Af: Carsten Jensen

25. marts 2013

Et udtryk for rummelighed

Børneteateravisen.dk er nu blevet til Teateravisen.dk. Dette navneskift sker for tydeligere at markere, at nyhedsportalen beskæftiger sig med professionel scenekunst både for børn og for unge - og for den sags skyld også med teaterpolitik generelt. Men ordet 'børneteater' vil fortsat bestå og blive brugt flittigt...

Efter over 40 års tro tjeneste går en del af Børneteateravisen nu på pension…

Fra nu af hedder nyhedsportalen med specifikt blik for scenekunst for børn og unge nemlig 'kun' Teateravisen.dk. Det sker, fordi portalen nok skriver meget om BØRNEteater, men også om UNGDOMSteater og FAMILIEteater – og i øvrigt også generelt om teaterpolitik og branchevilkår, der rækker ud over det specifikke børneteaterområde.

Men et nyhedsportalnavn som Børne-, Ungdoms- og Familieteateravisen er nok lige at stramme den – så i stedet bliver det altså Teateravisen.dk – med den vigtige tilføjelse: 'Scenekunst for børn og unge' så tæt på logoet som muligt…

Signalværdi

Det er altså ikke, fordi portalen ikke vil vedkende sig den historiske, aktuelle og fremtidige tætte berøring med landets mange børneteatre, men for at signalere, at der er anmeldelser, artikler, noter, indlæg, annoncer m.v. for såvel børneteater som ungdomsteater og familieteater – og lejlighedsvis vel egentlig osse voksenteater, der søges solgt som ungdomsteater…

Og trods det faktum, at Børneteateravisen har eksisteret som papiravis siden 1972 og senest digital avis siden 2008, er der stadig mange uden for børneteaterområdet, der tror, at magasinet/sitet beskæftiger sig med teater MED børn og ikke FOR børn – og unge. Selvom det altså altid har handlet om professionel scenekunst.

Redaktøren har i øvrigt også kunnet konstatere, at visse teatre åbenbart kvier sig lidt ved at bruge ordet 'børneteater' i deres markedsføring, når de bruger uddrag og stjerner fra portalens anmeldelser af forestillinger, der primært er for unge/voksne. Det har bl.a. givet sig udtryk ved, at man trods regler for den slags 'nøjes' med at bringe anmelderens navn og ikke hvor anmeldelsen er placeret og altså stammer fra. Med det nye navn, Teateravisen.dk, skulle den hurdle altså også være overvundet…

Navneroderi

Med Teateravisen.dk er der udover den større rummelighed i navnet også rettet lidt ind mod portalens udgiver, Teatercentrum, der jo heller ikke hedder Børne-teatercentrum, men netop er et kompetencecenter for børne- og ungdomsteater m.v.

Den relativt nye faglige organisation, TIO, der er et resultat af fusionen af BørneTeaterSammenslutningen og Foreningen Af Små Teatre,  har heller ikke børneteater med i sit navn, selvom landets organiserede børne- og ungdomsteatre nu indgår  i Teatrenes InteresseOrganisation…

Navneskiftet kan måske virke som en ren teknikalitet, men vi tror, at det har sin mission.

Der har i projektfasen været tænkt over mere moderne navne som Scenekunstportalen, Sceneportalen, Scenekunstavisen m.fl. i erkendelse af, at mange åbenbart synes, at ordet 'teater' er for lidet dækkende for et område, der også omfatter dans, opera, performance osv.

Således hedder Statens Teaterskole jo nu Statens Scenekunstskole, Teaterrådet er blevet til Scenekunstudvalget, Odsherred Teaterskole vil helst kalde sig Scenekunstens Udviklingscenter osv. osv.

Men selvom 'scenekunst' er et fint ord, besluttede vi at fastholde 'teater' som det almene begreb. Og det hedder da så vidt vides også stadig teater- og ikke scenekunstanmelder, ligesom såvel spillesteder som kompagnier trods flere genrer har fastholdt ordet teater i deres navn.

