Af: Randi K. Pedersen

21. maj 2021

Landets mange dedikerede formidlere af børne- og ungdomsteater har haft gevaldige udfordringer i de lange teaternedlukninger med et væld af aflysninger, flytninger, forsøg på nye aftaler m.v. Nu håber både teatre og formidlere på bedre tider, selvom covid-19-restriktionerne stadig spøger både i kontrakter og forestillingsafvikling. Illustration: Bob Katzenelson

Formidling med corona som modspiller

Under coronakrisen har der været fokus på de barske vilkår for teatrene. Men samtidig har formidlerne måttet manøvrere i et logistisk minefelt. To erfarne opkøbere, Britta Skov og Grethe Olsen, fortæller her om nogle de mange udfordringer omkring kontrakter, aflysninger og nye aftaler. Den lange corona-relaterede teaternedlukning har således også stor indvirkning på den kommende sæson, fordi de mange udskudte forestillinger nu så at sige blokerer for indkøb af nye forestillinger.

Fakta

Formidlere i fokus:

* Grethe Olsen, der fik Arrangørprisen i 2017, er formand for Frederikssund Børneteater og for Frederikssund Teaterforening for voksenteater. Hun har formidlet børneteater i Frederikssund Kommune siden 1991 og har ansvaret for ledelse, planlægning og bestilling af teaterforestillinger for børn og unge primært til institutioner, dagpleje og skoler.

Teaterforeningen for børne- og ungdomsteater modtager fast et tilskud på 215.000 kr. om året fra kommunen til formålet. Det rækker til cirka 20 forskellige forestillinger. 

* Britta Skov, der fik Arrangørprisen i 2019, har i flere årtier haft ansvaret for daglig ledelse, planlægningen og bestilling af børne- og familieforestillinger i Teaterforeningen Teater og Musik Odsherred. Det sker ud fra forslag fra institutioner, dagpleje og skoler.

Alle børn i institutioner og dagpleje ser mindst en teaterforestilling per år. Odsherred Kommune giver 120 kr. pr. barn, og kommunen hjemtager selv refusionen. Hvis der er penge til overs, kan Britta Skov bruge dem. De skal ikke leveres tilbage til forvaltningen.

I denne måned er det igen blevet muligt at spiller teater for børn og unge, og Aprilfestival 2021 gennemføres i sidste halvdel af juni måned. Men der er stadig mange corona-restriktioner, og der kan ske lokale lukninger. Det er en usikkerhed, som teatre og formidlere har levet med i et coronaår præget af kaos. 

Fra den første nedlukning har der været fokus på teatrene og de enkelte kunstnere – af gode grunde. Men formidlerne har ikke siddet med hænderne i skødet, selv om corona-epidemien har forhindret teatrene i at spille. 

Det har tværtimod været et heftigt år, hvor skiftende restriktioner og op- og nedlukninger har krævet en ekstra stor arbejdsindsats. Ligesom så mange andre har formidlerne skulle lægge planerne, mens tingene skete, for derefter at ændre hele molevitten igen og igen. Det har krævet is i maven og givet vågne nætter. Det fortæller Britta Skov og Grethe Olsen, der begge har stor erfaring som formidlere af børne- og ungdomsteater i henholdsvis Odsherred og Frederikssund kommuner.

Hverken de to kommuner eller deres formidlere af børne- og ungdomsteater har ønsket at aflyse forestillinger. De få aflysninger skyldes, at teatrene for eksempel ikke har kunnet samle de medvirkende på et andet tidspunkt eller ændre deres repertoire. 

Men mange forestillinger er blevet udskudt, fordi det var så usikkert, hvad der ville ske. Det har indskrænket muligheden for at få nye forestillinger i sæsonen 21/22, fortæller Britta Skov og Grethe Olsen til Teateravisen.

Værre end forventet

Da Aprilfestival 2020 blev aflyst, gik op for Britta Skov, at det ville blive et større problem end forventet. Hun plejer at indhente ønsker til forestillinger fra skoler og institutioner efter festivalen. Sidste år måtte det forgå på en anden måde – blandt ved, at teatrene selv sendte oplysninger om deres forestillinger. Det kan blive situationen igen til sommer, fordi festivalen er flyttet.

Desuden er Britta Skov usikker på, hvor mange lokale teaterformidlere, der tør eller kan tage til festival.  Men foreløbig er dette forår totalt proppet med forestillinger, fordi der både er dem, som er blevet udsat, og nye, der allerede var bestilt til 2021.

