Af: Lone Nyhuus

18. april 2015

Festival – noget vi gør sammen!

Det er forskelligt, hvordan kommuner forbereder sig til en Aprilfestival. For Frederikssund Kommune har det været vigtigt at forberede sig sådan, at man kan drage nytte af festivalen mange år ud i fremtiden.

Hvis man lige nu – dagen før dagen, hvor April festival skydes i gang, skulle tillade sig at vække Frederikssunds Kommunes Kultur-, idræts- og dagtilbudschef Paw Holze Nielsen midt om natten, er der en enkelt sætning, der vil fylde rummet:

»Husk at forberede dig godt. Når nu det her kører i næste uge, så er kommunen koblet af. Så er det Teatercentrum, der kører. Og når det først kører, så kører det bare. De kan sagtens køre festivalen helt alene. Hvis kommunen vil have noget ud af det, og ikke bare en fest, så skal vi forberede os grundigt. Overveje, hvad vi vil have ud af det på længere sigt.«

Børn skal udfordres kulturelt

Som kommune er Frederikssund ikke uvant med at satse på teater. I kommunens børn og unge-politik lyder det, at alle børn skal udfordres kulturelt.

Det betyder blandt andet, at børn mellem 0-6 år i Frederikssund mindst møder teatret tre gange i løbet af deres opvækst. Så teater er på dagsordenen. Teatret kom endnu mere på dagsordenen, den økonomiske, den politiske og den administrative, da kommunen tog imod udfordringen om at køre Aprilfestival 2015.

Fra Teatercentrum er det ofte sekretariatsleder Henrik Køhler, der har de første møder med kommunens politikere, ansatte og ildsjæle: 


»Vi anbefaler, at der nedsættes en styregruppe med medlemmer og kompetencer, som kan tage beslutninger op igennem kommunen og som har adgang til alle relevante forvaltninger: kultur og fritid, skole vej og teknik. Styregruppen må meget gerne have medlemmer på chefniveau. Under styregruppen kan der nedsættes en arbejdsgruppe – dem som skal arbejde med festivalen. Og så anbefaler vi også, at der ansættes en projektleder,« siger han.

Forskel i organisationskultur


Alt dette har kommunen gjort. Som projektleder valgte de i januar 2014 den nytiltrådte kulturkonsulent Sofie Myschetzky. Hun har tidligere arbejdet som projektleder i teaterforeningen Helsingør Teater. I den sammenhæng har hun ofte været gæst på festivalen. Det var en fordel:

»Der var nogle ting, som ikke var sort snak på forhånd. Jeg vidste lidt om, hvad det kræver. Særligt i forhold til at skabe lokal forankring og ejerskab,« siger Sofie Myschetzky, der som den helt store udfordring nævner forskellen i organisationskultur.

»Traditionelt set er kommuner hverken kulturskabere eller projektmagere. Det har vi skullet lære. I forbindelse med festivalen har vi pludselig skullet arbejde meget tæt sammen på tværs af de traditionelle forvaltningsskel. Det har betydet mange nye opgaver for mange af kommunens ansatte. Nogle medarbejdere har tonet stærkt ned for deres sædvanlige opgaver med kommunal drift,« siger Sofie Myschetzky, der vurderer, at fire af kommunens ansatte arbejder på fuld tid med festivalen i de spidsbelastede perioder.

Dertil kommer alle de andre involverede: Servicemedarbejderne på skolerne, skolelærerne, bibliotekarerne m.m.

Langsigtet strategi

Samtidig med, at kommunens organisation har været under stor forandring for at blive trimmet til at køre det store projekt, Aprilfestival, har styregruppen hele tiden skullet holde sig for øje, hvordan festivalen kan bruges som redskab til at gennemføre kommunens langsigtede strategi. 


»Vi har et liv både før og efter festivalen. Når man smider så mange penge efter noget kultur, så skal det også batte noget bagefter,« siger Sofie Myschetzky, der blandt andet nævner kommunens mål om teater som dannelseskompetence og de overordnede strategier for turisme, erhverv og bosætning.

»Blandt andet kan vores nye bydel, Vinge, bruge festivalen og det store fokus, der kommer på området til at få opmærksomhed. Det kan fremme bosætningen. Og når festivalen og dens deltagere og publikum kommer rundt i kommunen, kan man se, hvor smukt her er. Det er med til at fremme turismen.«


Festival giver sammenhæng

Også indenfor det frivillige foreningsliv bliver festivalen brugt til at øge sammenhængskraften.


Siden december 2014 har skuespiller Karen Nielsen fra det lokale professionelle børneteater TeaterTasken således været i gang med planlægningen af Søsætningen søndag den 19. april.

Med udgangspunkt i kommunens fritidskatalog har hun kontaktet de fleste af kommunens ungdomsforeninger: Tre gymnastikforeninger, en kampsportforening, hele musikskolen, amatørteaterforeningen, Ungdomsskolens teaterhold, juniorsejlere, nogle et-hjulede cyklister, artister og nogle søspejdere og landspejdere…

I alt 20 procent af kommunens mange foreninger er gået sammen om at sejle Søsætningens mange små papirbåde ud i fjorden. Udover foreningslivet har de også inddraget mange af de såkaldt foreningsløse unge.

»Ligesom de organiserede unge investerer de foreningsløse rigtigt meget i arrangementet. Søsætningen er noget, vi gør for hinanden. Noget vi gør sammen  – alle 200 deltagere. Jeg håber og tror, at deltagerne får etableret en række nye samarbejdspartnere blandt de mange andre foreninger. Det kan de bruge bagefter,« siger Karen Nielsen.

