Af: Lone Nyhuus

18. april 2015

Det kører bare for Frederikssund og Aprilfestival 2015 - her symboliseret ved kulturkonsulent Sofie Myschetzky og byens borgmester, John Schmidt Andersen, der har sat sig til rette i den bil med folieret festivalplakat, som VW Frederikssund har stillet til rådighed for byens kulturchef i ugerne op til festivalen og som har kørt rundt og reklameret for den store begivenhed. Foto: Kenneth Jensen

Festival – noget vi gør sammen!

Det er forskelligt, hvordan kommuner forbereder sig til en Aprilfestival. For Frederikssund Kommune har det været vigtigt at forberede sig sådan, at man kan drage nytte af festivalen mange år ud i fremtiden.

Faktaboks

Aprilfestival - teater for små & store arrangeres af kompetencecentret Teatercentrum og Frederikssunds Kommune i samarbejde med Halsnæs Kommune i tiden  19.-26. april 2015.

Festivalens budget er på næsten 4,8 mio. kr. og finansieres af værtskommunen og Kulturministeriet (der via refusionsordningen refunderer næsten halvdelen til kommunen).

De udenlandske gæstespil og besøg af internationale teaterfolk modtager støtte fra  Projektstøtteudvalget for Scenekunst, Center for Kultur og Udvikling (CKU). MCST (Sydkoreas Kulturministerium) og KAMS (Korea Arts Management Service).

Aprilfestival er i forskellige udformninger blevet afviklet i en ubrudt stime siden 1971, hvert år i et nyt sted i landet. Aprilfestival har ikke tidligere været afviklet med Frederikssund Kommune som vært, men festivalen gæstede dog i 1981 Frederiksværk, der nu er en del af Halsnæs Kommune.

***

Aprilfestival 2015 byder på 130 professionelle teatre med næsten 200 forskellige forestillinger for børn og unge. Der afvikles omkring 800 teateropførelser i ugens løb, herunder halvdelen som lukkede forestillinger på skoler og institutioner. Dertil kommer faglige seminarer m.v. for teaterfolk og teaterformidlere.

Der er gratis adgang til alle offentlige forestillinger og festivalshow, men der skal bestilles billetter.

Festivalen starter med en Søsætning med div. underholdning søndag 19. april kl. 14,00 på Torvet.

Program, billetinformation og -bestilling m.v. på www.aprilfestival.dk

Hvis man lige nu – dagen før dagen, hvor April festival skydes i gang, skulle tillade sig at vække Frederikssunds Kommunes Kultur-, idræts- og dagtilbudschef Paw Holze Nielsen midt om natten, er der en enkelt sætning, der vil fylde rummet:

»Husk at forberede dig godt. Når nu det her kører i næste uge, så er kommunen koblet af. Så er det Teatercentrum, der kører. Og når det først kører, så kører det bare. De kan sagtens køre festivalen helt alene. Hvis kommunen vil have noget ud af det, og ikke bare en fest, så skal vi forberede os grundigt. Overveje, hvad vi vil have ud af det på længere sigt.«

Børn skal udfordres kulturelt

Som kommune er Frederikssund ikke uvant med at satse på teater. I kommunens børn og unge-politik lyder det, at alle børn skal udfordres kulturelt.

Det betyder blandt andet, at børn mellem 0-6 år i Frederikssund mindst møder teatret tre gange i løbet af deres opvækst. Så teater er på dagsordenen. Teatret kom endnu mere på dagsordenen, den økonomiske, den politiske og den administrative, da kommunen tog imod udfordringen om at køre Aprilfestival 2015.

Fra Teatercentrum er det ofte sekretariatsleder Henrik Køhler, der har de første møder med kommunens politikere, ansatte og ildsjæle: 


»Vi anbefaler, at der nedsættes en styregruppe med medlemmer og kompetencer, som kan tage beslutninger op igennem kommunen og som har adgang til alle relevante forvaltninger: kultur og fritid, skole vej og teknik. Styregruppen må meget gerne have medlemmer på chefniveau. Under styregruppen kan der nedsættes en arbejdsgruppe – dem som skal arbejde med festivalen. Og så anbefaler vi også, at der ansættes en projektleder,« siger han.