»Vi havde købt cirka 60 forestillinger til sæsonen 2019-2020, og 28 af dem har kunnet overføres til 2021. Så vi kommer op på 76 forestillinger i 2021, og af dem bliver 25 spillet i efteråret. Hvis du så min kalender …. Og kan jeg finde ud af den  – nej, det kan jeg ikke!« forsikrer Britta Skov.

Odsherred Kommune har valgt at betale de teatre, som corona-nedlukningen har forhindret i at opføre de aftalte forestillinger på det planlagte tidspunkt. I stedet for helt at aflyse forestillingerne er de blevet udskudt. Teatrene har enten fået penge på det tidspunkt, hvor de skulle have spillet, eller de kommer til udbetaling på det nye spilletidspunkt.

»Jeg har stor ros og tak til vores kommune, som har bestemt, at alle teatrene skulle have penge,« understreger Britta Skov.

Håber det bedste

Der er nogle skoler i Odsherred, som synes, at det er for bøvlet at se teater på grund af restriktionerne, som måske kun tillader en enkelt klasse at se en forestilling. Nogle forestillinger har ikke kunnet udskydes igen, fordi der efterhånden ikke har kunnet findes plads til flere. 

»Det har været et gedemarked og et logistisk puslespil, fordi restriktionerne har været forskellige alt efter, om en forestilling spiller i en hal eller i en gymnastiksal,« fortæller Britta Skov. 

»Jeg plejer at slutte sæsonen sidst i marts inden Aprilfestivalen, men den gik jo ikke i år. Hver gang, vi troede, at nu kunne vi begynde igen, så nej. Jeg ville jo gerne have, at alle corona-restriktioner sluttede i morgen, men det gør de jo ikke.«

På grund af tidspunktet for festivalen bliver der kortere tid til at få aftalerne i hus, og når de nye kontrakter skal laves, vil erfaringerne fra et år med corona-pandemi få betydning. Der er allerede indgået nogle kontrakter med et tillæg vedrørende corona.

»Jeg synes, at det er rimeligt, at der fremover bliver taget forbehold for corona-situationen i kontrakterne. Kommunerne kan jo ikke alene skulle sørge for at holde teatrene økonomisk skadesløse,« siger Britta Skov. 

Hun plejer at sikre sig i april, at der er penge. Det er der også i år, og der er ikke skåret ned. I Odsherred plejer de også at kunne købe ekstra forestillinger. Det har hun ikke turdet gøre i år, hvor de har måttet gøre alting anderledes. 

Men trods de mange udfordringer har Britta Skov tænkt sig at gennemføre den kommende sæson som vanligt med en forestilling per barn og håbe det bedste. Andet kan hun ikke gøre.

Et puslespil uden brikker

Som formand for Frederikssund Børneteater har Grethe Olsen også skullet formidle teaterforestillinger til børn og unge i et logistisk minefelt styret af corona-epidemien. Nogle gange spiller forestillingerne i weekender og i højtiderne for familierne, og så skal der søges om tilladelse hos Slots- og Kulturstyrelsen, fortæller Grete Olsen. Så heller ikke fra hendes stol har det forløbne år været, som det plejer. 

»Vi har besluttet meget hen ad vejen efter, hvad der har kunnet lade sig gøre. Men vi nåede faktisk at få spillet syv forestillinger fra sommer til jul i 2020. Jeg synes, at publikum har været ualmindelig glade for, at vi gjorde det. Familierne er kommet og har været vældig flinke til at følge corona-retningslinjerne,« fortæller hun.

Til gengæld har det været nødvendigt at finde nye lokaler for at kunne spiller forestillingerne, så der var plads og afstand nok til alle tilskuerne, og det har taget rigtig meget tid. Man har skullet ud og tale med folk og sætte sig ind i de forskellige krav for at undgå smittespredning.  

»Koordineringsarbejdet har været bøvlet. Det har været som at lægge et puslespil, hvor flere af brikkerne er blevet væk. Men hvis man sætter sig godt ind i kravene, og hvis man har turdet prøve noget, så er der faktisk en del, der godt har kunnet lade sig gøre,« mener Grethe Olsen.

Det har dog ikke været helt uden omkostninger. Den erfarne teaterformidler fortæller, at hun har præsteret at stå op midt om natten og lave nye ændringer i planlægningen.

