Af: Carsten Jensen

21. juni 2011

Et serviceeftersyn

UBOT nedlægges! - men Teatercentrum består! Det er en af småjusteringerne på det ikke specielt ambitiøse forslag til ændring af teaterloven, som regeringen og de fleste partier i Folketinget kunne enes om og som blev offentliggjort tirsdag. Ændringerne skal blive til lovforslag i oktober i år.

Netop som størsteparten af dansk teater er ved at forlade sæson 2010-11 og har ladet sommerferien sænke sig over diverse aktiviteter, offentliggør Kulturministeriet 21. juni 2011 en ret så bred kulturpolitisk teateraftale.

Regeringspartierne Venstre og Konservative har sikret sig opbakning fra DF, S, SF og Radikale samt Liberal Alliance og Kristendemokraterne om en række ændringer på teaterområdet, hvor en ny struktur for Københavns Teater er det mest markante, mens man er bakket helt væk fra store   strukturreformer på andre vigtige områder.

Og det sker åbenbart med velberåd hu, idet partierne er enige om, at ’støtten til det danske teaterliv er velfungerende og tilrettelagt fleksibelt, således at der kan tages højde for den store mangfoldighed i dansk teaterliv’, og at der derfor ikke er behov for en ’gennemgribende reform af strukturen’  som det hedder i pressemeddelelsen fra Kulturministeriet.

Og selvom man slår på, at denne nye teateraftale følger tanker fra Seeberg-teaterudvalgets rapport,

’Scenekunst i Danmark – veje til udvikling’, div. høringssvar og de fire undersøgelser som opfølgning på rapporten (formidlingsordningen, turneteatret, internationale aktiviteter og Københavns Teater), så er der reelt tale om et mindre ’serviceeftersyn af teaterstøtten’, som kulturminister Per Stig Møller (K) udtrykker det.

Det Københavnske Teatersamarbejde

Udover få småjusteringer, der berører dansk børneteater, er det altså Københavns Teater, der har fået de største justeringer at føle:

En ny struktur skal lette på det tunge centralistiske administrationsapparat og give mere selvbestemmelse og indflydelse til de fem teatre, der p.t. er med i ordningen. Det sker bl.a. ved et kosmetisk navneskifte til Det Københavnske Teatersamarbejde, og rent konkret ved at bestyrelserne for de enkelte teatre fremover ansætter direktørerne, mens de økonomiske rammer for administration af Det Københavnske Teatersamarbejde reduceres gradvist fremover. Besparelsen skal bl.a. indgå som kapital til en åben scene i hovedstadsområdet (i samarbejde med kommuner, Scenekunstudvalget m.fl.).

Det Ny Teater, der tidligere modtog huslejetilskud via Københavns Teater, får nu plads på finansloven med en selvstændig bevilling sammen med privatteatrets ikke uvæsentlige andel af billettilskuddet.

På voksenturneteaterområdet skal folketeatret.dk udover egenproducerede forestillinger som noget ny også ’faciliterer’, at andre forestillinger fra store og små teatre bringes rundt i landet – og det kan måske glæde FAST-teatrene og storaftagerne i de lokale teaterforeninger.

Billetkøbsordningen, som Teaterudvalget havde planer om at kannibalisere og brugt til bl.a. større pulje og ditto beføjelser til Scenekunstudvalget, skal ifølge aftalen bevares – men forenkles. I aftalen hedder det, at ’Kulturministeren vil senest 1. oktober 2011 fremlægge et forslag til en forenklet ordning med udgangspunkt i at teatrene ydes tilskud pr. solgt billet med rabat’.

Nye rammer for egnsteatre og små storbyteatre

DET udsagn vil formentlig komme bl.a. børneteatrene godt tilpas, idet rabatordninger til børn og unge er et væsentligt incitament for at få målgruppen til at besøge ikke mindst de stationære børneteatre.

Heller ikke de trængte egnsteatre og små storbyteatre, hvoraf mange som bekendt er børneteaterproducenter, får meget ud af den indgåede aftale, hvor støtteordningerne for disse teatre fastholdes i nuværende form. Dog hæves maksimumgrænsen for, hvor stort et kommunalt tilskud, der kan

refunderes af staten, med en million kroner, ligesom der åbnes mulighed for, at der kan dispenseres fra maksimumsgrænsen, hvis to allerede eksisterende teatre fusionerer, eller hvor flere kommuner arbejder sammen om at styrke et teater. For de små storbyteatre afskaffes maksimumsgrænsen for det kommunale tilskud helt.

Men den statslige rammestyring sættes altså ikke ud af kraft, og dermed hænger kommunerne fortsat på både ekstratilskud og skiftende egnsteaterprocenter.

Endelig bliver den få år gamle ordning med egnsteaterkonsulenter nedlagt og de relativt beskedne midler fra ordningen lægges ind i den eksisterende udviklingspulje til egnsteatrene, som fremover fordeles af Kunstrådet.

UBOT bliver til Teatercentrum

Og så til vor helt egen verden. Udgiverne af denne nyhedsportal er (som bekendt) UBOT (Udvalget for Børneteater og Opsøgende Teater), der også står for den store årlige festival i april, udgivelsen af repertoirekataloget Den Røde Brochure samt div. formidlings- og rådgivningsarbejde.

Ifølge teateraftalen skal UBOT nedlægges! Men dog blot således, at det nuværende statslige udvalg med selvstændig plads på finansloven bliver afløst af det nuværende sekretariat, Teatercentrum, som viderefører bevilling og opgaver som den selvejende institution Teatercentrum.

Det har været et årelangt ønske fra Teatercentrum, som derved stilles friere i relation til bl.a. samarbejdsprojekter, eksterne finansieringsmuligheder m.v.

