Af: Carsten Jensen

16. september 2019

Den uendelige kamp for støtte

Projektstøtteudvalget for Scenekunst har i den store efterårsuddeling fordelt over 69 mio. kr. fra puljen Scenekunst for børn, unge og voksne til 87 ansøgere, mens godt 200 ansøgninger om drifts-, aktivitets- og projektstøtte blev afvist - selvfølgelig primært som følge af den udhuling af kunststøtten, der finder sted i disse år.

Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS) har i sin nuværende udgave foretaget sin anden store efterårsuddeling fra puljen 'Scenekunst for børn, unge og voksne', der havde ansøgningsfrist 3. juni 2019 – og således har placeret en lang række teatre og kunstnere på pinebænken en rum tid.

Resultatet af udvalgets granskning af 286 ansøgninger – med et samlet ønsket beløb på svimlende 264.354.598 kr. – endte med gevinst for 87 ansøgninger, der til sammen kan se frem til i alt 69.265.000 kr. Og for langt størstedelens vedkommende betyder det også, at det tildelte beløb er noget eller endog ganske meget mindre end det ønskede. Bl.a. fordi forhåbninger om flerårig driftsstøtte er endt med en projektstøtte.

Netop ordet 'driftsstøtte' er på forunderlig og angiveligt til udvalgets egen irritation fraværende i udvalgets nuværende titel (der har været mange navne siden det 'bare' var Teaterrådet), selvom man rent faktisk uddeler andet end netop projektstøtte.

Derfor optræder 'drift' da også stadigt omkring især de flerårige støttetilsagn, samtidig med at man alternerer med 'aktiviteter i x år'…

En samlet pulje med overlappende kategorier

For nogle år siden samlede det foregående Projektstøtteudvalg for Scenekunst puljerne for henholdsvis voksenteater og børne- og ungdomsteater, hvor den hidtidige gennemskuelighed forsvandt – herunder ikke mindst det stålsatte krav fra børneteaterområdet om minimum 25 procent af det samlede støttebeløb.

Men selvom det – angiveligt af tekniske årsager – ikke fremgår af den officielle liste, som kan findes på kunst.dk under 'Tildelinger', er det muligt at finde frem til de markeringer omkring målgruppe, som PUS har fastholdt i sin tildelingsliste. Udover 'voksne' optræder kategorierne 'børn og unge' og 'delvis børn og unge' – og det afspejler så også, at mange teatres ansøgninger kan være svære at placere, fordi man producerer for flere/alle målgrupper. Hvilket fremgår af vedstående faktaboks, hvor de to kategoriers tilgodesete ansøgninger er trukket ud af den samlede tildelingsliste.

Det ses også i det virkelige teaterliv i form af de mange samarbejdsproduktioner mellem voksen- og børneteatre og en stigende tendens til at lade voksenproduktioner række ud efter unge-segmentet. Den historisk så stejle barriere – kunstnerisk og forståelsesmæssigt mellem voksen- og børneteater er en saga blot.

Den faste flok

Og efter alle disse forklaringsomsvøb er vi nået frem til, hvad den aktuelle tildeling måtte sige om Projektstøtteudvalgets prioriteringer og valg.

Der er ingen tvivl om, at PUS er ramt af den generelle udhuling af kunststøtten, som ikke mindst den afgående regering senest har gjort sit til at fremme. Til skade for mangfoldigheden i og udviklingen af dansk scenekunst.

Og selvom de skiftende udvalg har deres egne strategier og prioriteringer, er der også en lang række etablerede og velproducerende teatre, der hvert år må sikres fortsat eksistens – og gerne via flerårige tilsagn, der kan give den fornødne arbejdsro. 

Ved denne tildeling gælder det således bl.a. Teater Refleksion og Uppercut Danseteater fra den gamle garde, mens Liminal, Opgang2 Turneteater holdes inde i varmen – og hæderkronede Meridiano Teatret for anden uddeling i træk må indstille sig på et nedsat og et-årligt driftstilskud.

Desuden fastholder PUS sin interesse for DYNAMO (nycirkus) og Live Art Danmark (interaktiv performance) samt Sisters Hope (interaktiv performance) – helt i tråd med udvalgets erklærede fokus på større scenekunstnerisk genrediversitet og udvalgte genrer som dans, performance og nycirkus. 

