Af: Carsten Jensen

7. december 2008

Børneteaterhus på Amager?

Corona La Balance er godt på vej til at blive lille storbyteater i Københavns Kommune - med fast scene i det gamle Røde Kro Teater på Amager. Det er i hvert fald planerne i forbindelse med en omfattende teater-kabale i København.

Der skal være tre nye små storbyteatre i København – mens Kaleidoskop udtræder af ordningen. Det er i hvert fald indstillingen fra Københavns Kommunes kultur- og fritidsudvalg efter et møde torsdag 4. december.

Såvel staten som Københavns Teater skal dog tages i ed, før planerne kan realiseres, ligesom Kaleidoskops bestyrelse og Teater Camp X skal acceptere den kabale, der betyder, at Camp X forlader Aveny-T og Rialto Teatret på Frederiksberg og i stedet indtager Kanonhallen og Dansescenen på Østerbro.

Omdrejningspunktet er selvfølgelig, at Kaleidoskops hidtidige leder, Martin Tulinius, med sin udnævnelse til leder af Camp X forlader et teater, der i høj grad har eksisteret i kraft af hans kunstneriske evner. Bestyrelsen med Litten Hansen i spidsen har da også allerede meldt ud, at man vil acceptere en lukning af Kaleidoskop.

Protester fra Frederiksberg

Frederiksberg Kommune har imidlertid allerede protesteret mod planen om at flytte det statsstøttede Camp X ud af kommunen og efterlade to tomme og økonomisk ustøttede teaterbygninger…

I et indlæg i Berlingske Tidende skriver formanden for kulturudvalget i Frederiksberg Kommune og medlem af bestyrelsen for Camp X, Grethe Rostbøll (K) – der også er tidligere kulturminister: ‘Det er både upassende og uklogt, at Pia Allerslev (kulturborgmester i København for Venstre, red.) og andre overhovedet kan fremføre et forslag om at snuppe tilskuddet fra et par teatre på Frederiksberg’.

Københavns Kommune vil dog ‘indgå i dialog med Frederiksberg Kommune for at få Frederiksberg til at fastholde Rialto som en åben scene’, som det lyder i en pressemeddelelse om den store teaterrokade.

Københavns Kommune skal også på smigre-tur til Kulturministeriet med en anmodning om, at det fortsat bør være muligt at bruge Kanonhallen til andre teatergrupper, selvom stedet overlades til Camp X, hvilket ikke kan lade sig gøre ifølge de nugældende regler for statsstøttet teatervirksomhed.

Åbne scener

Men går alt efter planen, vil de tre nye storbyteatre hedde Corona La Balance, Teater V og Teater Grob – der altså skal dele de knapt ti millioner kroner, som Kaleidoskop hidtil har disponeret over.

Kaleidoskops scene på Nørrebro, K1, skal overtages af Teater Grob, der også skal drive den som en åben scene, så den også er spillested for de frie teatergrupper. Teater V får Prøvehallen i Valby – hvor man allerede har tilholdssted – der ligeledes skal drives som åben scene.

Endelig får Corona La Balance – der er i gang med sin sidste sæson som statsensemble for børneteater – råderet over det for nyligt lukkede Røde Kro Teater på Amager. Også her skal der være adgang for andre (børne)teatre.

Aftalen indebærer, at teatret lejer sig ind i lokalerne på Øresundsvej og sammen med Amager Kulturpunkt skal arbejde på at skabe et kulturcentrum på Amager, idet et nyt musiktorv og et vedtaget byggeri af et nyt børnekulturhus også indgår i planerne for stedet, hvor Amager Bio tillige ligger.

Planer om det hele

Corona La Balance, der netop har fået tilsagn fra Scenekunstudvalget om fire mio. kr. i støtte for sæson 2009-10, kan altså se frem til fast og flerårig støtte som lille storbyteater. Hvis den samlede kabale ellers falder på plads. Og teatret kan acceptere den bevilling, der tilbydes dem i de kommende forhandlinger. Teatret har afleveret sine krav og afventer svar fra kommunen, lyder det fra teatrets ledelse.

