Af: Carsten Jensen

31. marts 2017

En årlig historiebog

Så er Den Røde Brochure klar med repertoireudbuddet for sæson 2017-18. Teaterkataloget indeholder over 330 forestillinger fra mere end 130 teatre samt diverse informationer om afvikling af turneforestillinger, festivaler, KulturCrew m.v. Det findes både på papir, som bladremodul på nettet og i en brugervenlig online-søgeversion. Men papirudgaven er den håndfaste, bevaringsnemme dokumentation af dansk børneteaters formåen.

Hvis man har brug for en samlet oversigt over, hvad der tilbydes af professionelt teater for børn og unge i den kommende  sæson, er repertoirekataloget ''Teater for børn og unge 2017-18' – med kælenavnet 'Den Røde Brochure' – det både nemme og nødvendige redskab.

Det kan være ganske befriende i disse 'alt-findes-nu-kun-på-nettet-tider' – og ja, det gælder jo teateravisen.dk – at få en rigtig gennembladringsmulig papirudgave af et katalog over den kommende sæsons udbud af scenekunst for børn og unge.

'Teater for børn og unge 2017-18'  fås dog også som digitalt bladremodul samt ikke mindst i rettelses- og tilføjelsesmulig netversion med en masse gode features og søgefunktioner, som det papirbårne repertoirekatalog ikke rummer.

Kun refusionsberettigede forestillinger

Teaterkataloget er først og fremmest henvendt til formidlere/arrangører/indkøbere af turneforestillinger og potentielle gruppebesøg fra skoler og institutioner til forestillingerne på de faste scener.

Der er tale om teatrenes egne præsentations- og salgstekster – og udgiveren Teatercentrum fralægger sig indledningsvist ansvaret for såvel sidernes udformning som de omtalte forestillingers kvalitet, politiske holdninger.

Dog har man som udgiver sikret sig, at alle præsenterede forestillinger er refusionsberettigede eller formidlingsstøttegodkendte – hvilket også er kravet for deltagelse i de årlige Aprilfestivaler og for den sags skyld anmeldelse her på portalen.

Der er nok at tage stilling til endda. Med en pudsig formulering fortælles i forordet, at

'over 338 forestillinger (er det så 339?) fra i alt 131 teatre' har fundet plads i den knap 300 sider store brochure, der trykkes i 11.000 eksemplarer, hvoraf omkring 9.000 gratis sendes ud til faste modtagere i form af skoler, institutioner, biblioteker, teatre og teaterfaglige organisationer i disse dage – og i øvrigt kan erhverves gratis af andre interesserede via henvendelse til udgiveren Teatercentrum (se faktaboks).

Udfordringer

Mens antallet af annoncerende børneteatre har holdt sig nogenlunde stabilt den seneste halve snes år – mellem 131 og 141 teatre – og således alene i antallet fremviser den imponerende kulturproducerende virkelyst, som stagnerende støttemuligheder og vigende afsætningsmarkeder ikke har fået bugt med – så kniber det trods alt lidt mere med udbuddet af forestillinger.

Et foreløbigt lavpunkt synes årets katalogudgave at eksponere med 338 tilbudte produktioner, mens man for fx i en femårsperiode fra 2010-15 havde mellem 400-436 forestillinger oplistet i repertoirebrochuren.

Her kan man måske både finde forklaringer i teatrenes manglende økonomi og i de udfordringer, som andre distributionskanaler udgør i form af sociale medier, direct-mail og andre digitale tiltag m.v., der konkurrerer med det hæderkronede sæsonkatalog, der er udgivet op til hver ny sæson tilbage fra 1971.

Opslagsværk

Den ansvarshavende udgiver, Henrik Køhler, der er direktør på Teatercentrum, maner dog til besindighed:

»Selvom der er færre sider fra teatrene i næste sæsons katalog, er der jo det samme antal annoncerende teatre – men det giver selvfølgelig visse udfordringer for både produktet og branchen,« siger han.

»Men selvom Teaterkataloget findes i en glimrende og opdateringsvenlig udgave på nettet, så er papirudgaven altså stadig vigtig og betydningsfuld for mange opkøbere og også for teaterfolk. Vi ved positivt, at mange bruger papirudgaven hele året som et opslagsværk, hvor man, og dvs. superbrugerne, lige tjekker teatre og forestillinger m.v. på en måde, som den digitale version ikke kan leve op til.«

Dokumentation

En vigtig tilføjelse hertil er, at papirudgaven jo også på sin vis fremstår som en historiebog, der år efter år fortæller om dansk børneteaters repertoire og indirekte angiver trends og temaer – og for den sags skyld også teatrenes markedsføring. Med udgivelser siden 1971 er der således bevaret en særlig form for dokumentation af området, som teaterforskere også kan have glæde sig.

Også selvom det årlige katalog med sin produktion et lille halvt år før sæsonstart har den indbyggede skavank, at teatrenes produktioner især i sidste halvdel af sæsonen godt kan ændre sig markant fra katalogtekstens forsigtige antydning af en ny forestilling på vej…

Men her tager den konstant opdateringsmulige netversion så over i det nutidige forløb, mens planlægningen bliver en historisk parentes…

Anmeldelser

Da Teaterkataloget i høj grad består af turneforestillinger med flerårige spilleperioder, vil det allerede nu være muligt at finde anmeldelser og dermed faglig kritik og forbrugerorientering på de fleste af katalogets forestillinger her på portalen (Brug Søg-funktionen på teater eller forestilling).

