Af: Carsten Jensen

4. november 2015

Mange om buddet

Deadline for ansøgninger om at forblive eller blive lille storbyteater i København 2017-20 nærmer sig hastigt. Aktuelt er der 11 teatre i ordningen, men mange nye ansøgere står på spring - flere efter opfordringer til at søge fra kommunalpolitikere og forvaltning. Der ligger dog p.t. ikke nogen politisk beslutning om at hæve den økonomiske tilskudsramme, så om det vil betyde nye, andre eller flere teatre i ordningen, afgøres først til foråret.

Der skrives ansøgninger på livet løs i disse uger rundt omkring på de små storbyteatre i København og hos mange andre af hovedstadens teatre, der håber på et kommende ophold i ordningen, som p.t. har 11 teatre.

Den nuværende aftale udløber godt nok først 31. december 2016, men allerede nu er processen med at udvælge teatre til den næste fire-års periode i fuld gang.

Der er således ansøgningsfrist for alle teatre allerede 16. november 2015 – mens de nuværende storbyteatre også havde en vigtig frist 25. oktober, idet man her man skulle aflevere en såkaldt egen-evaluering, hvor man satte tekst og tal på de foregående 2,5 års drift.

De 11 københavnske små storbyteatre modtager ca. 43,7 mio. kr. om året i offentlig støtte – idet puljen finansieres af Københavns Kommune med ca. 26,6 mio. kr. (ca. 60 pct.) og af staten med ca. 17,1 mio. kr. (ca. 40 pct.).

Som det fremgår af faktaboksen, er tilskuddene til de enkelte teatre i den nuværende pulje meget forskellige – fra GrønnegårdsTeatrets ca. 1,8 mio. kr. til ca. 6,2 mio. kr. til topscoreren Sort/Hvid (tidligere CafeTeatret).

Lidt om Dansehallerne

En lille krølle på den historie er, at Dansehallerne ikke længere figurerer på kommunens liste over små storbyteatre – selvom man stadig er omfattet af samme regelsæt og stadig står på Kulturstyrelsens liste som sådan (dog under navnet Dansescenen), men her har man dog også Marionetteatret i Kgs. Have stående både som selvstændigt teater og sammen med Det Lille Teater, så er er lidt opdatering måske på sin plads.

For begges vedkommende handler det om en fusion. Marionetteatret blev på Københavns Kommunes bud en del af Det Lille Teater fra 2013, mens Dansescenen i 2012 fusionerede med Dansens Hus og blev til Dansehallerne.

Siden har Københavns Kommune, Kulturministeriet og Dansehallerne så indgået en rammeaftale for perioden 2013-2016 (hvor Københavns Kommune p.t. betaler 5,78 mio. kr. og staten 8,1 mio. kr.)

Men da Dansescenen som del af Dansehallerne åbenbart ikke længere regnes for et lille storbyteater, kunne det jo være ganske interessant, om kommunen vil stille den ledige plads til rådighed for et nyt teater…

Lidt for interessant er det også, hvor Dansehallerne egentlig havner – man smides som bekendt i juni 2016 ud af Carlsberg-Byen, der går en mere og mere kulturløs fremtid i møde. Efter at have givet plads til innovation og viltre kulturelle ildsjæle i nogle år. Men nu skal alle vige til fordel for erhverv og boliger og højhuse, som hele tiden får en ekstra tand i bredde og højde.

Frygt for begrænsninger

Mens de 11 nuværende teatre i ordningen givet alle er ansøgere til endnu en periode, kommer der med statsgaranti også ansøgninger fra en lang række andre teatre – og her vil være gengangere fra bunken på de 24 ansøgere fra sidste valgrunde, men teateravisen.dk har også har opsnuset helt nye ansøgere, hvoriblandt kan nævnes Teatergrad, Teaterøen og Teater Hund.