Værner om børneteatret

På trods af corona-epidemien har Frederikssund Kommune ligesom Odsherred valgt ikke at skære ned på tilskuddet. Kommunen har tværtimod understreget, at det ikke skal gå ud over børneteatret, at landet er ramt af corona-virus. Rent økonomisk foregår det sådan, at teatrene får betaling, når de udskudte forestillinger bliver spillet. 

»Vi havde Aprilfestival i Frederikssund i 2015, og efter det har vi fået et egnsteater og samarbejder med amatørteatret. Her har festivalen åbnet publikums øjne for, hvad teater er og kan, ud over at det kan underholde. Så i denne corona-tid, hvor mange i kulturlivet har det svært, er vi nok lidt privilegerede,« siger Grethe Olsen.     

Under normale forhold ville alle billetter være blevet sat til salg i august, og de fleste bestiller som regel til hele sæsonen på en gang. Der bliver ikke kun spillet i Frederikssund, men også i Skibby og Slangerup, så alle institutioner har mulighed for at se en forestilling. Men intet har været eller er normalt.

»Vi nåede at få spillet de fleste planlagte forestillinger til sæsonen 20/21 inden januar måned i år. Kun en enkelt forestilling har helt måttet annulleres, men før nytår begyndte vi at udsætte forestillingerne. Derfor har vi nu allerede fyldt op fra efteråret 2021, så der er ikke så meget plads til nye forestillinger,« fortæller Grethe Olsen.

Noget lykkedes ved at være omstillingsparat. Sidste år klarede Riddersalen situationen ved at rykke deres forestilling udendørs. Det har Grethe Olsen tænkt sig at kunne gentage i år. 

Facebook tages i brug

På grundlovsdag den 5. juni kommer Uppercut Danseteater og spiller en forestilling på havnepladsen i Frederikssund. Det har krævet et større arbejde med ansøgninger om tilladelse blandt andet fra politiet. Der er også lavet en plan B i tilfælde af regnvejr. Al planlægning foregår, som om det kan lade sig gøre, og så ser man, hvad der sker. 

Med Christiansborgs seneste corona-restriktioner kan en lokal smittestigning automatisk få lukket alting ned. Skulle det ske, kommer Facebook i brug hos Frederikssund Børneteater.

»Jeg bruger Facebook til at få information ud til folk om ændringer, og jeg henviser til vores hjemmeside, som så samtidig opdateres. Ændringerne har betydet, at vores administration bestemt også har haft ekstra arbejde med tilbagebetaling af billetter,” understreger Grethe Olsen.

Efter sommerferien skal hun være klar med aftalerne til forestillingerne i 21/22. Sådan som Grethe Olsen har forstået det, vil der også i Frederikssund komme nye betingelser i fremtidens kontrakter med teatrene. Det sker med henblik på en fremtid, hvor der fortsat vil være coronavirus i omløb.  

Fakta

Formidlere i fokus:

* Grethe Olsen, der fik Arrangørprisen i 2017, er formand for Frederikssund Børneteater og for Frederikssund Teaterforening for voksenteater. Hun har formidlet børneteater i Frederikssund Kommune siden 1991 og har ansvaret for ledelse, planlægning og bestilling af teaterforestillinger for børn og unge primært til institutioner, dagpleje og skoler.

Teaterforeningen for børne- og ungdomsteater modtager fast et tilskud på 215.000 kr. om året fra kommunen til formålet. Det rækker til cirka 20 forskellige forestillinger. 

* Britta Skov, der fik Arrangørprisen i 2019, har i flere årtier haft ansvaret for daglig ledelse, planlægningen og bestilling af børne- og familieforestillinger i Teaterforeningen Teater og Musik Odsherred. Det sker ud fra forslag fra institutioner, dagpleje og skoler.

Alle børn i institutioner og dagpleje ser mindst en teaterforestilling per år. Odsherred Kommune giver 120 kr. pr. barn, og kommunen hjemtager selv refusionen. Hvis der er penge til overs, kan Britta Skov bruge dem. De skal ikke leveres tilbage til forvaltningen.

