Af: Carsten Jensen

14. marts 2014

Rød er den stadig…

Den Røde Brochure har i over 40 år været det store og næsten altdækkende repertoirekatalog over sæsonens udbud af professionel turnerende og stationær scenekunst for børn og unge. For formidlerne er det et uundværligt arbejdsredskab og for øvrige teaterinteresserede et overvældende bevis på børneteatrets levedygtighed.

Det ultimative repertoirekatalog for sæson 2014-15 over professionelle. dvs. refusionsgodkendte, børne- og ungdomsteaterforestillinger er ankommet dugfrisk fra trykkeriet.

Omkring 400 forestillinger – mange nye, flere kommende og en hel del for længst producerede – venter på de spændte og tålmodige læsere og brugere af Den Røde Brochure.

Også Deres herskrivende redaktør af portalen har set frem til nyeste udgave af den tryksag, der startede som en ydmygt fire siders kopi fra Danmarks Biblioteksforening, dateret 25. juni 1970 – og med forestillinger fra 12 'rejsende børneteatre for børn og unge',  for så året efter at blive et egentligt 36 siders trykt hæfte med 11 teatres forestillinger og udsendt af  Samarbejdsudvalget for Turneteatervirksomhed, der også tog sig af voksenturneteater og som siden blev splittet op i Teatercentrum og Danmarks Teaterforeninger.

For det er alene her, at det er muligt at danne sig et overblik over den kommende sæsons udbud af børne- og ungdomsteater – og for denne portals vedkommende notere sig antallet af allerede anmeldte forestillinger og ditto nye muligheder, der ligger forude.

140 teatre giver ikke op

Egentlig er hvert års brochure-udsendelse jo bare en opdateret gentagelse af forrige års publikation, men for den interesserede læser er der en verden til forskel.

Der er nye (og gamle) turneforestillinger fra gamle teatre, nye turneforestillinger fra nye teatre, nye forestillinger fra stationære teatre. Og det overvældende udbud af professionel scenekunst for børn og unge forbløffer egentlig år efter år.

For har de næsten oplistede 140 teatre stadig ikke forstået, at den økonomiske krise ikke er forduftet? At kommunernes skoler og institutioner køber færre forestillinger? At statens produktions- og projektstøttemidler er stagnerende – om ikke faldende? Og at teatret som levende kunst er udfordret fra alle sider?

På den måde er hvert års udgave af Den Røde Brochure et imponerende bevis på livskraft og engagement i et teatersegment, der i antal producerede og spillede forestillinger overtrumfer de fleste konkurrenter – og samtidig stadig er en relativ hemmelighed for de fleste danskere, fordi teatrene opererer i et lukket land af skoler, institutioner, biblioteker m.v.

Kun på de relativt få stationære scener og de store festivaler har resten af Danmark mulighed for at kigge nærmere på denne teaterform.

Refusion og anmeldelser

Den Røde Brochure er en mulighed for at studere udbuddet af professionel scenekunst for børn og unge. Som kvalitetsstempel er det er kun de refusionsgodkendte forestillinger, der har adgang til repertoirekataloget, men det er de enkelte teatres egne salgstekster, der optræder på siderne og således ikke uhildede vurderinger af de enkelte forestillingers format og formåen.

Dem kan man til gengæld finde her på portalen, hvor vi forsøger at anmelde så mange af de nye (og ældre) forestillinger som overhovedet muligt. Stadig med refusionsgodkendelse som adgangskrav. Ganske som det osse gælder den store Aprilfestival.

Et forsigtigt slag på tasken siger lidt under 300 allerede anmeldte af de omkring 400 forestillinger i kataloget – og portalen og dens fem anmeldere vil gøre rigtig meget for at få has på så mange nye forestillinger som ressourcerne rækker til i løbet af den kommende sæson.

Suppleret med anmeldelser af kommende forestillinger, der ikke er nævnt i kataloget – og nogle af dem på de store teatre.

For selvom næsten alle turnerende og stationære børneteatre findes i kataloget, er de store institutionsteatre og deres familieforestillinger oftest fraværende, for de foretrækker egne eller andre markedsføringskanaler og er tilsvarende sjældne gæster på de mange festivaler.

Faktisk er det ofte kun Folketeatret, der vover sig ind på disse enemærker med deres mindre turneforestillinger for børn og unge, men man kunne da godt ønske sig, at de øvrige store teatre valgte at markere sig i Den Røde Brochure for bl.a. at vise, hvordan man tager de kontraktlige forpligtelser til at producere/vise teater for børn og unge alvorligt.

Aldersgrupper i farver

Hvor familieforestillinger jo i ordets betydning er for alle (dog af og til med nedre grænser), er alle turnerende og stationære børneteatres forestillinger med strenge og ufravigelige aldersgrænser.

Det har årets brochure taget så alvorligt – selvfølgelig også som en udvidet service overfor indkøberne/formidlerne – at man både i indeks og på de enkelte sider har brugt adskillige farvepaletter for at markere, hvor de enkelte forestillinger befinder sig i relation til aldersgruppen.

Efter et indledende indeks over teatrene og deres forestillinger fortsættes nemlig med et aldersopdelt indeks med forestillingerne i alfabetisk rækkefølge og med en særskilt farve for hver aldersgruppe, som genfindes i info-boksene i bunden af teatrenes egne annoncesider.