Forskel i organisationskultur


Alt dette har kommunen gjort. Som projektleder valgte de i januar 2014 den nytiltrådte kulturkonsulent Sofie Myschetzky. Hun har tidligere arbejdet som projektleder i teaterforeningen Helsingør Teater. I den sammenhæng har hun ofte været gæst på festivalen. Det var en fordel:

»Der var nogle ting, som ikke var sort snak på forhånd. Jeg vidste lidt om, hvad det kræver. Særligt i forhold til at skabe lokal forankring og ejerskab,« siger Sofie Myschetzky, der som den helt store udfordring nævner forskellen i organisationskultur.

»Traditionelt set er kommuner hverken kulturskabere eller projektmagere. Det har vi skullet lære. I forbindelse med festivalen har vi pludselig skullet arbejde meget tæt sammen på tværs af de traditionelle forvaltningsskel. Det har betydet mange nye opgaver for mange af kommunens ansatte. Nogle medarbejdere har tonet stærkt ned for deres sædvanlige opgaver med kommunal drift,« siger Sofie Myschetzky, der vurderer, at fire af kommunens ansatte arbejder på fuld tid med festivalen i de spidsbelastede perioder.

Dertil kommer alle de andre involverede: Servicemedarbejderne på skolerne, skolelærerne, bibliotekarerne m.m.

Langsigtet strategi

Samtidig med, at kommunens organisation har været under stor forandring for at blive trimmet til at køre det store projekt, Aprilfestival, har styregruppen hele tiden skullet holde sig for øje, hvordan festivalen kan bruges som redskab til at gennemføre kommunens langsigtede strategi. 


»Vi har et liv både før og efter festivalen. Når man smider så mange penge efter noget kultur, så skal det også batte noget bagefter,« siger Sofie Myschetzky, der blandt andet nævner kommunens mål om teater som dannelseskompetence og de overordnede strategier for turisme, erhverv og bosætning.

»Blandt andet kan vores nye bydel, Vinge, bruge festivalen og det store fokus, der kommer på området til at få opmærksomhed. Det kan fremme bosætningen. Og når festivalen og dens deltagere og publikum kommer rundt i kommunen, kan man se, hvor smukt her er. Det er med til at fremme turismen.«


Festival giver sammenhæng

Også indenfor det frivillige foreningsliv bliver festivalen brugt til at øge sammenhængskraften.


Siden december 2014 har skuespiller Karen Nielsen fra det lokale professionelle børneteater TeaterTasken således været i gang med planlægningen af Søsætningen søndag den 19. april.

Med udgangspunkt i kommunens fritidskatalog har hun kontaktet de fleste af kommunens ungdomsforeninger: Tre gymnastikforeninger, en kampsportforening, hele musikskolen, amatørteaterforeningen, Ungdomsskolens teaterhold, juniorsejlere, nogle et-hjulede cyklister, artister og nogle søspejdere og landspejdere…

I alt 20 procent af kommunens mange foreninger er gået sammen om at sejle Søsætningens mange små papirbåde ud i fjorden. Udover foreningslivet har de også inddraget mange af de såkaldt foreningsløse unge.

»Ligesom de organiserede unge investerer de foreningsløse rigtigt meget i arrangementet. Søsætningen er noget, vi gør for hinanden. Noget vi gør sammen  – alle 200 deltagere. Jeg håber og tror, at deltagerne får etableret en række nye samarbejdspartnere blandt de mange andre foreninger. Det kan de bruge bagefter,« siger Karen Nielsen.

Forvaltninger i godt samarbejde

Det er netop det. Man skal kunne bruge festivalen bagefter. Hele vejen rundt er den forsøgt tænkt ind i et større og længere forløb.

