Af: Carsten Jensen

6. februar 2017

Et byteater tager form

Odsherred Teater er godt i gang med transformationen fra et noget skjult, omend smukt beliggende parkteater i udkanten af Nykøbing Sjælland til åbent og synlig byteater midt i gågaden med cafe, masser af aktiviteter og lokal begejstring, Og øget billetsalg til teatrets egne arrangementer, der afvikles under lidt trange forhold. Men det lysner både med udsigten til en nybygget teatersal og et udvidet repertoire for alle aldersgrupper.

En pludselig indskydelse blev til skinbarlig virkelighed, da Odsherred Teater den 3. september sidste år kunne åbne dørene for teatrets nye tilholdssted på gågaden i Nykøbing Sjælland, hvor man har overtaget en gammel butik og med teatercafe, åbne døre og udadvendte aktiviteter har fået optimal synlighed for egnsteatret, der ellers i 20 år har holdt til i Annebergparken et par kilometer udenfor Nykøbing S.

Muligheden opstod, da Irma lukkede og efterlod en stor bygning på et af de mest attraktive steder i gågaden, hvor det myldrer med turister hele sommeren og fastboende hele året. Odsherred Kommune var med på ideen og købte bygningen og bevilgede 6,7 mio. kr. til ombygning, så teatret lige nu råder over et mindre spillelokale, kontor og en teatercafe.

Men med fra projektstart var også forventningen om en helt ny teatersal med plads til omkring 300 tilskuere, der lige skulle finde finansiering på omkring 30 mio. kr.

Den er man tættere på efter at Realdania nyligt har bevilget ti mio. kr. til byggeriet, der i forvejen har fået tilsvarende ti gode millioner kroner fra A.P. Møller. Og håbet er, at donationer fra andre fonde m.v. vil falde på plads i løbet af foråret, så projektering, arkitektkonkurrence m.v. kan sættes i gang.

Synlighed og ejerskab

Teaterleder Simon Vagn Jensen, der sammen med flere nøglepersoner har været med fra teatrets start i 1996, drømmer om at se teatersalen i funktion allerede i efteråret 2018, men erkender også, at den resterende finansiering lige skal på plads.

»Men vi har oplevet massiv opbakning hele vejen fra kommune, erhvervsliv og borgere, og alle har stor vilje til, at projektet kommer ud over stepperne,« siger han.

»Vi har i det hele taget oplevet en utrolig opmærksomhed og begejstring i lokalmiljøet, efter at vi er blevet byteater. Vores nye placering midt i byen har betydet utrolig meget for synligheden og de lokales forhold til os. Nu kan de se, at der er et egnsteater i deres midte, som de føler ejerskab til. Der kommer hele tiden mennesker forbi – og vi kan mærke det på tilskuertallet, der er steget markant,« siger han og fortæller, at man i denne sæson bl.a. for første gang kunne melde udsolgt til alle juleforestillingerne.

Og det vil givet også kunne mærkes, når der til sommer spilles revy, for Nykøbing Sjælland er indkøbscenter for et af landets største sommerhusområder og sender tusinder af turister gennem gågaden hver sommer.

Men Simon Vagn Jensen er meget opmærksom på, at teatret skal være funktionsdueligt og åbent hele året. Man tilbyder således plads til bl.a. talkshows, det lokale operakor, ungeteater m.v. – og også den lokale teaterforening sørger for at lægge så mange af sine indkøbte turneforestillinger i teatret, selvom de øjeblikkelige pladsforhold og lofthøjder giver visse udfordringer.

Kunstnerisk omkalfatring

Odsherred Teater har de senere år op til transformationen fra udkantsteater til midtbyscene foretaget et kunstnerisk paradigmeskift fra overvejende turneaktivitet til massivt fokus på den lokale forankring.

Det blev indledt med forestillingen 'LANDET – should I stay or should I go?' (se anmeldelse) –  der spillede på det lokale kulturhistoriske museum og bredte sit tema om udkantsområder og de unge underprivilegeredes miljø ud på så imponerende vis, at hele landet kunne spejle sig.

Det blev en stor succes, og man fulgte siden op med site specific-forestillinger, borgerteater, brugernært otiumteater (se note), så alle aldersgrupper og segmenter i området blev inddraget.

»Det betød alverden for teatrets synliggørelse og satte fart i den proces, der altså har givet Odsherred Kommune et egnsteater version 2, om man vil, hvor både kendskab og ejerskab til teatret er blevet udbredt til hele befolkningen,« siger teaterlederen.