Om de to sidstnævnte skriver PUS i en pressemeddelelse, at de 'transformerer skoler til sanselige universer af læringsrum og sætter børn i scene'.

Men som det fremgår af faktaboksen må en lang række kunstnerisk uangribelige teatre år efter år klare sig med støtte til et enkeltstående projekt, der nok sikrer eksistensen, men også umuliggør langtidsplanlægning.

Noget at kæmpe videre med

I udviklingsafdelingen kan Forsøgsstationen på Vesterbro glæde sig over et nyslået tre-årigt driftstilskud, mens Dramatiker Væksthus får sine årlige 400.000 kr. til opretholdelse af det dramatikerudviklingsprojekt, der har kørt – og været støttet af skiftende Teaterråd/Projektstøtteudvalg – siden 1997.

Og så har PUS kastet endnu en livline til det forhenværende lille storbyteater Zangenbergs Teater, som nu har 800.000 statsdonerede kroner til den fortsatte kamp for overlevelse.

Udtrykt meget direkte af teaterleder Thea Kulavig på Facebook:

'Zangenbergs Teater har fået drift + støtte til sæson 20/21 fra Statens Kunstfond. Jeg  er mildest talt ved at sprænge af glæde, stolthed, lidt angst og konstant bankende hjerte'. 

Og hun har tænkt sig at få noget for pengene:

'Nye fortællinger til børn og unge. Tværæstetiske samarbejder, en masse mod, nye talenter, ny dansk dramatik og vores publikum, som sætter dagsordenen gennem kunstneriske benspænd. Børn og unge som hverdagseksperter. Vi lever i en tid, hedder konceptet. Og Zangenbergs Teater lever satme også lidt endnu! Vi kæmper videre'

Tilbage til ansøgningsskriveriet

Derimod har naboteatret Anemonen ikke fået støtte fra det nuværende PUS – ved sidste forgæves ansøgning til den 'store pulje' efterlyste teaterleder Sidsel Ramdal (forgæves) en større klarhed over prioriteringerne hos udvalget. Dog skal det retfærdigvis nævnes, at teatret faktisk fik 800.000 kr. i projektstøtte ved forårsdelingen i år…

Heldigvis har Anemonen også fået et kommunalt driftstilskud for en del af indeværende sæson. For både Zangenbergs Teater og Anemonen gælder i øvrigt, at tidspunktet for en ny udbudsrunde for københavnske små storbyteatre nærmer sig og udgør en potentiel mulighed for at komme ind i varmen igen.

For de mange andre teatre, der forgæves søgte om støtte ved denne tildelingsrunde, gælder, at man må i gang med ansøgningsskriveriet igen. Og kæmpe videre både på denne og anden vis.

Næste frist for ansøgninger til puljen for Scenekunst for børn, unge og vokse er 15. januar – gældende for den lille forårstildeling, der primært er projektstøtte-orienteret.

Seneste artikler

Seneste artikler

God Sommer!

God Sommer!

Teateravisen sættes på lavt blus frem til starten af august, men der kan dog fortsat dukke aktuelle nyheder og anmeldelser op på portalen. Imens byder sommeren som vanlig på både gratis og entrebelagt teater for børn og familier i form af gadeteaterfestivaler og forestillinger i det offentlige rum m.v.
Læs mere
Med Sofokles i Caribien

Med Sofokles i Caribien

Midler fra EU’s Creative Europe-pulje er med til at finansiere mange forskellige kulturprojekter i EU-medlemslandene. Ét af disse projekter er BABEL – or the art of listening in TYA, hvis hovedaktivitet er afholdelsen af en række workshops over hele Europa – men også på udvalgte lokationer rundt omkring i resten af verden. En sådan ’extra-europæisk’ workshop fandt sted i Cuba i maj.
Læs mere
Scenekunsten hyldet og fejret