»Vores arbejde med festivalen er blevet brugt i forhold til dannelseskompetencer i forhold til ungeindsatsen og til det arbejde, vi ønsker at sætte i gang med KulturCrew'en (elever som arrangører af kulturelle arrangementer, red.). Vi har forsøgt at sikre os, at festivalen ikke bare er noget, der kommer som et chok – og så forsvinder igen,« siger kulturchef Paw Holze Nielsen, der også er glad for de udenlandske – og udendørs – gæstespil, der bl.a. byder på en kæmpe teaterinstallation fra Australien og en seks meter høj marionetdukke fra Korea som gadeteater og som er med til at sikre, at der er liv i selve byen.

»Frederikssund er ikke vant til og ikke gearet til at holde sådan en festival. Det har krævet noget andet af os. Det gælder også for os, der arbejder i administrationen. Vi har skullet binde kommunen sammen på en anden måde, end vi plejer. Og vi er lykkedes med det. I de næsten ti år, jeg har været her i Frederikssund, har jeg aldrig før set forvaltningerne arbejde så godt sammen.«

***

Se også forskræpsartiklen om festivalen, 'Ring tre gange med klokken' og portrætartikel med den lokale børneteaterildsjæl Grethe Olsen, 'Det kommer til at betyde mere end nogen kan forestille sig'.

Alle informationer om Aprilfestival 2015 på www.aprilfestival.dk – og på Aprilfestivals Facebook-side 

Faktaboks

Aprilfestival - teater for små & store arrangeres af kompetencecentret Teatercentrum og Frederikssunds Kommune i samarbejde med Halsnæs Kommune i tiden  19.-26. april 2015.

Festivalens budget er på næsten 4,8 mio. kr. og finansieres af værtskommunen og Kulturministeriet (der via refusionsordningen refunderer næsten halvdelen til kommunen).

De udenlandske gæstespil og besøg af internationale teaterfolk modtager støtte fra  Projektstøtteudvalget for Scenekunst, Center for Kultur og Udvikling (CKU). MCST (Sydkoreas Kulturministerium) og KAMS (Korea Arts Management Service).

Aprilfestival er i forskellige udformninger blevet afviklet i en ubrudt stime siden 1971, hvert år i et nyt sted i landet. Aprilfestival har ikke tidligere været afviklet med Frederikssund Kommune som vært, men festivalen gæstede dog i 1981 Frederiksværk, der nu er en del af Halsnæs Kommune.

***

Aprilfestival 2015 byder på 130 professionelle teatre med næsten 200 forskellige forestillinger for børn og unge. Der afvikles omkring 800 teateropførelser i ugens løb, herunder halvdelen som lukkede forestillinger på skoler og institutioner. Dertil kommer faglige seminarer m.v. for teaterfolk og teaterformidlere.

Der er gratis adgang til alle offentlige forestillinger og festivalshow, men der skal bestilles billetter.

Festivalen starter med en Søsætning med div. underholdning søndag 19. april kl. 14,00 på Torvet.

Program, billetinformation og -bestilling m.v. på www.aprilfestival.dk

Flere artikler

Scenekunst og julestemning

Scenekunst og julestemning

De første store juleforestillinger er allerede sat i gang rundt omkring på landets store scener, mens de lidt mindre og helt små teatre venter med at uddele dramatisk juleknas til slutningen af november og starten af december. Teateravisen prøver som vanligt at levere et overblik over de scenekunstneriske julerier.
Læs mere
Teateravisen skifter digital ham

Teateravisen skifter digital ham

Efter 15 år som nyhedsportal i de samme grafiske gevandter sker der endelig noget. Så velkommen til en 2023-udgave af Teateravisen.dk, som forhåbentlig gør det endnu mere behageligt at besøge denne særlige medie-niche for professionel scenekunst for børn og unge.
Læs mere
Et blåt egern taler ud!