Det store og ikke mindst for de nuværende små storbyteatre noget hændervridende spørgsmål er selvfølgelig, om Københavns Kommune ønsker at skifte ud i den nuværende flok begunstigede teatre – uanset gode evalueringer og belægningsprocenter og opfyldelse af alle aftaler – eller man vil tilføre ordningen flere midler og dermed skaffe plads til flere teatre.

I miljøet er der dog ikke større tiltro til, at kommunen finder flere penge til flere teatre – man frygter snarere det modsatte. Og i forvejen føler mange teatre et stigende økonomisk pres pga. manglende økonomisk opdatering. Det gælder ikke også og måske ikke mindst børneteaterproducenterne i flokken.

Som en teaterleder udtrykker det:

»Åh, hvor ville jeg håbe, at kommunen sagde, at nu har voksen-teatrene fået relativt høje tilskud i flere perioder, så nu er det teatre, der laver forestillinger for familier og børn, der skal begunstiges, for vi har jo lige så store omkostninger til vore produktioner. Men det er som om man mener, at publikum i halv størrelse kun giver tilskud i halv størrelse!«

Principper for udvælgelse

At et teater som Teatergrad – tillige med andre tilsvarende teatre med fokus på forestillinger i det offentlige rum – overhovedet er blandt ansøgerne, skyldes, at en stationær scene eller direkte adgang til en ikke længere er et ultimativt krav til teatrene.

Københavns Kommune har dog stadig en række principper omkring storbyteatrene. Herunder fokus på børne-/familieteater (man er opmærksom på, at ca. 18 pct. af byens indbyggere er børn) og man opgør selv, at næsten 40 pct. af budgettet til små storbyteatre går til børne- og familieteatre, hvilket vel kan være svært at opgøre præcist, når flere teatre som nævnt spiller for alle aldersgrupper.

Man vil også sikre plads til vækstlaget og nye tendenser og ønsker øget professionalisering af administration og samarbejder – sidstnævnte lyder næsten som et ekko fra kulturministerens grønthøsterudmelding til kulturlivet omkring de to procents besparelser, der så også rammer Københavns teaterliv.

Opfordringer til at søge

Hvad angår puljestørrelse og teaterantal holder Københavns Kommune indtil videre kortene tæt til kroppen.

Ifølge Line Nissen, der er ansvarlig embedsmand for storbyteaterområdet, kender man endnu ikke den endelige økonomiske ramme for de små storbyteatre for den nye periode, men det forventes at falde på plads i slutningen af året.

Hun siger til teateravisen.dk, at det endelige antal teatre i ordningen som bekendt er en politisk beslutning. men at der slet ikke er taget stilling til det, fordi man endnu ikke har modtaget ansøgningerne.

Om det betyder, at man afventer karakteren og antallet af ansøgninger, før man melder sit ønske om antal teatre i ordningen ud, er måske mere en diplomatisk måde at udtrykke den øjeblikkelige stilstand.  

Men interessant er det dog, at både flere kommunalpolitikere og ansatte i forvaltningen har meldt ud til diverse teatre og institutioner, at de burde søge om at komme med i lille storbyteater-ordningen.

Det gælder bl.a. for Teaterøen, der i øvrigt netop har fået lovning på en million kroner til drift for 2016 – og dermed frigives en tilsvarende million fra Projektstøtteudvalget, der dog klart har meldt ud til Teaterøen, at man kun støtter projekter og ikke bygninger.

Tilfældet K.I.T.

Også hos Københavns Internationale Teater (K.I.T.) – der p.t. har en særlig driftsaftale med kommune og stat (herfra får man henholdsvis 1,9 mio. og 2 mio. kr.) – har været i forhandlinger med kommunen om det samme, selvom man her er chokeret over et noget fordækt forløb omkring en drastisk beskæring af organisationens nuværende kommunale driftstilskud.

