunstarten ud, så tilskuernes kroppe mødte andre kunstarter i inkluderende crossover
Læs mere
God Sommer!

God Sommer!

Teateravisen sættes på lavt blus frem til starten af august, men der kan dog fortsat dukke aktuelle nyheder og anmeldelser op på portalen. Imens byder sommeren som vanlig på både gratis og entrebelagt teater for børn og familier i form af gadeteaterfestivaler og forestillinger i det offentlige rum m.v.
Læs mere
Med Sofokles i Caribien

Med Sofokles i Caribien

Midler fra EU’s Creative Europe-pulje er med til at finansiere mange forskellige kulturprojekter i EU-medlemslandene. Ét af disse projekter er BABEL – or the art of listening in TYA, hvis hovedaktivitet er afholdelsen af en række workshops over hele Europa – men også på udvalgte lokationer rundt omkring i resten af verden. En sådan ’extra-europæisk’ workshop fandt sted i Cuba i maj.
Læs mere
Scenekunsten hyldet og fejret

Scenekunsten hyldet og fejret

Med et forrygende show viste Årets Reumert 2024, at essensen af al scenekunst er levende mennesker. Sådan lød dommen fra Teateravisens anmelder, Randi K. Petersen, som i stedet for som normalt at levere faglige kritik af børne- og ungdomsteatrenes forestillinger var blevet bedt om at anmelde prisfesten
Læs mere
Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Over 1.000 teaterfolk fra over 70 lande, 65 faglige arrangementer og 25 håndplukkede forestillinger fra fem kontinenter - dét dannede til sammen en meget multikulturel begivenhed, der under ét havde fået navnet Den 21. Verdenskongres for Scenekunst for Børn og Unge. Det hele blev afviklet i den cubanske hovedstad, Havana, i dagene 24. maj til 1. juni. En talstærk dansk delegation deltog også i dette omfangsrige arrangement, som uden sammenligning er det største af sin art inden for børne- og ungdomsteatret.
Læs mere
Til verdenskongres i Havana

Til verdenskongres i Havana

En større flok danske børneteaterfolk tager til Cuba for at deltage i ASSITEJ’s 21. verdenskongres med tilhørende festival og workshop og andre faglige aktiviteter. Med deltagere fra over 60 lande er det en ultimativ mulighed for at skabe og udbygge internationale kontakter i arbejdet med scenekunst for børn og unge. Teatergruppen Batida er selvfølgelig også med og fortsætter fra kongres og festival med en udfordrende turne i Cuba.
Læs mere
STOP & SWOP

STOP & SWOP

Dansefestivalen for børn og unge i Roskilde bød på danseforestillinger for både babyer og teenagere. Men SWOP 2024 bredte også kunstarten ud, så tilskuernes kroppe mødte andre kunstarter i inkluderende crossover
Læs mere