Et blåt egern taler ud!

I kølvandet på bl.a. Horsens Teaterfestivals tema-spækkede fokus på publikumsinddragelse og medskabelse og interaktivitet er Teateravisens anmelder, Kirsten Dahl, taget på en oplevelsesorienteret rundtur i tidens scenekunst for børn og unge for at se, hvad der egentlig gemmer sig bag de mange buzzwords.
Læs mere
Internationalt havebesøg i Odder

Internationalt havebesøg i Odder

Teaterværkstedet Madam Bach har netop afviklet en mini-festival for små børn og deres voksen med blot to forestillinger på en søndag eftermiddag. Men det minimalistiske koncept er helt bevidst og står samtidig i modsætning til deres mangfoldige aktiviteter både hjemme og internationalt.
Læs mere

Seneste artikler

Seneste artikler

Scenekunst og julestemning

Scenekunst og julestemning

De første store juleforestillinger er allerede sat i gang rundt omkring på landets store scener, mens de lidt mindre og helt små teatre venter med at uddele dramatisk juleknas til slutningen af november og starten af december. Teateravisen prøver som vanligt at levere et overblik over de scenekunstneriske julerier.
Læs mere
Teateravisen skifter digital ham

Teateravisen skifter digital ham

Efter 15 år som nyhedsportal i de samme grafiske gevandter sker der endelig noget. Så velkommen til en 2023-udgave af Teateravisen.dk, som forhåbentlig gør det endnu mere behageligt at besøge denne særlige medie-niche for professionel scenekunst for børn og unge.
Læs mere
Et blåt egern taler ud!

Et blåt egern taler ud!

I kølvandet på bl.a. Horsens Teaterfestivals tema-spækkede fokus på publikumsinddragelse og medskabelse og interaktivitet er Teateravisens anmelder, Kirsten Dahl, taget på en oplevelsesorienteret rundtur i tidens scenekunst for børn og unge for at se, hvad der egentlig gemmer sig bag de mange buzzwords.
Læs mere
Internationalt havebesøg i Odder

Internationalt havebesøg i Odder

Teaterværkstedet Madam Bach har netop afviklet en mini-festival for små børn og deres voksen med blot to forestillinger på en søndag eftermiddag. Men det minimalistiske koncept er helt bevidst og står samtidig i modsætning til deres mangfoldige aktiviteter både hjemme og internationalt.
Læs mere
Scenekunst og julestemning

Scenekunst og julestemning

De første store juleforestillinger er allerede sat i gang rundt omkring på landets store scener, mens de lidt mindre og helt små teatre venter med at uddele dramatisk juleknas til slutningen af november og starten af december. Teateravisen prøver som vanligt at levere et overblik over de scenekunstneriske julerier.
Læs mere
Teateravisen skifter digital ham

Teateravisen skifter digital ham

Efter 15 år som nyhedsportal i de samme grafiske gevandter sker der endelig noget. Så velkommen til en 2023-udgave af Teateravisen.dk, som forhåbentlig gør det endnu mere behageligt at besøge denne særlige medie-niche for professionel scenekunst for børn og unge.
Læs mere
Et blåt egern taler ud!

Et blåt egern taler ud!

I kølvandet på bl.a. Horsens Teaterfestivals tema-spækkede fokus på publikumsinddragelse og medskabelse og interaktivitet er Teateravisens anmelder, Kirsten Dahl, taget på en oplevelsesorienteret rundtur i tidens scenekunst for børn og unge for at se, hvad der egentlig gemmer sig bag de mange buzzwords.
Læs mere
Internationalt havebesøg i Odder

Internationalt havebesøg i Odder

Teaterværkstedet Madam Bach har netop afviklet en mini-festival for små børn og deres voksen med blot to forestillinger på en søndag eftermiddag. Men det minimalistiske koncept er helt bevidst og står samtidig i modsætning til deres mangfoldige aktiviteter både hjemme og internationalt.
Læs mere