Dertil kommer, at Røde Kro Teater, der erklærede sig konkurs i slutningen af oktober, i mange år har været et såkaldt morskabs- og serveringsteater – så det vil kræve en omfattende renovering at gøre stedet børneteater-egnet.

Og selvom mange ting altså mangler at falde på plads, har børneteateravisen.dk selvfølgelig stillet nogle spørgsmål til Corona La Balance. De kunstneriske ledere, Jørgen Carlslund og Marc van der Velden, og den adminstrative leder, Erling Barkholt svarer…

– Hvornår forventer I at indtage Røde Kro?

»Vi kommer ikke til at indtage Røde Kro. Før vi flytter ind, har teaterbygningen fået nyt navn, og det bliver tidligst i juli 2009 og under alle omstændigheder først efter en indvendig renovering og ombygning af lokalerne.«

– Hvordan skal driften af stedet finansieres?

»Det er ikke nogen ny ide for os at blive lille storbyteater. Ved sidste ansøgningsrunde søgte vi om at blive lille storbyteater i den nuværende Dansescenen, med overtagelse 1. juli 2009, når Dansescenen flytter til Carlsberggrunden. Selvom Københavns Kommune var positive over for tanken, fandt de ikke de nødvendige penge i første omgang. I ansøgningen fremlagde vi en model, hvor vi var delvist finansieret af Scenekunstudvalget som turnerende teater, og delvist af kommunen som stationært lille storbyteater. Det er den konstruktion det nu ser ud til at vi kan gennemføre på Amager i stedet. Med Smedehallen som produktionssted og base for turneafdelingen.«

– Vil I strikke en model sammen, hvor der indgår tilskud fra SKU i den første fase?

»Der er ikke tale om nogen faser. lille storbyteater aftalen er i praksis 3,5 år. Vores SKU-bevilling er for ét år. Vi ønsker at fortsætte med også at turnere i de efterfølgende år, og regner med støtte fra SKU til den del af aktiviteten.«

– Vil I arbejde videre med projekt Scenekunsthus for børneteater? (Se artiklen ‘Fra luftkastel til slot’ her på sitet, red.) og er indtoget på Røde Kro en forløber for et fast scenekunsthus?

»Der er ingen modsætning mellem vores nye engagement og de planer, vi har præsenteret i rapporten. Kommunen ved at vi uforandret arbejder videre mod en dag at kunne åbne et stort scenekunstcenter for børn og unge. Det relativt lille teater, vi håber at overtage på Amager, kan således ikke betragtes som en forløber for det store scenekunstcenter.«

– Hvordan har I det med at blive stationært børneteater på Amager, hvor der godt nok skal bygges børnekulturhus osv., men hvor der er lidt langt til metro og anden form for nem instrastruktur?

»Det har vi det godt med. Det bliver godt at ligge i et område der har høj prioritet og bevågenhed fra kommunen, og vi forventer et godt samarbejde med de øvrige kultur-aktører i Amager kulturpunkt. Der er ca. 500 meter til nærmeste Metro station og flere buslinjer tæt ved.«

Så vidt Corona La Balances ledelse, der altså ikke har tænkt sig at kalde sig lille storbyteater, før kabalen er faldet helt på plads. Og følgelig heller ikke kan konkretisere økonomi og strukturelle planer.

Mens teatret altså agter at beholde sit produktionssted i Smedehallen i Vanløse, er det planen at flytte administrationen fra adressen på Rentemestervej i Københavns Nordvestkvarter og ud til Amager – som nu kan se frem til endelig at få et stationært børneteater.