Og ved at lade portalen beholde det meste af det gamle navn er der også en række indlysende fordele, idet man ved at søge på 'teateravisen' automatisk får 'børneteateravisen' med på diverse link og henvisninger.

Og så er der det med 'portal'. Vel ER det en nyhedsportal, men ordet 'portal' indikerer jo ofte, at der er andet (og/eller mere) end nyhedsstof, men den side af sagen tager Teatercentrum sig jo af. Børneteateravisen.dk ER en NYHEDSportal, en digital avis, hvor der nok er et arkiv og en masse artikler og anmeldelser på lager, men ikke direkte tryk-ind til fx. teaterlov, refusionsordning, festivaler, formidlerarbejde osv.

Indhold

Så kære brugere/læsere af Børneteateravisen.dk: Det hele er sådan det samme som før: En redaktør, fem professionelle anmeldere  samt lejlighedsvise freelanceskribenter står parat til at udføre deres arbejde på samme entusiastiske vis….

Nu blot med lidt mere rummelighed knyttet til portalnavnet.

Lidt nyt er der dog udover det beskårne logo: Bjælken under logoet med klik-muligheder er lavet lidt om og nogle af de ikke-brugte features er væk. Til højre – hvor nyhedsmail (tilmelding/afmelding) var, er nu et fast link til 'scenen.dk', hvor man i lighed med 'Kultunaut' ovenfor kan komme direkte ind til søgning efter aktuelle børne-, ungdoms- og familieforestillinger…

For potentielle annoncører bliver der i nærmeste fremtid skabt en fjerde bannerplads, nemlig til venstre og højre for selve portalopsætningen. De øvrige tre banner-placeringer fortsætter uændret – også prismæssigt og altså som ved portalens opstart i september 2008…

Praktisk

Rent praktisk bliver der med navneskiftet taget et nyt link og en ny mail-adresse i brug.

– Det nye link er altså www.teateravisen.dk – men det er fortsat muligt at bruge www.børneteateravisen.dk/boerneteateravisen.dk/borneteateravisen.dk til at komme ind på portalen.

– Den nye e-mailadresse er nu red@teateravisen.dk – men det er fortsat muligt at bruge bta@teatercentrum.dk til at komme i kontakt med redaktionen. 

Seneste artikler

Seneste artikler

God Sommer!

God Sommer!

Teateravisen sættes på lavt blus frem til starten af august, men der kan dog fortsat dukke aktuelle nyheder og anmeldelser op på portalen. Imens byder sommeren som vanlig på både gratis og entrebelagt teater for børn og familier i form af gadeteaterfestivaler og forestillinger i det offentlige rum m.v.
Læs mere
Med Sofokles i Caribien

Med Sofokles i Caribien

Midler fra EU’s Creative Europe-pulje er med til at finansiere mange forskellige kulturprojekter i EU-medlemslandene. Ét af disse projekter er BABEL – or the art of listening in TYA, hvis hovedaktivitet er afholdelsen af en række workshops over hele Europa – men også på udvalgte lokationer rundt omkring i resten af verden. En sådan ’extra-europæisk’ workshop fandt sted i Cuba i maj.
Læs mere
Scenekunsten hyldet og fejret

Scenekunsten hyldet og fejret

Med et forrygende show viste Årets Reumert 2024, at essensen af al scenekunst er levende mennesker. Sådan lød dommen fra Teateravisens anmelder, Randi K. Petersen, som i stedet for som normalt at levere faglige kritik af børne- og ungdomsteatrenes forestillinger var blevet bedt om at anmelde prisfesten
Læs mere
Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Over 1.000 teaterfolk fra over 70 lande, 65 faglige arrangementer og 25 håndplukkede forestillinger fra fem kontinenter - dét dannede til sammen en meget multikulturel begivenhed, der under ét havde fået navnet Den 21. Verdenskongres for Scenekunst for Børn og Unge. Det hele blev afviklet i den cubanske hovedstad, Havana, i dagene 24. maj til 1. juni. En talstærk dansk delegation deltog også i dette omfangsrige arrangement, som uden sammenligning er det største af sin art inden for børne- og ungdomsteatret.
Læs mere
Til verdenskongres i Havana