Det er meget fint tænkt og også rimeligt overskueligt – men for en gammel avismand også let aversionsfremkaldende med alle de sider med negativ tekst på farvet baggrund. For hvor tit er det ikke lige endt i ulæselighed i dagspresseudgaverne, men her kommer den relativt gode papirkvalitet og et påpasseligt trykkeri læseren godt i møde, selvom typografien er relativ spinkel.

Den Røde Brochure er selvfølgelig først og fremmest et arbejdsredskab for formidlerne og indkøberne af forestillinger, og de får udover farver og aldersgrupper også de nødvendige informationer om pris, antal tilskuere, tekniske data omkring scenografi, evt. mørklægning, opstillingstid m.v.

Digital udgave med søgefunktion

De farvede info-bokse nederst på de enkelte teatres sider er som nævnt noget nyt, og det er ikke er faldet i alle teatres smag – nogle mener, at de ødelægger eller miskrediterer deres egne annoncelayout ovenover – men den nye redaktionelle tovholder på Den Røde Brochure, Thomas Johan M.R. Bæhring, forsikrer over for teateravisen.dk, at miljøet ER taget med på råd og har accepteret de nye sider og tider.

Han fortæller, at han har brugt udvalgte teatre som sparringspartnere og kalder det nye grafiske design et 'forsigtigt spadestik' i kampen for bedre brugervenlighed.

Han er følgelig spændt på den samlede modtagelse fra teatrene og formidlerne, når Den Røde Brochure, der er på 300 informationstunge sider, efter planen er nået ud til alle abonnenterne 14. marts 2014. For ofre for postvæsenets manglende udbringning og øvrige interesserede kan repertoirekataloget bestilles gratis – inkl. forsendelse – via henvendelse til udgiveren Teatercentrum (info@teatercentrum.dk).

Men det er også muligt at 'nøjes' med den digitale udgave på Teatercentrums hjemmeside (www.teatercentrum.dk), der i modsætning til papirudgaven udmærker sig med søgefunktioner og bladremodul.

Og så skal det lige til sidst med, at omslaget til årets udgave af Den Røde Brochure er kreeret af Karin Gille (f. 1985), der er nyuddannet scenograf fra Statens Scenekunstskole (2013) og nu arbejder som freelancer for landets små teatre som scenograf og kostumetegner.

Seneste artikler

Seneste artikler

Jubilæum i balance

Jubilæum i balance

Et kunstnerisk regnskab i smuk balance og en egenkapital af løfterigt initiativ. Sådan karakteriserede Bjørn Lense-Møller de to jubilerende teatre bag Corona La Balance.
Læs mere
Fra luftkastel til slot

Fra luftkastel til slot

Statsensemblet for børneteater har netop lanceret en storslået vision om et scenekunsthus for børn og unge. Der er opbakning fra Københavns kulturborgmester og velvillighed fra Kunstrådet. Nu gælder det så om at finde flere gode samarbejdspartnere, der kan realisere økonomien og få projektet på skinner.
Læs mere
Storkøb – trend eller myte?

Storkøb – trend eller myte?

Enkelte børneteatre er blevet tilbudt salg af 40 forestillinger på en gang til en enkelt kommune. Det er godt for teatrets salg, men måske knapt så godt for børneteaterområdet som sådan. Men ude hos teaterformidlerne ser virkeligheden helt anderledes ud.
Læs mere
Lotte går nye veje

Lotte går nye veje

Lotte Faarup, der er en del af den kunstneriske ledelse hos Corona La Balance, forlader teatret med udgangen af denne sæson. Hun vil være dramatikerspire samt instruere og arbejde med forskning inden for scenekunst. Kort sagt lave mere kunst og mindre organisation.
Læs mere
Jubilæum i balance

Jubilæum i balance

Et kunstnerisk regnskab i smuk balance og en egenkapital af løfterigt initiativ. Sådan karakteriserede Bjørn Lense-Møller de to jubilerende teatre bag Corona La Balance.
Læs mere
Fra luftkastel til slot

Fra luftkastel til slot

Statsensemblet for børneteater har netop lanceret en storslået vision om et scenekunsthus for børn og unge. Der er opbakning fra Københavns kulturborgmester og velvillighed fra Kunstrådet. Nu gælder det så om at finde flere gode samarbejdspartnere, der kan realisere økonomien og få projektet på skinner.
Læs mere
Storkøb – trend eller myte?

Storkøb – trend eller myte?

Enkelte børneteatre er blevet tilbudt salg af 40 forestillinger på en gang til en enkelt kommune. Det er godt for teatrets salg, men måske knapt så godt for børneteaterområdet som sådan. Men ude hos teaterformidlerne ser virkeligheden helt anderledes ud.
Læs mere
Lotte går nye veje

Lotte går nye veje

Lotte Faarup, der er en del af den kunstneriske ledelse hos Corona La Balance, forlader teatret med udgangen af denne sæson. Hun vil være dramatikerspire samt instruere og arbejde med forskning inden for scenekunst. Kort sagt lave mere kunst og mindre organisation.
Læs mere