Kommentar af Dorthe Skøtt Bébe

17. november 2023

Dorthe Skøtt Bébe kan som direktør for Teatercentrum glæde sig over en million kroner fra Finansudvalget til formidling af den udvidede refusionsordning for ikke-kommunale skoler og institutioners køb af refusionsberettigede forestillinger. Foto: Søren K. Kløft

Flere penge til Teatercentrum til formidling af scenekunst til børn og unge

Folketingets Finansudvalg har bevilget en million kroner til formidling af den udvidede refusionsordning for ikke-kommunale skoler og institutioners køb af refusionsberettigede forestillinger.

NOGLE DAGE på Teatercentrum-kontoret er bare bedre end andre. Dagen i dag er en af dem. For i dag fejrer vi, at Folketingets Finansudvalg har tilsluttet sig, at Teatercentrum tilføres en million kr. i 2023. Bevillingen skal bruges til at fremme, at flere børn og unge i ikke-kommunale institutioner og skoler møder scenekunsten.

I mange år var det kun kommunale skoler og institutioner, der kunne søge refusion for opførelser af børne- og ungdomsteater. I 2021 blev der så oprettet en forsøgsordning, hvor samme mulighed blev åbnet for de private institutioner. Ordningen blev desværre lanceret midt i covid19-krisen, så det var svært at få ordningen løbet rigtigt i gang. Derfor er der forbrugt væsentligt færre midler, end der er afsat.

For at pengene faktisk kommer ud og gør gavn blandt børn og unge, har kulturministeren haft indstillet til Finansudvalget, at en del af de uforbrugte midler skal bruges på yderligere formidling af ordningen. Den indstilling har Finansudvalget nu tiltrådt. Formidlingsopgaven skal løses af Teatercentrum med en ekstraordinær bevilling på en mio. kr. Selve administrationen af ordningen ligger i Scenit, som samtidig har fået en ekstrabevilling på 2,6 mio. kr. til at opgradere de digitale systemer, der er tilknyttet ordningen.

 

PÅ TEATERCENTRUM glæder vi os til at gå i gang med opgaven. Ekstrabevillingen giver os mulighed for at lave en massiv formidlingsindsats, som skal sikre skoler og institutioners kendskab til teaterrefusionsordningerne og vise dem mulighederne i at købe scenekunst for børn og unge.

Vi skal både arbejde med informationskampagne, relationsopbygning, kompetenceløft og forskellige former for netværk. En bevilling og et arbejde, der ligger i direkte forlængelse af Teatercentrums vision om, at alle børn og unge har ret til at opleve levende scenekunst. En vision, som også Dansk Teater har bakket op om i denne proces.

Som et led i den intensiverede formidlingsindsats arbejdes der også på at lave en digital løsning, hvorved det ikke kun er skoler og institutioner, der kan søge straksrefusion på købet af børne- og ungdomsforestillinger. Ambitionen er, at teatre og teaterproducenter alternativt kan få tilskud for at sælge forestillingerne til halv pris, i stedet for at skolerne skal søge refusionen hjem.

 

DEN TEKNISKE LØSNING, der skal understøtte dette, skal først udvikles, så den del af ordningen kan altså ikke træde i kraft med det samme. Men på Teatercentrum står vi klar til at fortælle jer om det, når der åbnes for den mulighed.

Indtil da vil vi koncentrere os om at finde veje til at udbrede kendskabet til ordningen hos skoler og institutioner, og vi håber også, der er teatre og teatergrupper, der vil være med til at hjælpe os med den opgave, når planen er klar. Og det bliver den snart.

Flere artikler

Indtagende og inddragende fokus

Indtagende og inddragende fokus

Horsens Teaterfestival er lige på trapperne og mange af de gratis billetter er allerede revet væk. Der venter et omfangsrigt program, hvor en stor del er forestillinger med interaktivitet, publikumsinddragelse og -medskabelse, som også er festivalens faglige forankringspunkt.
Læs mere
Kulturens Wunderkammer på Mors

Kulturens Wunderkammer på Mors

Kulturmødet Mors kunne i år fejre sit 10-års jubilæum. Det skete i dagene 24.-26. august, og hvis man havde tid og energi nok, var det atter en gang muligt at følge mange interessante samtaler og debatter mellem mange forskellige aktører på den kulturelle scene her i landet
Læs mere

Seneste artikler

Seneste artikler

Indtagende og inddragende fokus

Indtagende og inddragende fokus

Horsens Teaterfestival er lige på trapperne og mange af de gratis billetter er allerede revet væk. Der venter et omfangsrigt program, hvor en stor del er forestillinger med interaktivitet, publikumsinddragelse og -medskabelse, som også er festivalens faglige forankringspunkt.
Læs mere
Kulturens Wunderkammer på Mors

Kulturens Wunderkammer på Mors

Kulturmødet Mors kunne i år fejre sit 10-års jubilæum. Det skete i dagene 24.-26. august, og hvis man havde tid og energi nok, var det atter en gang muligt at følge mange interessante samtaler og debatter mellem mange forskellige aktører på den kulturelle scene her i landet
Læs mere
Indtagende og inddragende fokus

Indtagende og inddragende fokus

Horsens Teaterfestival er lige på trapperne og mange af de gratis billetter er allerede revet væk. Der venter et omfangsrigt program, hvor en stor del er forestillinger med interaktivitet, publikumsinddragelse og -medskabelse, som også er festivalens faglige forankringspunkt.
Læs mere
Kulturens Wunderkammer på Mors

Kulturens Wunderkammer på Mors

Kulturmødet Mors kunne i år fejre sit 10-års jubilæum. Det skete i dagene 24.-26. august, og hvis man havde tid og energi nok, var det atter en gang muligt at følge mange interessante samtaler og debatter mellem mange forskellige aktører på den kulturelle scene her i landet
Læs mere