Til verdenskongres i Havana

En større flok danske børneteaterfolk tager til Cuba for at deltage i ASSITEJ’s 21. verdenskongres med tilhørende festival og workshop og andre faglige aktiviteter. Med deltagere fra over 60 lande er det en ultimativ mulighed for at skabe og udbygge internationale kontakter i arbejdet med scenekunst for børn og unge. Teatergruppen Batida er selvfølgelig også med og fortsætter fra kongres og festival med en udfordrende turne i Cuba.
Læs mere
STOP & SWOP

STOP & SWOP

Dansefestivalen for børn og unge i Roskilde bød på danseforestillinger for både babyer og teenagere. Men SWOP 2024 bredte også kunstarten ud, så tilskuernes kroppe mødte andre kunstarter i inkluderende crossover
Læs mere
God Sommer!

God Sommer!

Teateravisen sættes på lavt blus frem til starten af august, men der kan dog fortsat dukke aktuelle nyheder og anmeldelser op på portalen. Imens byder sommeren som vanlig på både gratis og entrebelagt teater for børn og familier i form af gadeteaterfestivaler og forestillinger i det offentlige rum m.v.
Læs mere
Med Sofokles i Caribien

Med Sofokles i Caribien

Midler fra EU’s Creative Europe-pulje er med til at finansiere mange forskellige kulturprojekter i EU-medlemslandene. Ét af disse projekter er BABEL – or the art of listening in TYA, hvis hovedaktivitet er afholdelsen af en række workshops over hele Europa – men også på udvalgte lokationer rundt omkring i resten af verden. En sådan ’extra-europæisk’ workshop fandt sted i Cuba i maj.
Læs mere
Scenekunsten hyldet og fejret

Scenekunsten hyldet og fejret

Med et forrygende show viste Årets Reumert 2024, at essensen af al scenekunst er levende mennesker. Sådan lød dommen fra Teateravisens anmelder, Randi K. Petersen, som i stedet for som normalt at levere faglige kritik af børne- og ungdomsteatrenes forestillinger var blevet bedt om at anmelde prisfesten
Læs mere
Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Over 1.000 teaterfolk fra over 70 lande, 65 faglige arrangementer og 25 håndplukkede forestillinger fra fem kontinenter - dét dannede til sammen en meget multikulturel begivenhed, der under ét havde fået navnet Den 21. Verdenskongres for Scenekunst for Børn og Unge. Det hele blev afviklet i den cubanske hovedstad, Havana, i dagene 24. maj til 1. juni. En talstærk dansk delegation deltog også i dette omfangsrige arrangement, som uden sammenligning er det største af sin art inden for børne- og ungdomsteatret.
Læs mere
Til verdenskongres i Havana

Til verdenskongres i Havana

En større flok danske børneteaterfolk tager til Cuba for at deltage i ASSITEJ’s 21. verdenskongres med tilhørende festival og workshop og andre faglige aktiviteter. Med deltagere fra over 60 lande er det en ultimativ mulighed for at skabe og udbygge internationale kontakter i arbejdet med scenekunst for børn og unge. Teatergruppen Batida er selvfølgelig også med og fortsætter fra kongres og festival med en udfordrende turne i Cuba.
Læs mere
STOP & SWOP

STOP & SWOP

Dansefestivalen for børn og unge i Roskilde bød på danseforestillinger for både babyer og teenagere. Men SWOP 2024 bredte også kunstarten ud, så tilskuernes kroppe mødte andre kunstarter i inkluderende crossover
Læs mere