Flere artikler

Marc og Joop og Det første bogstav

Marc og Joop og Det første bogstav

På Horsens Teaterfestival i september kunne man møde et helt nyt teater med et temmelig særegent navn, hvis første forestilling var et autentisk flygtningsdrama. Bag forestilling og teater står en af dansk børne- og ungdomsteaters mest erfarne kunstnere
Læs mere
Scenekunst og julestemning

Scenekunst og julestemning

De første store juleforestillinger er allerede sat i gang rundt omkring på landets store scener, mens de lidt mindre og helt små teatre venter med at uddele dramatisk juleknas til slutningen af november og starten af december. Teateravisen prøver som vanligt at levere et overblik over de scenekunstneriske julerier.
Læs mere
Teateravisen skifter digital ham

Teateravisen skifter digital ham

Efter 15 år som nyhedsportal i de samme grafiske gevandter sker der endelig noget. Så velkommen til en 2023-udgave af Teateravisen.dk, som forhåbentlig gør det endnu mere behageligt at besøge denne særlige medie-niche for professionel scenekunst for børn og unge.
Læs mere
Et blåt egern taler ud!

Et blåt egern taler ud!

I kølvandet på bl.a. Horsens Teaterfestivals tema-spækkede fokus på publikumsinddragelse og medskabelse og interaktivitet er Teateravisens anmelder, Kirsten Dahl, taget på en oplevelsesorienteret rundtur i tidens scenekunst for børn og unge for at se, hvad der egentlig gemmer sig bag de mange buzzwords.
Læs mere

Seneste artikler

Seneste artikler

Marc og Joop og Det første bogstav

Marc og Joop og Det første bogstav

På Horsens Teaterfestival i september kunne man møde et helt nyt teater med et temmelig særegent navn, hvis første forestilling var et autentisk flygtningsdrama. Bag forestilling og teater står en af dansk børne- og ungdomsteaters mest erfarne kunstnere
Læs mere
Scenekunst og julestemning

Scenekunst og julestemning

De første store juleforestillinger er allerede sat i gang rundt omkring på landets store scener, mens de lidt mindre og helt små teatre venter med at uddele dramatisk juleknas til slutningen af november og starten af december. Teateravisen prøver som vanligt at levere et overblik over de scenekunstneriske julerier.
Læs mere
Teateravisen skifter digital ham

Teateravisen skifter digital ham

Efter 15 år som nyhedsportal i de samme grafiske gevandter sker der endelig noget. Så velkommen til en 2023-udgave af Teateravisen.dk, som forhåbentlig gør det endnu mere behageligt at besøge denne særlige medie-niche for professionel scenekunst for børn og unge.
Læs mere
Et blåt egern taler ud!

Et blåt egern taler ud!

I kølvandet på bl.a. Horsens Teaterfestivals tema-spækkede fokus på publikumsinddragelse og medskabelse og interaktivitet er Teateravisens anmelder, Kirsten Dahl, taget på en oplevelsesorienteret rundtur i tidens scenekunst for børn og unge for at se, hvad der egentlig gemmer sig bag de mange buzzwords.
Læs mere
Marc og Joop og Det første bogstav

Marc og Joop og Det første bogstav

På Horsens Teaterfestival i september kunne man møde et helt nyt teater med et temmelig særegent navn, hvis første forestilling var et autentisk flygtningsdrama. Bag forestilling og teater står en af dansk børne- og ungdomsteaters mest erfarne kunstnere
Læs mere
Scenekunst og julestemning

Scenekunst og julestemning

De første store juleforestillinger er allerede sat i gang rundt omkring på landets store scener, mens de lidt mindre og helt små teatre venter med at uddele dramatisk juleknas til slutningen af november og starten af december. Teateravisen prøver som vanligt at levere et overblik over de scenekunstneriske julerier.
Læs mere
Teateravisen skifter digital ham

Teateravisen skifter digital ham

Efter 15 år som nyhedsportal i de samme grafiske gevandter sker der endelig noget. Så velkommen til en 2023-udgave af Teateravisen.dk, som forhåbentlig gør det endnu mere behageligt at besøge denne særlige medie-niche for professionel scenekunst for børn og unge.
Læs mere
Et blåt egern taler ud!

Et blåt egern taler ud!

I kølvandet på bl.a. Horsens Teaterfestivals tema-spækkede fokus på publikumsinddragelse og medskabelse og interaktivitet er Teateravisens anmelder, Kirsten Dahl, taget på en oplevelsesorienteret rundtur i tidens scenekunst for børn og unge for at se, hvad der egentlig gemmer sig bag de mange buzzwords.
Læs mere