Det resulterede i et Åbent Brev til Københavns Kommune 25. september i år, hvor man undrer sig over, at man via en journalist bliver gjort opmærksom på, at K.I.T. skal beskæres med 400.000 kr. fra 2016:

'I indstillingen til udvalget står der, at ”besparelsen vil med stor sandsynlighed medføre, at KIT må gå på kompromis med enten antallet af produktioner og tiltag eller med kvaliteten i projekterne”. Med selvsamme embedsfolk og politikere har vi drøftet at søge optagelse fra 2016/17 som Lille Storbyteater. At man således har holdt os hen med opmuntring om at søge og samtidig har holdt interne møder for at skære dybt i vores tilskud synes illoyalt og utroværdigt', lyder det fortørnet i brevet.

Om opfordringen til at søge at blive lille storbyteater så er kommunens forsøg på at trække K.I.T. over i en anden og anderledes støttet ordning og således bøde på mulige nedskæringer, vides ikke – og at man opfordrer teatre mv. til at søge om at blive lille storbyteater er selvfølgelig heller ikke en garanti for, at de rent faktisk bliver valgt.

Teater Hund ønsker et Hundehus

Hvad angår Teater Hund, der p.t. får 1,7 mio. kr. årlig i denne og næste sæson af Projektstøtteudvalget, har man slet og ret lyst til at prøve kræfter med en større og bedre økonomi som lille storbyteater.

»Vi ønsker egen scene for at kunne sætte noget i gang i samfundet på mange planer, så vi ud over forestillingerne kan være vært for aktiviteter for både store og små relateret til årets tema, som workshopforløb, borgerinddragelse og outreach, i samarbejde med det omkringliggende samfund,« siger kunstnerisk leder Methe Bendix til teateravisen.dk

Og man kigger såmænd også efter egnede lokaler til etablering af en fast scene, der kan præsenteres i ansøgningen. P.t. har man tre forskellige scenarier; Indre by, Vanløse og Sydhavn.

»Hund har slået sig sammen med instruktør Petrea Søe om et nyt teaterhus, der skaber scenekunst for både børn og voksne. Petrea og jeg – som vil være de kunstneriske ledere – har begge haft stor succes med det temabaserede teater, der tager menneskelige/samfundsrelevante emner op, smider det hele i laboratoriet og ender med forestillinger, der er både underholdende og tankevækkende. Det er dette vi vil forsætte i HundeHuset (projekttitel indtil videre), hvor nøgleordene er: Ny original scenekunst, temabaseret, samfundsinvolverende, humor som forløsende kraft,« siger Methe Bendix.

Valg meldes ud i april 2016

Blandt andre potentielle ansøgere i børneteatersegmentet kunne man også forestille sig, at Batida vil prøve at veksle Teater i Nordvest-konceptet til en lille storbyteater-aftale.

I forbindelse med valget af den nuværende pulje af små storbyteatre fik Batida nemlig tilbage i 2013 en form for associeringsaftale og en million kroner årigt til køb af forestillinger – både egne og andres og internationale – som spilles gratis i lokalområdet. Denne aftale udløber i 2017.

Men efter 16. november er alle lidt klogere. Kommunen har fået en stak ansøgninger og de enkelte teatre ved, hvem og hvad man er oppe imod.

Den endelige beslutning ligger dog adskillige neglebidende måneder fremme i tiden.

Efter Kultur og Fritidsudvalgets køreplan forventes en endelig beslutning først taget i april 2016. I processen indgår også møder med Projektstøtteudvalget, der både har en form for overordnet tilsynsfunktion overfor de små storbyteatre (og i øvrigt også egnsteatrene), som måske skal samle tabte teatre op eller blot glæde sig over afgang af støtteværdige og-krævende teatre fra egen pulje…