Det nuværende tre-personers UBOT-udvalg vil blive afløst af en tilsvarende tre-personers bestyrelse for kompetencecentret Teatercentrum. 

Regeringen agter at fremsætte sit lovforslag om ændring af teaterloven i oktober måned 2011.

Seneste artikler

Seneste artikler

God Sommer!

God Sommer!

Teateravisen sættes på lavt blus frem til starten af august, men der kan dog fortsat dukke aktuelle nyheder og anmeldelser op på portalen. Imens byder sommeren som vanlig på både gratis og entrebelagt teater for børn og familier i form af gadeteaterfestivaler og forestillinger i det offentlige rum m.v.
Læs mere
Med Sofokles i Caribien

Med Sofokles i Caribien

Midler fra EU’s Creative Europe-pulje er med til at finansiere mange forskellige kulturprojekter i EU-medlemslandene. Ét af disse projekter er BABEL – or the art of listening in TYA, hvis hovedaktivitet er afholdelsen af en række workshops over hele Europa – men også på udvalgte lokationer rundt omkring i resten af verden. En sådan ’extra-europæisk’ workshop fandt sted i Cuba i maj.
Læs mere
Scenekunsten hyldet og fejret

Scenekunsten hyldet og fejret

Med et forrygende show viste Årets Reumert 2024, at essensen af al scenekunst er levende mennesker. Sådan lød dommen fra Teateravisens anmelder, Randi K. Petersen, som i stedet for som normalt at levere faglige kritik af børne- og ungdomsteatrenes forestillinger var blevet bedt om at anmelde prisfesten
Læs mere
Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Over 1.000 teaterfolk fra over 70 lande, 65 faglige arrangementer og 25 håndplukkede forestillinger fra fem kontinenter - dét dannede til sammen en meget multikulturel begivenhed, der under ét havde fået navnet Den 21. Verdenskongres for Scenekunst for Børn og Unge. Det hele blev afviklet i den cubanske hovedstad, Havana, i dagene 24. maj til 1. juni. En talstærk dansk delegation deltog også i dette omfangsrige arrangement, som uden sammenligning er det største af sin art inden for børne- og ungdomsteatret.
Læs mere
Til verdenskongres i Havana

Til verdenskongres i Havana

En større flok danske børneteaterfolk tager til Cuba for at deltage i ASSITEJ’s 21. verdenskongres med tilhørende festival og workshop og andre faglige aktiviteter. Med deltagere fra over 60 lande er det en ultimativ mulighed for at skabe og udbygge internationale kontakter i arbejdet med scenekunst for børn og unge. Teatergruppen Batida er selvfølgelig også med og fortsætter fra kongres og festival med en udfordrende turne i Cuba.
Læs mere
STOP & SWOP

STOP & SWOP

Dansefestivalen for børn og unge i Roskilde bød på danseforestillinger for både babyer og teenagere. Men SWOP 2024 bredte også kunstarten ud, så tilskuernes kroppe mødte andre kunstarter i inkluderende crossover
Læs mere
God Sommer!

God Sommer!

Teateravisen sættes på lavt blus frem til starten af august, men der kan dog fortsat dukke aktuelle nyheder og anmeldelser op på portalen. Imens byder sommeren som vanlig på både gratis og entrebelagt teater for børn og familier i form af gadeteaterfestivaler og forestillinger i det offentlige rum m.v.
Læs mere
Med Sofokles i Caribien

Med Sofokles i Caribien

Midler fra EU’s Creative Europe-pulje er med til at finansiere mange forskellige kulturprojekter i EU-medlemslandene. Ét af disse projekter er BABEL – or the art of listening in TYA, hvis hovedaktivitet er afholdelsen af en række workshops over hele Europa – men også på udvalgte lokationer rundt omkring i resten af verden. En sådan ’extra-europæisk’ workshop fandt sted i Cuba i maj.
Læs mere
Scenekunsten hyldet og fejret

Scenekunsten hyldet og fejret

Med et forrygende show viste Årets Reumert 2024, at essensen af al scenekunst er levende mennesker. Sådan lød dommen fra Teateravisens anmelder, Randi K. Petersen, som i stedet for som normalt at levere faglige kritik af børne- og ungdomsteatrenes forestillinger var blevet bedt om at anmelde prisfesten
Læs mere
Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Over 1.000 teaterfolk fra over 70 lande, 65 faglige arrangementer og 25 håndplukkede forestillinger fra fem kontinenter - dét dannede til sammen en meget multikulturel begivenhed, der under ét havde fået navnet Den 21. Verdenskongres for Scenekunst for Børn og Unge. Det hele blev afviklet i den cubanske hovedstad, Havana, i dagene 24. maj til 1. juni. En talstærk dansk delegation deltog også i dette omfangsrige arrangement, som uden sammenligning er det største af sin art inden for børne- og ungdomsteatret.
Læs mere
Til verdenskongres i Havana

Til verdenskongres i Havana

En større flok danske børneteaterfolk tager til Cuba for at deltage i ASSITEJ’s 21. verdenskongres med tilhørende festival og workshop og andre faglige aktiviteter. Med deltagere fra over 60 lande er det en ultimativ mulighed for at skabe og udbygge internationale kontakter i arbejdet med scenekunst for børn og unge. Teatergruppen Batida er selvfølgelig også med og fortsætter fra kongres og festival med en udfordrende turne i Cuba.
Læs mere
STOP & SWOP

STOP & SWOP

Dansefestivalen for børn og unge i Roskilde bød på danseforestillinger for både babyer og teenagere. Men SWOP 2024 bredte også kunstarten ud, så tilskuernes kroppe mødte andre kunstarter i inkluderende crossover
Læs mere