Seneste artikler

Seneste artikler

Drevet af lyst og vilje

Drevet af lyst og vilje

Louise Schouw Teater har indledt et landsdækkende erobringstogt med ’Sallys far’. Teatret er i forvejen et af landets store turnerende teatre med over 250 opførelser årligt. Til voksne og børn og familier – og er angiveligt en af de største billetsælgere til børneteater. Efter næsten 25 år som teater uden statsstøtte er det en bedrift i sig selv.
Læs mere
Teaterkritik til debat

Teaterkritik til debat

Kritikerne behøver kunsten for at udøve deres metier, men teatrene har også brug for en kompetent faglig kritik af deres forestillinger. Lidt fra en debat på Aveny-T om anmelderi og formidling - og noget om en instruktørs håndplukning af anmeldere til sin nyeste forestilling.
Læs mere
Vi klapper i takt

Vi klapper i takt

Et nytår signalerer ofte forandring, og 2024 bliver så også det år, hvor Aprilfestivalen skifter navn til 'KLAP - teaterfestival for små og store’. Teatercentrums direktør, Dorthe Skøtt Bébe, reflekterer i sin kommentar over det intensive arbejde med at udvikle en ny identitet for den store festival.
Læs mere
’De vil virkelig gerne lave teater’

’De vil virkelig gerne lave teater’

Dramatiker Væksthus har været et brancherettet talentudviklingsprojekt for dramatikere til børne- og ungdomsteatret siden 1997. Med det nye og 14. hold, DV 23-25, følger også en vision om at udvikle nye samarbejdsrelationer med andre kreative uddannelsessteder om det at fortælle historier.
Læs mere
Årsopgørelse

Årsopgørelse

Teateravisen følger 2023 til dørs med enkelte punktnedslag omkring børne- og ungdomsteatret. Der blev atter produceret scenekunst på højt niveau og i imponerende mængder, som samtidig er i stand til at overskygge, at den økonomiske proletarisering af området fortsat er en alt for nærgående medspiller for mange teatre.
Læs mere
Drevet af lyst og vilje

Drevet af lyst og vilje

Louise Schouw Teater har indledt et landsdækkende erobringstogt med ’Sallys far’. Teatret er i forvejen et af landets store turnerende teatre med over 250 opførelser årligt. Til voksne og børn og familier – og er angiveligt en af de største billetsælgere til børneteater. Efter næsten 25 år som teater uden statsstøtte er det en bedrift i sig selv.
Læs mere
Teaterkritik til debat

Teaterkritik til debat

Kritikerne behøver kunsten for at udøve deres metier, men teatrene har også brug for en kompetent faglig kritik af deres forestillinger. Lidt fra en debat på Aveny-T om anmelderi og formidling - og noget om en instruktørs håndplukning af anmeldere til sin nyeste forestilling.
Læs mere
Vi klapper i takt

Vi klapper i takt

Et nytår signalerer ofte forandring, og 2024 bliver så også det år, hvor Aprilfestivalen skifter navn til 'KLAP - teaterfestival for små og store’. Teatercentrums direktør, Dorthe Skøtt Bébe, reflekterer i sin kommentar over det intensive arbejde med at udvikle en ny identitet for den store festival.
Læs mere
’De vil virkelig gerne lave teater’

’De vil virkelig gerne lave teater’

Dramatiker Væksthus har været et brancherettet talentudviklingsprojekt for dramatikere til børne- og ungdomsteatret siden 1997. Med det nye og 14. hold, DV 23-25, følger også en vision om at udvikle nye samarbejdsrelationer med andre kreative uddannelsessteder om det at fortælle historier.
Læs mere
Årsopgørelse

Årsopgørelse

Teateravisen følger 2023 til dørs med enkelte punktnedslag omkring børne- og ungdomsteatret. Der blev atter produceret scenekunst på højt niveau og i imponerende mængder, som samtidig er i stand til at overskygge, at den økonomiske proletarisering af området fortsat er en alt for nærgående medspiller for mange teatre.
Læs mere