Forvaltninger i godt samarbejde

Det er netop det. Man skal kunne bruge festivalen bagefter. Hele vejen rundt er den forsøgt tænkt ind i et større og længere forløb.

»Vores arbejde med festivalen er blevet brugt i forhold til dannelseskompetencer i forhold til ungeindsatsen og til det arbejde, vi ønsker at sætte i gang med KulturCrew'en (elever som arrangører af kulturelle arrangementer, red.). Vi har forsøgt at sikre os, at festivalen ikke bare er noget, der kommer som et chok – og så forsvinder igen,« siger kulturchef Paw Holze Nielsen, der også er glad for de udenlandske – og udendørs – gæstespil, der bl.a. byder på en kæmpe teaterinstallation fra Australien og en seks meter høj marionetdukke fra Korea som gadeteater og som er med til at sikre, at der er liv i selve byen.

»Frederikssund er ikke vant til og ikke gearet til at holde sådan en festival. Det har krævet noget andet af os. Det gælder også for os, der arbejder i administrationen. Vi har skullet binde kommunen sammen på en anden måde, end vi plejer. Og vi er lykkedes med det. I de næsten ti år, jeg har været her i Frederikssund, har jeg aldrig før set forvaltningerne arbejde så godt sammen.«

***

Se også forskræpsartiklen om festivalen, 'Ring tre gange med klokken' og portrætartikel med den lokale børneteaterildsjæl Grethe Olsen, 'Det kommer til at betyde mere end nogen kan forestille sig'.

Alle informationer om Aprilfestival 2015 på www.aprilfestival.dk – og på Aprilfestivals Facebook-side 

Seneste artikler

Seneste artikler

Med særlig appel til det unge publikum

Med særlig appel til det unge publikum

Projektstøtteudvalget for Scenekunst har offentliggjort forårsuddelingen fra puljen ’Scenekunst for børn, unge og voksne’, hvor der er givet tilskud på i alt 18,7 mio. kr. til 87 projekter. Mange med unge-tematikker som angst, sårbarhed, sex og samtykke.
Læs mere
Nyt teater tager livtag med angsten

Nyt teater tager livtag med angsten

Et af de nye teatre, der er med på KLAP-teaterfestivalen for første gang, er teater Luns, der deltager med en forestilling om angstens komplekse natur, der bl.a. bygger på de to teaterstifteres og medvirkendes egne oplevelser. Luns ser frem til festivalen og mødet med både publikum og teaterkolleger.
Læs mere
Esbjerg inviterer til festival

Esbjerg inviterer til festival

Når KLAP - teaterfestival for små og store indtager Esbjerg Kommune fra 14.-21. april under sit nye navn, er det med knap 100 teatre og 150 forskellige forestillinger. For Teatercentrums direktør er det første festival som leder, for Esbjergs borgere og eventchef er det et gensyn efter festivalen i 2022. Og for alle er det endnu en enestående mulighed for at opleve det meriterede danske børne- og ungdomsteater på tætteste hold.
Læs mere
Et bladrevenligt overblik

Et bladrevenligt overblik

Så er papirudgaven af ’Den Røde Brochure’ for sæson 2024-25 – hvis mere officielle navn er ’Teater for børn og unge’ og som indeholder 296 forestillinger fra 103 teatre - klar til at blive udsendt gratis til skoler, institutioner, biblioteker, teatre og teaterfaglige organisationer m.fl. Kataloget ligger allerede på nettet som bladremodul og i en brugervenlig online-søgeversion.
Læs mere
Med særlig appel til det unge publikum

Med særlig appel til det unge publikum

Projektstøtteudvalget for Scenekunst har offentliggjort forårsuddelingen fra puljen ’Scenekunst for børn, unge og voksne’, hvor der er givet tilskud på i alt 18,7 mio. kr. til 87 projekter. Mange med unge-tematikker som angst, sårbarhed, sex og samtykke.
Læs mere
Nyt teater tager livtag med angsten

Nyt teater tager livtag med angsten

Et af de nye teatre, der er med på KLAP-teaterfestivalen for første gang, er teater Luns, der deltager med en forestilling om angstens komplekse natur, der bl.a. bygger på de to teaterstifteres og medvirkendes egne oplevelser. Luns ser frem til festivalen og mødet med både publikum og teaterkolleger.
Læs mere
Esbjerg inviterer til festival

Esbjerg inviterer til festival

Når KLAP - teaterfestival for små og store indtager Esbjerg Kommune fra 14.-21. april under sit nye navn, er det med knap 100 teatre og 150 forskellige forestillinger. For Teatercentrums direktør er det første festival som leder, for Esbjergs borgere og eventchef er det et gensyn efter festivalen i 2022. Og for alle er det endnu en enestående mulighed for at opleve det meriterede danske børne- og ungdomsteater på tætteste hold.
Læs mere
Et bladrevenligt overblik

Et bladrevenligt overblik

Så er papirudgaven af ’Den Røde Brochure’ for sæson 2024-25 – hvis mere officielle navn er ’Teater for børn og unge’ og som indeholder 296 forestillinger fra 103 teatre - klar til at blive udsendt gratis til skoler, institutioner, biblioteker, teatre og teaterfaglige organisationer m.fl. Kataloget ligger allerede på nettet som bladremodul og i en brugervenlig online-søgeversion.
Læs mere