Scenekunsten hyldet og fejret

Med et forrygende show viste Årets Reumert 2024, at essensen af al scenekunst er levende mennesker. Sådan lød dommen fra Teateravisens anmelder, Randi K. Petersen, som i stedet for som normalt at levere faglige kritik af børne- og ungdomsteatrenes forestillinger var blevet bedt om at anmelde prisfesten
Læs mere
Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Over 1.000 teaterfolk fra over 70 lande, 65 faglige arrangementer og 25 håndplukkede forestillinger fra fem kontinenter - dét dannede til sammen en meget multikulturel begivenhed, der under ét havde fået navnet Den 21. Verdenskongres for Scenekunst for Børn og Unge. Det hele blev afviklet i den cubanske hovedstad, Havana, i dagene 24. maj til 1. juni. En talstærk dansk delegation deltog også i dette omfangsrige arrangement, som uden sammenligning er det største af sin art inden for børne- og ungdomsteatret.
Læs mere
Til verdenskongres i Havana

Til verdenskongres i Havana

En større flok danske børneteaterfolk tager til Cuba for at deltage i ASSITEJ’s 21. verdenskongres med tilhørende festival og workshop og andre faglige aktiviteter. Med deltagere fra over 60 lande er det en ultimativ mulighed for at skabe og udbygge internationale kontakter i arbejdet med scenekunst for børn og unge. Teatergruppen Batida er selvfølgelig også med og fortsætter fra kongres og festival med en udfordrende turne i Cuba.
Læs mere
STOP & SWOP

STOP & SWOP

Dansefestivalen for børn og unge i Roskilde bød på danseforestillinger for både babyer og teenagere. Men SWOP 2024 bredte også kunstarten ud, så tilskuernes kroppe mødte andre kunstarter i inkluderende crossover
Læs mere
God Sommer!

God Sommer!

Teateravisen sættes på lavt blus frem til starten af august, men der kan dog fortsat dukke aktuelle nyheder og anmeldelser op på portalen. Imens byder sommeren som vanlig på både gratis og entrebelagt teater for børn og familier i form af gadeteaterfestivaler og forestillinger i det offentlige rum m.v.
Læs mere
Med Sofokles i Caribien

Med Sofokles i Caribien

Midler fra EU’s Creative Europe-pulje er med til at finansiere mange forskellige kulturprojekter i EU-medlemslandene. Ét af disse projekter er BABEL – or the art of listening in TYA, hvis hovedaktivitet er afholdelsen af en række workshops over hele Europa – men også på udvalgte lokationer rundt omkring i resten af verden. En sådan ’extra-europæisk’ workshop fandt sted i Cuba i maj.
Læs mere
Scenekunsten hyldet og fejret

Scenekunsten hyldet og fejret

Med et forrygende show viste Årets Reumert 2024, at essensen af al scenekunst er levende mennesker. Sådan lød dommen fra Teateravisens anmelder, Randi K. Petersen, som i stedet for som normalt at levere faglige kritik af børne- og ungdomsteatrenes forestillinger var blevet bedt om at anmelde prisfesten
Læs mere
Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Scenekunst og netværkspleje i Cuba

Over 1.000 teaterfolk fra over 70 lande, 65 faglige arrangementer og 25 håndplukkede forestillinger fra fem kontinenter - dét dannede til sammen en meget multikulturel begivenhed, der under ét havde fået navnet Den 21. Verdenskongres for Scenekunst for Børn og Unge. Det hele blev afviklet i den cubanske hovedstad, Havana, i dagene 24. maj til 1. juni. En talstærk dansk delegation deltog også i dette omfangsrige arrangement, som uden sammenligning er det største af sin art inden for børne- og ungdomsteatret.
Læs mere
Til verdenskongres i Havana

Til verdenskongres i Havana

En større flok danske børneteaterfolk tager til Cuba for at deltage i ASSITEJ’s 21. verdenskongres med tilhørende festival og workshop og andre faglige aktiviteter. Med deltagere fra over 60 lande er det en ultimativ mulighed for at skabe og udbygge internationale kontakter i arbejdet med scenekunst for børn og unge. Teatergruppen Batida er selvfølgelig også med og fortsætter fra kongres og festival med en udfordrende turne i Cuba.
Læs mere
STOP & SWOP

STOP & SWOP

Dansefestivalen for børn og unge i Roskilde bød på danseforestillinger for både babyer og teenagere. Men SWOP 2024 bredte også kunstarten ud, så tilskuernes kroppe mødte andre kunstarter i inkluderende crossover
Læs mere