Og med teateravisen.dk's p.t. årlige anmeldelsesfrekvens på omkring 120 forestillinger vil rigtig mange af de nyeste produktioner i kataloget blive anmeldt i løbet af sæsonen.

År for år er der tillige  ind- og udfald af enkelte teatre, der ikke hver sæson spiller børne- og ungdomsteater. Og enkelte lukker helt ned. Fra sidste års brochure må man således bl.a. undvære Månegøgl.

De store institutionsteatre – Folketeatret med dets turnerende ungdoms- og familieforestillinger dog undtaget – er meget sjældne gæster i kataloget. De nøjes med egne markedsføringskanaler, når deres familieforestillinger skal promoveres.

Omslaget

Er der mange gentagelser i kataloget. er der i hvert fald noget nyt hver eneste sæson: Godt nok er den røde farve standard – omend nuancerne varierer – men omslaget er et unikt design fra den udvalgte kunstner.

I år er det Miwer (Michael Wettendorff) – der står for omslaget. Han er en dansk illustrator og forfatter, der er bosiddende i København og bl.a. har gjort sig bemærket som børnebogsillustrator – herunder Split fra Børnenes Trafikklub; Hr. Skæg-bøgerne, som bl.a. har resulteret i sangbogen 'Hr. Skægs ABC'; Rasmus Klump m.fl. – og hans egen bog,'Horrorbogen', der er en labyrint og -findebog. 

Seneste artikler

Seneste artikler

Den store klapjagt

Den store klapjagt

Dagpengesystemet er ikke en hjælpekasse for kulturlivet, mener beskæftigelsesministeren. Kunstnerne er sådan set enige, men de er blevet jaget vildt i regeringens opgør med det fleksible arbejdsmarked. BTS-formand Jørgen Carlslund frygter, at det hurtigt vil få en betydelig negativ indvirkning på børneteatrenes udvikling.
Læs mere
Trekantsdrama

Trekantsdrama

Teatret Trekanten i Vejle har fået kniven af kulturudvalget, der har besluttet at lukke byens velfungerende egnsteater. Sådan kan man osse markere indsatsen over for børnekultur i Region Syds hovedsæde.
Læs mere
Nu mangler de bare 14-15 millioner

Nu mangler de bare 14-15 millioner

ASSITEJ Danmark er en del af det internationale netværk for børneteater. Sammen med de svenske kolleger skal man nu arrangere verdens største begivenhed for professionelt teater for børn og unge i 2011 - nemlig ASSITEJ's verdenskongres.
Læs mere
På konfrontationskurs

På konfrontationskurs

Når dette års Horsens-festival afvikles fra 19.-21. september vil det være uden størsteparten af BTS-teatrene. Arrangørerne synes at have bragt sig i et modsætningsforhold til både teatre og det oprindelige festivalgrundlag.
Læs mere
Verdens bedste kritikere

Verdens bedste kritikere

Henrik Ipsen er uddannet skuespiller fra Odense Teaters skuespillerskole og var igang med en regelret karriere på de store scener, da han blev vakt for børneteatret og dets særlige magi og specielle udfordringer. Her fortæller han om det at spille for børn.
Læs mere
Den store klapjagt

Den store klapjagt

Dagpengesystemet er ikke en hjælpekasse for kulturlivet, mener beskæftigelsesministeren. Kunstnerne er sådan set enige, men de er blevet jaget vildt i regeringens opgør med det fleksible arbejdsmarked. BTS-formand Jørgen Carlslund frygter, at det hurtigt vil få en betydelig negativ indvirkning på børneteatrenes udvikling.
Læs mere
Trekantsdrama

Trekantsdrama

Teatret Trekanten i Vejle har fået kniven af kulturudvalget, der har besluttet at lukke byens velfungerende egnsteater. Sådan kan man osse markere indsatsen over for børnekultur i Region Syds hovedsæde.
Læs mere
Nu mangler de bare 14-15 millioner

Nu mangler de bare 14-15 millioner

ASSITEJ Danmark er en del af det internationale netværk for børneteater. Sammen med de svenske kolleger skal man nu arrangere verdens største begivenhed for professionelt teater for børn og unge i 2011 - nemlig ASSITEJ's verdenskongres.
Læs mere
På konfrontationskurs

På konfrontationskurs

Når dette års Horsens-festival afvikles fra 19.-21. september vil det være uden størsteparten af BTS-teatrene. Arrangørerne synes at have bragt sig i et modsætningsforhold til både teatre og det oprindelige festivalgrundlag.
Læs mere
Verdens bedste kritikere

Verdens bedste kritikere

Henrik Ipsen er uddannet skuespiller fra Odense Teaters skuespillerskole og var igang med en regelret karriere på de store scener, da han blev vakt for børneteatret og dets særlige magi og specielle udfordringer. Her fortæller han om det at spille for børn.
Læs mere