Seneste artikler

Seneste artikler

Esbjerg inviterer til festival

Esbjerg inviterer til festival

Når KLAP - teaterfestival for små og store indtager Esbjerg Kommune fra 14.-21. april under sit nye navn, er det med knap 100 teatre og 150 forskellige forestillinger. For Teatercentrums direktør er det første festival som leder, for Esbjergs borgere og eventchef er det et gensyn efter festivalen i 2022. Og for alle er det endnu en enestående mulighed for at opleve det meriterede danske børne- og ungdomsteater på tætteste hold.
Læs mere
Et bladrevenligt overblik

Et bladrevenligt overblik

Så er papirudgaven af ’Den Røde Brochure’ for sæson 2024-25 – hvis mere officielle navn er ’Teater for børn og unge’ og som indeholder 296 forestillinger fra 103 teatre - klar til at blive udsendt gratis til skoler, institutioner, biblioteker, teatre og teaterfaglige organisationer m.fl. Kataloget ligger allerede på nettet som bladremodul og i en brugervenlig online-søgeversion.
Læs mere
Færre teatre i Københavns lille storbyteaterordning

Færre teatre i Københavns lille storbyteaterordning

11 teatre får i alt støtte for 45 mio. kr. årligt og status som et af Københavns Kommunes små storbyteatre i en ny aftale, der gælder for perioden 2025-2028. Teatret Zeppelin og Grønnegårds Teatret mister status, men bevarer støtte via en særordning, mens Teatergrad er røget helt ud.
Læs mere
Teatermørke og paraplyvejr i Nürnberg

Teatermørke og paraplyvejr i Nürnberg

Fra 6.-11. februar blev 13. udgave af den tyske Festival Panoptikum afviklet i Nürnberg. En dansk delegation med dybe rødder i teater for børn og unge besøgte festivalen, der har ry for at være toneangivende på sit felt i Tyskland. Teatercentrums kommunikationsmedarbejder var med på turen og deler her nogle indtryk fra et festivalbesøg, der bød på teater, installationskunst, netværksaktiviteter, døvetolkning - og regnvejr.
Læs mere
Esbjerg inviterer til festival

Esbjerg inviterer til festival

Når KLAP - teaterfestival for små og store indtager Esbjerg Kommune fra 14.-21. april under sit nye navn, er det med knap 100 teatre og 150 forskellige forestillinger. For Teatercentrums direktør er det første festival som leder, for Esbjergs borgere og eventchef er det et gensyn efter festivalen i 2022. Og for alle er det endnu en enestående mulighed for at opleve det meriterede danske børne- og ungdomsteater på tætteste hold.
Læs mere
Et bladrevenligt overblik

Et bladrevenligt overblik

Så er papirudgaven af ’Den Røde Brochure’ for sæson 2024-25 – hvis mere officielle navn er ’Teater for børn og unge’ og som indeholder 296 forestillinger fra 103 teatre - klar til at blive udsendt gratis til skoler, institutioner, biblioteker, teatre og teaterfaglige organisationer m.fl. Kataloget ligger allerede på nettet som bladremodul og i en brugervenlig online-søgeversion.
Læs mere
Færre teatre i Københavns lille storbyteaterordning

Færre teatre i Københavns lille storbyteaterordning

11 teatre får i alt støtte for 45 mio. kr. årligt og status som et af Københavns Kommunes små storbyteatre i en ny aftale, der gælder for perioden 2025-2028. Teatret Zeppelin og Grønnegårds Teatret mister status, men bevarer støtte via en særordning, mens Teatergrad er røget helt ud.
Læs mere
Teatermørke og paraplyvejr i Nürnberg

Teatermørke og paraplyvejr i Nürnberg

Fra 6.-11. februar blev 13. udgave af den tyske Festival Panoptikum afviklet i Nürnberg. En dansk delegation med dybe rødder i teater for børn og unge besøgte festivalen, der har ry for at være toneangivende på sit felt i Tyskland. Teatercentrums kommunikationsmedarbejder var med på turen og deler her nogle indtryk fra et festivalbesøg, der bød på teater, installationskunst, netværksaktiviteter, døvetolkning - og regnvejr.
Læs mere