»Synligheden, opmærksomheden, kom radikalt med redefineringen, som kom som følge af 'LANDET' og den strategi, som den tilgang blev. Strategi kommer ofte i bakspejlet, plejer jeg at kalde det. Vi blev meget markant synlige i Odsherred, efter at 'LANDET' satte spor, og det er egentlig den linje, vi lagde efter det, som har fundet sit klimaks i, at flytteprojektet lykkedes. Potentialet i at have et egnsteater blev bare mere åbenbart for kommunen efter 'LANDET' og de projekter, som fulgte. Vi var dog allerede synlige og det, som vores borgmester kaldte en 'kulturel bannerfører', før flytteprojektet. Nu er vi også fysisk synlige, det er den store og meget væsentlige forskel.«

Mere børne- og familieteater

Simon Vagn Jensen forventer, at teatret i de nye omgivelser fortsætter det kunstneriske spor, selvom man som institution med de mange nye sideaktiviteter og den synlige placering har fået mere og absolut velkommen karakter af kulturhus.

Men teatrets nye og lettere tilgængelighed kommer dog til at betyde noget for repertoiret, idet børne- og familieteatret har været nedprioriteret i en længere periode som følge af teatrets udvikling og fysiske placering.

»Vi vil udvide repertoiret og lave og spille flere forestillinger for både børn og familier. Og placeringen i midtbyen betyder, at skoler og institutioner får nemmere ved at komme til teatret, uden at skulle rekvirere særtransport til teatret,« siger han.

Helt konkret er der således premiere i starten af marts på en ny forestilling for de 6-9-årige børn og deres familie, 'Kom igen, Kylling', der også kan opleves på den kommende Aprilfestival i Sønderborg og i øvrigt skal turnere rundt i landet de næste par sæsoner.

Og der er ligeledes planlagt en samproduktion næste sæson med Teatret Fair Play fra Holbæk.

Det er således pudsigt, hvad et par kilometers afstand fra bymidte til den gamle hospitalspark har gjort, og selvom Simon Vagn Jensen kalder den forladte beliggenhed midt i Annebergparken for landets smukkeste egnsteater, så savner han ikke de smukke gamle bygninger.

»Vi er glade for flytningen og den øgede synlighed og de mange nye muligheder og savner slet ikke de rustikke omgivelser i Annebergparken,« siger han.

Når salen kommer

Der er dog ingen tvivl om, at en ny teatersal vil betyde meget for teatrets udvikling, Lige nu spiller man således forestillinger i en form for prøvesal, der sammen med foyeren kan rumme ca. 110 mennesker – og hvor der altså bl.a. skal tages højde for den manglende ditto til loftet.

Teatersalen skal opføres der, hvor der lige nu ligger en kæmpehal (se foto), som også var en del af Irmabygningen. Der skal således både rives massivt ned og bygges helt nyt. Og selvom det ikke bliver i Hjørring-skala (Vendsyssel Teaters nye store kompleks…), så har byggeriet potentiale til at gøre Odsherred Teater til et meget funktionelt og brugernært egnsteater.

Når de sidste millioner er i hus…

Seneste artikler

Seneste artikler

Historien om at være menneske

Historien om at være menneske

Fortællingen før historien eller den sigende før det er sagt. Om at skabe teater for babyer og kunstgallerier. Tanker forud for opsætningen af danseforestillingen og installationen 'Mig Dig Os' for Åben Dans.
Læs mere
Teater i tilbageblik

Teater i tilbageblik

Teaterårbogen: Mens regeringen svinger sparekniven over felter, som rammer dansk børneteater, blev der i sæson 2006-07 igangsat flere initiativer til at synliggøre, beskrive og videreformidle den værdifulde kæmpeerfaring, som feltet scenekunst for børn og unge rummer. Og nedskæringerne til trods er området stadig arnested for noget af det mest spændende og avantgardistiske scenekunst i Danmark.
Læs mere
Historien om at være menneske

Historien om at være menneske

Fortællingen før historien eller den sigende før det er sagt. Om at skabe teater for babyer og kunstgallerier. Tanker forud for opsætningen af danseforestillingen og installationen 'Mig Dig Os' for Åben Dans.
Læs mere
Teater i tilbageblik

Teater i tilbageblik

Teaterårbogen: Mens regeringen svinger sparekniven over felter, som rammer dansk børneteater, blev der i sæson 2006-07 igangsat flere initiativer til at synliggøre, beskrive og videreformidle den værdifulde kæmpeerfaring, som feltet scenekunst for børn og unge rummer. Og nedskæringerne til trods er området stadig arnested for noget af det mest spændende og avantgardistiske scenekunst i Danmark.
Læs mere